Technologia medyczna

Technicy konserwacji oraz personel pielęgniarski musi upewnić się, że stosowana technologia medyczna działa prawidłowo, aby lekarze mogli skupić się na pacjentach i procedurach. Urządzenia firmy Medela zostały zaprojektowane z myślą o łatwej obsłudze. Niektóre z nich zostały również wyposażone w funkcje takie jak sygnały dźwiękowe i wizualne, które pojawiają się zawsze w przypadku wystąpienia jakichkolwiek odchyleń od normalnego działania lub zalecanych ustawień.
Wszechstronne szkolenie

Wszechstronne szkolenie dotyczące produktów technologii medycznej

Uniwersytet Medela to kompleksowa platforma szkoleniowa, która uczy, jak bezpiecznie korzystać z produktów firmy Medela w różnych obszarach zastosowań, z których każda udostępnia bardzo szczegółowe informacje kontekstowe, filmy szkoleniowe oraz wsparcie szkoleniowe. Aby zwiększyć atrakcyjność tego szkolenia, dołączono do niego również serię „fiszek” przedstawiających najważniejsze etapy działania każdego elementu sprzętu firmy Medela. Fiszki te to wygodne podsumowanie instrukcji dotyczących użytkowania dla użytkowników, którzy są już zaznajomieni z urządzeniem, lecz nie muszą go używać regularnie.

Firma Medela oferuje również szerokie wsparcie techniczne za pośrednictwem lokalnych oddziałów i zespołów obsługi klienta, które zajmują się serwisem i konserwacją urządzeń medycznych, kontrolami bezpieczeństwa, rozpatrywaniem reklamacji oraz opracowywaniem zindywidualizowanych programów szkoleniowych.

Ssaki próżniowe

Ssaki próżniowe do wszystkich zastosowań

Firma Medela zapewnia ssaki odpowiednie do wszystkich zastosowań wymagających wzięcia pod uwagę kluczowych parametrów, takich jak siła odsysania, szybkość przepływu płynu oraz zastosowania sprzętu przenośnego bądź stacjonarnego. Głównymi obszarami zastosowań ssaków firmy Medela są: drenaż, odsysanie chirurgiczne oraz odsysanie dróg oddechowych. Szeroka gama dostępnych akcesoriów składa się na kompletny system, który można elastycznie dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Odsysanie medyczne

Medyczne urządzenia do odsysania — powtarzalna wydajność

Modułowa konstrukcja urządzeń Medela pozwala na łatwą konserwację i montaż systemu. Jednostka napędowa (pompa) jest podstawowym podzespołem wszystkich urządzeń firmy Medela, a obecnie produkowane modele są wynikiem ponad 50-letniego doświadczenia w dziedzinie medycznej technologii próżniowej.

Produkty