Wspieranie chirurgii za pomocą technologii medycznej

Firma Medela jest wyraźne zaangażowana w badania naukowe oraz rozwój praktyki klinicznej, aby chirurdzy i lekarze uzyskiwali pomyślne wyniki, a powrót pacjentów do zdrowia dzięki technologii medycznej był szybszy.

Jako wiodący specjalista w dziedzinie medycznej technologii próżniowej, firma Medela oferuje szeroki wybór pomp i akcesoriów do odsysania podczas zabiegów operacyjnych oraz do drenażu płynów już po zabiegu. Medela opracowuje innowacyjne, bezpieczne i niezawodne produkty.

 

Drenaż klatki piersiowej

Drenaż klatki piersiowej

Pacjenci z problemami dotyczącymi klatki piersiowej lub serca często wymagają długiego okresu rekonwalescencji oraz poddania procedurom medycznym. Lekarze zdają sobie sprawę z faktu, że prawidłowa opieka pooperacyjna nad pacjentem jest równie ważna, co sam zabieg operacyjny. Po przeprowadzeniu tego rodzaju zabiegów, w klatce piersiowej często umieszcza się dreny do usuwania powietrza oraz odprowadzania płynów, co zapobiega zapadnięciu się płuc.

Urządzenie Thopaz+ wykorzystujące technologię cyfrową

Thopaz+, w pełni cyfrowy system drenażu klatki piersiowej, został opracowany, by stać się następcą bardzo chwalonego systemu Thopaz. Technologia cyfrowa wykorzystana w urządzeniu Thopaz+ pozwala na gromadzenie danych w czasie rzeczywistym i przechowywanie kluczowych wskaźników terapeutycznych niezbędnych do zarządzania drenażem klatki piersiowej oraz uzyskiwania precyzyjnych i obiektywnych danych na temat wycieków powietrza, objętości płynów, a także ciśnienia w opłucnej. Oznacza to, że lekarz może podejmować jeszcze bardziej świadome decyzje o tym, kiedy usunąć rurkę drenażową z klatki piersiowej. Zrewolucjonizowało to pooperacyjną opiekę nad pacjentem: pacjent szybciej odzyskuje mobilność i może wcześniej opuścić szpital.

Odsysanie chirurgiczne

Odsysanie chirurgiczne

Procedury wymagające odsysania chirurgicznego obejmują planowane interwencje, takie jak: chirurgia ogólna, chirurgia gastrologiczna, chirurgia klatki piersiowej, cesarskie cięcie oraz porody wspomagane próżniowo aż po kardiochirurgię. Co więcej, często jest ono wymagane w przypadku endoskopii oraz procedur z zakresu chirurgii urazowej oraz wypadku. Biorąc pod uwagę zakres zastosowań, chirurdzy potrzebują niezwykle wszechstronnych, niezawodnych i bezpiecznych ssaków, które są łatwe w użyciu. Firma Medela posiada w swojej ofercie szereg ssaków spełniających wymogi dotyczące odsysania chirurgicznego.

Urządzenia dostarczające wysoką próżnię oraz zróżnicowane opcje przepływu

Firma Medela produkuje chirurgiczne ssaki medyczne oferujące wysoką próżnię. Ssak Dominant Flex zapewnia najwyższą próżnię (95 kPa) przy trzech tempach przepływu (60 l/min, 50 l/min oraz 40 l/min), oferując pełną elastyczność dla wielu zastosowań. Ssak Basic zapewnia wysoką próżnię (90 kPa) przy przepływie 30 l/min.

Zbieranie wydzielin

Zbieranie wydzielin

Każdy ssak firmy Medela może zostać wyposażony w swój własny zbiornik do zbierania wydzielin oraz odpowiednie przewody rurowe, złącza i filtry.

Higieniczne i oszczędne rozwiązania z zakresu zbierania wydzielin

W przypadku urządzenia Thopaz+ dostępne są trzy rozmiary jednorazowych pojemników: 300 ml, 800 ml oraz 2 l. Wielkość pojemnika można dobrać na podstawie spodziewanej objętości odessanego płynu, a technologia naciśnij i potrząśnij pozwala na higieniczną i oszczędną utylizację pojemnika.

W przypadku Dominant Flex, Basic oraz Vario 18 c/i firma Medela oferuje wybór jednorazowych lub wielorazowych systemów do odsysania wydzielin dostępnych w różnych rozmiarach, wraz z odpowiednim wyposażeniem pomocniczym (przewody rurowe i filtry) na płyny odessane podczas zabiegu chirurgicznego.

Produkty