Odsysanie dróg oddechowych

Odsysanie dróg oddechowych jest wykonywane w celu usunięcia gromadzących się lub zalegających w nich wydzielin. Trzy typy ssaków firmy Medela spełniają najwyższe międzynarodowe standardy oraz wymogi dotyczące zastosowań wymagających zachowania ostrożności: błyskawiczne wytwarzanie potrzebnego podciśnienia, niezawodność podczas pracy i bardzo ciche działanie. Kolejną ważną zaletą są niewielkie rozmiary urządzeń do odsysania dróg oddechowych firmy Medela, które nie ograniczają mobilności pacjenta.