Firma Medela wprowadza Thopaz+

Cyfrowy system drenażu klatki piersiowej Thopaz+ umożliwia kompleksowe, pooperacyjne zarządzanie drenami klatki piersiowej, co przekłada się na poprawę opieki nad pacjentem oraz skrócenie pobytu w szpitalu.

Medela Healthcare ma przyjemność ogłosić wprowadzenie produktu Thopaz+. Ten przenośny, cyfrowy system drenażu klatki piersiowej ma za zadanie wspierać specjalistów zajmujących się klatką piersiową i sercem, zapewniając im kluczowe wskaźniki terapeutyczne, niezbędne do zarządzania drenami klatki piersiowej oraz dostarczając precyzyjnych i obiektywnych danych dotyczących wycieków powietrza, objętości płynów oraz ciśnienia w opłucnej. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii cyfrowych, do uzyskiwania tego typu danych, lekarze mogą podejmować pewniejsze decyzje dotyczące usuwania drenów z klatki piersiowej umieszczonych tam po przeprowadzeniu zabiegu kardio-torakochirurgicznego.

Dreny umieszczane są w klatce piersiowej po operacji, co umożliwia odprowadzenie powietrza i płynów, zapobiegając zapadnięciu się płuc. Korzystanie z systemu drenażu oraz monitorowania Thopaz+, skraca czas usuwania drenów z klatki piersiowej, rewolucjonizuje pooperacyjną opiekę nad pacjentami, pozwala im wcześniej wstać z łóżek oraz skraca czas hospitalizacji. Cyfrowa technologia zastosowana w urządzeniu Thopaz+ pozwala na gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, a także na ich przechowywanie.

Ostatnie badanie kliniczne (Annals of Thoracic Surgery, czerwiec 2014, Artykuł dostępny w Internecie; Cecilia Pompili i inni) porównuje wydajność poprzednika Thopaz+ z tradycyjnymi urządzeniami do drenażu wykorzystywanymi u pacjentów po przeprowadzonej lobektomii płuc lub segmentektomii. Do przeprowadzenia zrandomizowanego badania wzięto dwie grupy pacjentów. Badanie to miało ocenić wydajność urządzenia firmy Medela (191 pacjentów) w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami wykorzystywanymi do drenażu (190 pacjentów). Badanie zostało przeprowadzone w czterech ośrodkach znajdujących się we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w Chinach i trwało jeden rok. Biorąc pod uwagę fakt, że zasady zarządzania wyciekami powietrza w Thopaz i Thopaz+ pozostały takie same, wyniki kliniczne uzyskane w tym badaniu są porównywalne.

Wnioski Pompili i in. wykazały doskonałą wydajność urządzenia cyfrowego, dzięki znacznie krótszemu czasowi wycieku powietrza (1,0 w porównaniu z 2,2 dnia); krótszy czas drenażu klatki piersiowej (3,6 w porównaniu z 4,7 dnia); oraz skrócony okres hospitalizacji (4,6 w porównaniu z 5,6 dnia). Poza obiektywnymi danymi, przy użyciu kwestionariusza oceniono również satysfakcję pacjentów. Badanie wykazało, że pacjenci, u których zastosowano cyfrowy system drenażu klatki piersiowej potwierdzili doskonały komfort, mobilność i wygodę urządzenia.

Ze względu na zróżnicowane systemy opieki zdrowotnej oraz modele refundacyjne wykorzystywane przez te cztery kraje, brak szczegółowych danych ekonomicznych, jednakże wyraźnie skrócenie czasu hospitalizacji przekłada się na redukcję ogólnych kosztów leczenia. Wyniki pierwszego, wieloośrodkowego badania nad cyfrowym system drenażu klatki piersiowej firmy Medela, wykazały ogólnoświatową zgodność uzyskanych danych pomiędzy różnymi ośrodkami. Autor, dr Alessandro Brunelli wypowiedział się na temat badania: „Analiza wykazała spójność wyników pomiędzy różnymi uczestniczącymi ośrodkami. Jest to ciekawa i zupełnie nowa informacja, która dowodzi skuteczności urządzenia”.

Współautor artykułu, profesor Frank Detterbeck przyznaje rację: „To zrandomizowane badanie wykazuje istotne ze statystycznego punktu widzenia skrócenie czasu hospitalizacji o cały jeden dzień, dzięki wykorzystywaniu cyfrowego systemu drenażu klatki piersiowej Thopaz”.

partnerzy przedstawiający wyniki swoich badań przyczynili się do rozwoju Thopaz+. Wstępne informacje na temat skuteczności i bezpieczeństwa, jak również te dotyczące korzyści dla zdrowia pacjentów i zalet ekonomicznych systemu Thopaz+ zostały opisane także przez wymienionych poniżej kluczowych liderów opinii:

  • Dr Thomas Kiefer, Klinikum Konstanz, Niemcy
  • Pan. Kostas Papagiannopoulos, St James's Hospital, Leeds, Wielka Brytania
  • Pan Alessandro Brunelli, St James's Hospital, Leeds, Wielka Brytania
  • Prof. Frank Detterbeck, Yale University, Stany Zjednoczone

Od końca roku 2014 trwają zakrojone na szeroką skalę badania kliniczne prowadzone przez wiodące ośrodki doskonałości badań. Na Lunch Symposium dostępne będą dodatkowe dane kliniczne, które uzupełnią wnioski dotyczące urządzenia Thopaz+.

Kontakt

Dr Mark Cregan
Szef komunikacji marketingowej Medela Healthcare mark.cregan@medela.ch Telefon: +41 41 769 54 33 (biuro) Tel. kom. +41 79 874 19 43