Postępowanie z mlekiem matki

Medela breast milk management products for professionals

Medela oferuje szeroką gamę przeznaczonych dla personelu szpitalnego i matek rozwiązań do bezpiecznego postępowania z mlekiem matki. Należą do nich zarówno etykiety do pojemników na mleko, jak i produkty do przechowywania, podgrzewania i rozmrażania mleka matki.