Odciąganie pokarmu

Karmienie piersią to bez wątpienia najbardziej naturalna metoda dostarczania rozwijającym się niemowlętom cennego mleka matki. Ze względu na częstą współpracę ze szpitalami angażujemy się w badania naukowe nad mlekiem matki i zapewniamy wsparcie w zakresie karmienia piersią, oferując innowacyjne produkty opracowane na podstawie badań naukowych. Wyjątkowy odciągacz pokarmu Symphony umożliwiający korzystanie z opartych na badaniach naukowych programów został opracowany specjalnie z myślą o pomaganiu matkom podczas laktacji: inicjowaniu, wspieraniu i podtrzymywaniu odpowiedniej produkcji mleka.