Odciąganie pokarmu

Medela breast pumps for professionals

Karmienie piersią to bez wątpienia najbardziej naturalna metoda dostarczania rozwijającym się niemowlętom cennego mleka matki. Ze względu na częstą współpracę ze szpitalami angażujemy się w badania naukowe nad mlekiem matki i zapewniamy wsparcie w zakresie karmienia piersią, oferując innowacyjne produkty opracowane na podstawie badań naukowych. Wyjątkowy odciągacz pokarmu Symphony umożliwiający korzystanie z opartych na badaniach naukowych programów został opracowany specjalnie z myślą o pomaganiu matkom podczas laktacji: inicjowaniu, wspieraniu i podtrzymywaniu odpowiedniej produkcji mleka.