Karmienie

Medela breast milk feeding products for professionals

Medela oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie karmienia oraz specjalne urządzenia do karmienia dla niemowląt wymagających dodatkowego wsparcia, na przykład przebywających na OIOM-ie dla noworodków.