Plan karmienia piersią

Większość kobiet podejmuje decyzję o karmieniu piersią przed zajściem w ciążę lub w trakcie pierwszego trymestru. Wczesna konsultacja z odpowiednim specjalistą pomoże matce zrealizować swój cel dotyczący karmienia piersią. Opinie i praktyki stosowane przez położników i pediatrów mają ścisły wpływ na podejście matki do karmienia piersią. Należy zachęcać matki do omówienia ze specjalistą celów dotyczących karmienia piersią oraz określenia przed porodem planu karmienia piersią i porodu.

Historia stanu zdrowia i wyniki badania piersi

Podczas wizyt przedporodowych położnik lub odpowiedni specjalista powinien wziąć pod uwagę historię stanu zdrowia kobiety i jej wpływ na karmienie piersią. Historia powinna być kompletna i zawierać informacje na temat przebytych chorób, przyjmowanych leków, diety i innych ważnych kwestii. Konieczne jest omówienie wszelkich chorób, leków i zabiegów chirurgicznych piersi, które mogą wpływać na możliwość karmienia piersią. Ponadto należy omówić wcześniejsze przypadki karmienia piersią i potencjalne przeszkody. Podczas jednej z pierwszych wizyt przed porodem można przeprowadzić badanie piersi i brodawek oraz symetrii piersi, dzięki czemu matka uzyska informacje na temat potencjalnych problemów z karmieniem piersią.

Edukacja w zakresie karmienia piersią

Podczas rozmów na temat historii stanu zdrowia oraz badania piersi można udzielić kobiecie informacji na temat jej piersi, ewentualnych trudności podczas karmienia piersią wynikających z budowy anatomicznej oraz potencjalnych problemów związanych z dietą i przyjmowanymi lekami. Rozmowa pozwala też rozwiać wątpliwości matki dotyczące karmienia piersią i zachęcić ją do dopasowywania po porodzie stosowanych strategii do konkretnych okoliczności. Można zachęcić matkę do wczesnego i częstego karmienia piersią oraz unikania suplementacji, a także omówić problemy, które mogą wystąpić w szpitalu.

Inne ważne tematy obejmują praktyki dotyczące karmienia stosowane po wyjściu ze szpitala, porady na temat karmienia piersią i przechowywania odciągniętego pokarmu, powrót do pracy i dobór laktatora. Równie ważne jest edukowanie członków najbliższej rodziny. Badania wykazały, że kobiety zachęcane do karmienia piersią przez członków rodziny i pracowników opieki zdrowotnej częściej karmią piersią i realizują związane z tym cele.

Źródła

American Academy of Pediatrics and The American College of Obstetricians and Gynecologists. Breastfeeding handbook for physicians (2006).

Lawrence, R.A. & Lawrence, R.M. Breastfeeding: a guide for the medical profession (Elsevier Mosby, Maryland Heights, MO, 2011).

Odom, E. C., Li, R., Scanlon, K. S., Perrine, C. G. & Grummer-Strawn, L. (2014). Association of Family and Health Care Provider Opinion on Infant Feeding with Mother’s Breastfeeding Decision. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 114(8), 1203–1207.

Ramakrishnan, R., Oberg, C. N. & Kirby, R. S. (2014). The association between maternal perception of obstetric and pediatric care providers’ attitudes and exclusive breastfeeding outcomes. Journal of Human Lactation, 30(1), 80–87.

Perrine, C. G., Scanlon, K. S., Li, R., Odom, E. & Grummer-Strawn, L. M. (2012). Baby-friendly hospital practices and meeting exclusive breastfeeding intention. Pediatrics, 130(1), 54–60.