Wpływ czynników ryzyka na rozpoczęcie karmienia piersią

new mother in bed in the hospital using the Symphony double breast pump-her midwife by her side talking to her

Aktywacja wydzielania

„Napłynięcie” pokarmu zwykle następuje w okresie od 24 do 72 godzin po porodzie. Inicjuje (rozpoczyna) wzrost ilości mleka.

Opóźniona aktywacja wydzielania 

Jest definiowana jako wrażenie braku lub niewielkiej pełności lub wypływu z piersi > 72 godziny po porodzie. 1

Kobiety doświadczające opóźnionej aktywacji wydzielania są o 60% bardziej narażone na zaprzestanie karmienia piersią po 4 tygodniach. 2

Istnieją pewne stany lub okoliczności, które narażają matki na ryzyko opóźnionej aktywacji wydzielania.

Czynniki ryzyka powinny być określane przed i po urodzeniu, ponieważ mogą one negatywnie wpłynąć na karmienie piersią i ogólną produkcję mleka.

Wiele z tych czynników ryzyka można ocenić przed porodem:  

 • Otyłość matki 3, 5
 • Cukrzyca 1, 6, 7
 • Wiek matki powyżej 30 roku życia 1
 • Operacja zmniejszenia piersi 8
 • Pierwszy poród 1, 9
 • Wywołanie porodu – w porównaniu z kobietami, u których poród jest spontaniczny, te, u których poród wywołano, są bardziej narażone na cięcie cesarskie, znieczulenie zewnątrzoponowe, nacięcie krocza i krwotok poporodowy. 1, 10
 • Planowane cesarskie cięcie 11

Podczas porodu lub po nim można zaobserwować następujące czynniki ryzyka: 

 • Nieplanowane cesarskie cięcie 11
 • Stresujący lub przedłużony poród, Stres/ból psychospołeczny 9, 12-14
 • Krwotok poporodowy (PPH) 1, 15
 • Wcześniak lub późny wcześniak 1, 16
 • Rozdzielenie matki i noworodka 1, 17
 • Opóźnione pierwsze karmienie piersią 18
 • Karmienie piersią (lub odciąganie) < 8 razy na dobę 19, 20

Niezbędne jest podjęcie szybkich kroków mających na celu zminimalizowanie wpływu tych stanów na przyszłą laktację. 

Wystandaryzowany protokół laktacji „narażonej na ryzyko matki”, który obejmuje: 

 • Identyfikację narażonych na ryzyko kobiet jeszcze w trakcie ciąży
 • Najlepsze praktyki skutecznego wczesnego wsparcia laktacyjnego dla kobiet ze zidentyfikowanymi czynnikami ryzyka

Edukacja kobiet w ciąży i ich rodzin w zakresie: 

 • Różnych etapów laktacji
 • Procesu produkcji mleka
 • Czynników ryzyka związanych z opóźnioną aktywacją wydzielania
 • Najlepszej praktyki zapewnienia odpowiedniej ilości mleka

Wszystkim kobietom w ciąży powinna być oferowana ocena predyspozycji do laktacji: 

 • Wszelkie czynniki ryzyka należy udokumentować i przekazać w dokumentacji medycznej matki
 • Zapewnić edukację kobietom w ciąży oraz przeprowadzać z nimi rozmowy na temat ich sytuacji

Edukacja personelu szpitalnego na temat: 

 • Różnych etapów laktacji
 • Procesu produkcji mleka
 • Czynników ryzyka związanych z opóźnioną aktywacją wydzielania
 • Najlepszej praktyki zapewnienia odpowiedniej ilości mleka w ramach protokołu laktacji „matki narażonej na ryzyko”

Inicjacja laktacji:

 • Wspomaga wczesną, częstą i optymalną stymulację piersi
 • Zapobiega opóźnieniom inicjacji
 • Wykazano, że laktatory szpitalne naśladujace wzorzec ssania noworodka pomagają narażonym na ryzyko matkom osiągać odpowiednią ilość mleka w przypadku opóźnionej aktywacji wydzielania 21-24

Dowiedz się więcej na temat ochrony laktacji u matek narażonych na ryzyko.

Wnioski 

Odpowiednia interwencja kliniczna we właściwym czasie zapewnia matce najlepszą szansę na osiągnięcie jej celów związanych z laktacją.

U niektórych matek, w przypadku wystąpienia zagrożenia, może być konieczne zwiększenie stymulacji piersi oraz całkowite opróżnienie piersi poprzez odciąganie pokarmu i odciąganie ręczne, a także karmienie piersią, co umożliwi osiągnięcie odpowiedniej ilości mleka. 1

Podejście „wyczekujące” może powodować wcześniejsze wystąpienie problemów z karmieniem piersią. 1

Kobiety, które doświadczają opóźnienia w rozpoczęciu aktywacji wydzielania, po czterech tygodniach mogą nie być w stanie podtrzymać karmienia wyłącznie piersią. 2

Stany zagrożenia i opóźniona aktywacja wydzielania powinny być stosowane jako marker kliniczny do identyfikacji kobiet, które wykazują większe prawdopodobieństwo wystąpienia trudności z karmieniem piersią i wcześniejszego zaprzestania karmienia piersią. 2

Źródła
 1. Hurst NM. J Midwifery Womens Health. 2007; 52(6):588–594.
 2. Brownell E et al. J Pediatr. 2012; 161(4):608–614.
 3. Poston L et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016; 4(12):1025–1036.
 4. Rasmussen et al. 2004.
 5. Preusting I et al. J Hum Lact. 2017; 33(4):684–691.
 6. Melchior H et al. Dtsch Arztebl Int. 2017; 114(24):412–418.
 7. Wu J-L et al. Breastfeed Med. 2021; 16(5):385–392.
 8. Schiff M et al. Int Breastfeed J. 2014; 9:17.
 9. Nommsen-Rivers LA et al. Am J Clin Nutr. 2010; 92(3):574–584.
 10. Dahlen HG et al. BMJ Open. 2021; 11(6):e047040.
 11. Hobbs AJ et al. BMC. Pregnancy. Childbirth. 2016; 16:90.
 12. Grajeda R, Pérez-Escamilla R. J Nutr. 2002 [cited 2019 Jan 18]; 132(10):3055–3060.
 13. Dewey KG. J Nutr. 2001; 131(11):3012S-3015S.
 14. Brown A, Jordan S. Journal of Advanced Nursing. 2013; 69(4):828–839.
 15. Thompson JF et al. Int Breastfeed J. 2010; 5:5.
 16. Boies EG, Vaucher YE. Breastfeed Med. 2016; 11:494–500.
 17. Flagg J, Busch DW. Glob Pediatr Health. 2019; 6:2333794X19847923.
 18. Murray EK et al. Birth. 2007; 34(3):202–211.
 19. Huang S-K, Chih M-H. Breastfeed Med. 2020; 15(10):639–645.
 20. Parker, L.A. et al. J Hum Lact. 2020:890334420980424.
 21. Meier, P.P. et al. J Perinatol. 2012; 32(2):103–110.
 22. Meier, P.P. et al. J Perinatol. 2016; 36(7):493–499.
 23. Post EDM et al. J Perinatol. 2016; 36(1):47–51.
 24. Torowicz DL et al. Breastfeed Med. 2015; 10(1):31–37.