Inicjowanie laktacji

Chociaż karmienie piersią jest czynnością naturalną, zdobycie odpowiednich umiejętności może potrwać trochę czasu i wymagać praktyki zarówno od matki, jak i jej dziecka. W miarę nabierania wprawy karmienie piersią będzie stawać się łatwiejsze i przyjemniejsze.

Inicjowanie karmienia piersią i laktacji

 • Matki najprawdopodobniej przestaną karmić piersią, kiedy poczują, że ich produkcja pokarmu jest niewystarczająca
 • U matek, których występują czynniki ryzyka, do rozwinięcia laktacji często konieczne jest dodatkowe wsparcie
 • Wczesna identyfikacja kobiet z czynnikami ryzyka opóźnionej aktywacji wydzielania (laktogeneza II) ma kluczowe znaczenie
 • Pierwsze godziny i dni po porodzie mają zasadnicze znaczenie dla inicjacji skutecznego rozwoju laktacji u matki

Na dobry początek

 • Skuteczne „włączanie” piersi od samego początku (inicjacja) to podstawowy warunek osiągnięcia przez matkę odpowiedniej ilości mleka
 • Właściwe postępowanie od samego początku ma znaczący wpływ na długoterminową produkcję mleka

Nasza infografika „Inicjacja” przedstawia, w jaki sposób matki mogą dobrze rozpocząć laktację, aby umożliwić karmienie wyłącznie piersią lub żywienie wyłącznie mlekiem matki, jeśli karmienie piersią nie jest możliwe.

At-risk factor

Czynniki ryzyka dla matki związane ze słabą laktacją

 • Istnieje kilka czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na to, czy matka będzie mogła karmić wyłącznie piersią
 • Świadomość czynników ryzyka może wskazywać na potrzebę dodatkowego wczesnego wsparcia w zakresie karmienia piersią
 • Wczesna interwencja ma kluczowe znaczenie dla pomocy zagrożonym matkom w osiągnięciu długoterminowych celów związanych z karmieniem piersią

Ta infografika dotycząca związanych z laktacją czynników ryzyka zawiera więcej informacji na temat opartych na dowodach etapów klinicznych niezbędnych do wsparcia matek.

Biała księga: Poprawa opóźnionego stadium wydzielania siary i mleka przejściowego oraz ograniczenie laktacji u matek zagrożonych

W  białej księdze przedstawiono sposoby identyfikacji matek:

 • zagrożonych opóźnionym rozpoczęciem produkcji mleka
 • z wieloma czynnikami ryzyka
 • których niemowlęta nie karmią się skutecznie piersią

Pobierz opracowanie na temat poprawy opóźnionej laktogenezy.

Webinar: Getting it right – profesor Diane Spatz, doktor, RN-BC, FAAN