Odstawienie dziecka od piersi

Całkowite zakończenie karmienia piersią, w następstwie którego dziecko odżywiane jest wyłącznie ze źródeł innych niż pierś matki, nazywane jest odstawieniem od piersi. Odstawienie dziecka od piersi nastąpić może w sposób fizjologiczny – sterowanie potrzebami matki lub dziecka (BLW) – bądź z przyczyn medycznych.