Wartość mleka kobiecego

17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka.
Każdego roku około 15 milionów dzieci na świecie rodzi się przedwcześnie. Niezwykle istotnym elementem w początkowym okresie życia wcześniaków jest sposób żywienia.

Wywiad z prof. Paulą Meier

Zdrowy Mózg, Zdrowe Ciało, Zamożne Społeczeństwo - Korzyści zdrowotno-ekonomiczne związane z karmieniem mlekiem ludzkim dla wcześniaków i społeczeństwa

„Mleko matki jest najlepszym lekarstwem, jakie może otrzymać dziecko urodzone przedwcześnie” – twierdzi profesor Guido Moro. Pierwsza metaanaliza badań przeprowadzona na 100 000 wcześniaków w Wielkiej Brytanii i Niemczech stanowi niezbity dowód na to, że mleko matki ratuje życie oraz wspomaga rozwój mózgu i układu immunologicznego. Pozwala też obniżyć wydatki na opiekę zdrowotną i edukację o dziesiątki, a nawet setki milionów rocznie. Czas zadbać o to, aby każdy przebywający w szpitalu wcześniak był karmiony mlekiem matki.

W Wielkiej Brytanii dzięki karmieniu ponad 51 000 wcześniaków mlekiem matki można oszczędzić 62 miliony euro rocznie, natomiast w Niemczech wprowadzenie takiego rozwiązania dla ponad 58 000 wcześniaków przyniosłoby roczne oszczędności rzędu 89 milionów euro. To dopiero początek. Nowe badanie przeprowadzone przez ekonomistów z York Health Economics Consortium wykazało, że decyzja dotycząca karmienia wcześniaków w szpitalach mlekiem matki przyniesie długofalowe korzyści zarówno tym dzieciom, jak i społeczeństwu.

Mleko matki zapobiega komplikacjom w pierwszym roku życia. Często są to komplikacje ze skutkiem śmiertelnym – nagła śmierć łóżeczkowa (SIDS), martwicze zapalenie jelit (NEC, martwica tkanki jelitowej) i sepsa. Szacuje się, że tylko w Wielkiej Brytanii i Niemczech mleko matki może zapobiec 475 przypadkom śmiertelnym rocznie.

Karmienie dziecka mlekiem matki zmniejsza również prawdopodobieństwo wystąpienia w późniejszym życiu choroby wieńcowej, otyłości oraz zaburzeń rozwoju neurologicznego. Praktyka ta nie tylko ratuje życie, lecz również poprawia jego jakość.

Długofalowy wpływ takiego postępowania na społeczeństwo jest imponujący zarówno pod względem zmniejszenia bezpośrednich kosztów opieki zdrowotnej, jak i większej produktywności. Dzięki karmieniu urodzonych przedwcześnie noworodków mlekiem matki PKB Wielkiej Brytanii może wzrosnąć o 201 milionów euro rocznie, a PKB Niemiec – o 174 miliony.

„Koszty edukacji tych dzieci przewyższają koszty opieki zdrowotnej” – mówi profesor Paula Meier podczas ekskluzywnego wywiadu, w którym wyjaśnia, jak mleko matki wpływa na rozwój mózgu niemowlęcia. Jej nowe badanie przeprowadzone w Centrum Medycznym Uniwersytetu Rush wykazało, że im większa jest dawka mleka matki podawanego niemowlętom, tym lepsze jest funkcjonowanie mózgu u wcześniaków i noworodków o niskiej masie urodzeniowej w perspektywie krótko- i długoterminowej. Mleko to ułatwia również optymalny rozwój mózgu w późniejszym okresie dojrzewania, kiedy zarówno mózg, jak i ciało są silnie obciążone[i].

„Mleko matki jest najlepszym lekarstwem, jakie może otrzymać dziecko urodzone przedwcześnie. Właśnie to mówię każdej zmartwionej matce w szpitalu” – mówi profesor Guido Moro, pierwszy prezes Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka, nagrodzony „Złotym medalem” przez miasto Mediolan za działalność naukową i społeczną.

Co roku przedwcześnie rodzi się 15 milionów niemowląt, co stanowi 11% światowej populacji noworodków. Dlatego też model opisany w badaniu York powinien zostać powszechnie wdrożony, aby każdy kraj mógł ocenić potencjalne zdrowotne i gospodarcze korzyści karmienia wcześniaków mlekiem matki w kontekście własnego systemu opieki zdrowotnej.

Jak twierdzi James Mahon, ekonomista i główny autor badania York: „Wyniki mówią same za siebie. Gdyby jakikolwiek produkt farmaceutyczny mógł zapewnić narodowej służbie zdrowia oszczędności w wysokości 34 milionów euro rocznie, rząd nalegałby, aby wdrożono go jako rutynową praktykę kliniczną”. Już czas, aby karmienie wcześniaków mlekiem matki stało się powszechną praktyką w szpitalach.

[i] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3777218/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3777218/