Przejście na bezpośrednie karmienie piersią – poprawa jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków, faza 2

Odpowiednie, oparte na wiedzy praktyki wspierające karmienie piersią prowadzą do zwiększenia wskaźnika karmienia piersią i poprawy długoterminowych wyników zdrowotnych niemowląt.

Newborn on mother’s chest, mother feeding baby with help of feeding tool.

 

Metody wspierające, takie jak terapia doustna, kontakt „skóra do skóry” i ssanie nieodżywcze (NNS), mają kluczowe znaczenie dla rozwoju dziecka i jego relacji z rodzicami.

Badania wykazały, że te praktyki wspierają zwiększanie ilości mleka u matki i przejście niemowlęcia z karmienia dojelitowego na karmienie piersią, co prowadzi do zwiększenia wskaźnika karmienia piersią i poprawy długoterminowych wyników zdrowotnych.1-3

Two nurses are performing oral therapy with enteral feeding on a NICU baby

Terapia doustna mlekiem matki biologicznej (OMM) – interwencje wspomagajace przejście na karmienie piersią

Terapia doustna polegająca na podawaniu siary/OMM na wewnętrzną część policzka noworodka na OIOM-ie jest uważana za terapię immunologiczną. Terapia ta motywuje matkę na OIOM-ie dla noworodków do wczesnego i częstego odciągania pokarmu oraz wzmacnia jej relację z dzieckiem.

Dowiedz się więcej

 

Woman with a headscarf has a newborn on her chest which is fed enterally

Kontakt „skóra do skóry” – interwencje wspomagajace przejście na karmienie piersią

Kontakt „skóra do skóry” wspomaga przejście na karmienie piersią, zapewniając dziecku wczesną możliwość nieodżywczego i odżywczego ssanie piersi. Kontakt „skóra do skóry” na OIOM-ie dla noworodków poprawia wyniki karmienia piersią, a także umożliwia stworzenie bliższej więzi i podnosi samoocenę rodziców.

Dowiedz się więcej

NICU baby being made familiar with feeding at breast

Przejście na karmienie bezpośrednie – interwencje wspomagajace przejście na karmienie piersią

W miarę rozwoju noworodka stymulacje odbierane przy piersi podczas ssania nieodżywczego pomagają mu w przystawianiu i odciąganiu mleka z piersi, dzięki czemu matka może przejść z nieodżywczej na odżywczą sesję karmienia piersią.

Dowiedz się więcej

 

Mother kissing baby on the hand

Wskaźniki karmienia piersią – skutki przejścia na karmienie piersią

Wskaźniki karmienia piersią na OIOM-ie dla noworodków pomagają uzyskać lepszy obraz liczby niemowląt karmionych mlekiem matki biologicznej na OIOM-ie dla noworodków w ilościach, których potrzebują, oraz stanowią wskaźnik opieki laktacyjnej podczas pobytu w szpitalu.

Dowiedz się więcej

Źródła

1 Spatz DL. Ten steps for promoting and protecting breastfeeding for vulnerable infants. J Perinat Neonatal Nurs. 2004; 18(4):385–396.

2 Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, editor. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1st ed. Stuttgart: Thieme; 2018.

3 UNICEF, WHO. Protecting, promoting and supporting breastfeeding: The baby-friendly hospital initiative for small, sick and preterm newborns. Geneva, New York: WHO; UNICEF; 2020. 42 p.