Interaktywna karta wyników – narzędzia poprawy jakości dla OIOM-ów dla noworodków

Nasza interaktywna karta oceny OIOM-u dla noworodków to proste, ale skuteczne narzędzie pomagające w ocenie karmienia mlekiem matki na OIOM-ie dla noworodków i wykorzystania korzyści zapewnianych przez mleko matki biologicznej (OMM).

Nasza karta oceny zawiera dziesięć pytań dotyczących najlepszych praktyk opartych na dowodach naukowych, mających na celu poprawę laktacji na OIOM-ie dla noworodków. Udzielenie odpowiedzi na te pytania może pomóc w ocenie działania i priorytetów.