Kalkulator mleka matki: Ratowanie życia – oszczędność pieniędzy

Ratuj życia i oszczędzaj pieniądze dzięki stosowaniu mleka matki biologicznej
Kalkulator wartości ekonomicznej OMM

Chcesz zmniejszyć liczbę zachorowań w szpitalu i związane z nimi koszty leczenia?

Medela: Karmienie piersią dla specjalistów

OMM to efektywna, tania interwencja mająca na celu zmniejszenie zachorowalności
noworodków o°bardzo niskiej masie urodzeniowej (VLBW; < 1500 g) na
OIOM-ie dla noworodków.1-5

Rosnące spożycie mleka matki biologicznej na OIOM-ie dla noworodków
ma kluczowe znaczenie dla poprawy stanu zdrowia
VLBW oraz obniżenia kosztów opieki zdrowotnej.1-5

Preterm infants fed OMM are less likely to develop:

Download NICU Scorecard

© Rush Mothers' Milk Club, 2019; wszelkie prawa zastrzeżone

Modele ekonomiczne dla służby zdrowia dostarczają najlepszych szacunków w oparciu o dostępną literaturę. Firma Medela nie gwarantuje zmniejszenia częstotliwości występowania incydentów ani oszczędności kosztów generowanych przez ten model.

Źródła
  1. Johnson TJ et al. Neonatology. 2015; 107(4):271-276.

  2. Patel AL et al. J Perinatol. 2013; 33(7):514-519.

  3. Patel AL et al. Arch Dis Child Fetal Neonatol Ed. 2017; 102 (3):F256-F261.

  4. Patra K et al. Neonatology. 2017; 112(4),330-336.

  5. Meier P et al. J Pediatr. 2017; 180: 15-21.