Narzędzie do gromadzenia danych dotyczących laktacji i OMM – narzędzia poprawy jakości dla OIOM-ów dla noworodków

Zbieranie odpowiednich danych w prosty i znormalizowany sposób pomaga uzyskać lepszy obraz tego, ile noworodków przebywających na OIOM-ie otrzymuje mleko matki biologicznej (OMM) w odpowiedniej ilości w krytycznych okresach. Analiza tych danych będzie odzwierciedlać poziom opieki laktacyjnej.

Cake chart in data collection tool of own mothers milk

Opracowane przez firmę Medela narzędzie do gromadzenia danych dotyczących poprawy jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków

Narzędzie do gromadzenia danych to aplikacja internetowa zaprojektowana w celu uproszczenia i ujednolicenia zbierania i analizy danych związanych z inicjatywą Medela dla poprawy jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków.

Firma Medela stworzyła łatwo dostępne, proste i skuteczne narzędzie, które pomaga:

 • Gromadzić dane dotyczące praktyk wspierających laktację i karmienia niemowląt mlekiem matki biologicznej (OMM)
 • Analizować praktyki w celu określenia skutecznych interwencji i obszarów wymagających poprawy
 • Generować raporty, które mierzą:
  • Odsetek matek, u których mleko „napływa” w ciągu 72 godzin
  • Średnie dzienne ilości mleka matki w 14. dniu
  • Odsetek niemowląt karmionych w 100% mlekiem matki biologicznej w ciągu pierwszych 14 dni życia
  • Odsetek dzieci otrzymujących ponad 50 ml/kg/dzień mleka matki biologicznej w ciągu pierwszych 14 dni życia

Aby rozpocząć zbieranie danych, należy uruchomić narzędzie do gromadzenia danych.

Funkcje

 • Zróżnicowane raporty umożliwiające analizę konkretnych danych demograficznych dotyczących, np. ciąży, masy urodzeniowej, metody porodu
 • Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami – system jest dostępny online, ale działa także całkowicie offline i przechowuje dane lokalnie (brak interakcji z systemami zewnętrznymi)

Narzędzie posiada następujące sekcje:

 • rejestracja użytkownika
 • rejestracja pacjenta
 • dane dotyczące:
  • odciągania
  • praktyk wspomagających karmienie piersią
  • karmienia noworodka
  • ocen karmienia piersią
 • kreator podsumowań dla wielu pacjentów
Choices in data collection tool