Narzędzia poprawy jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków

NICU baby being cared for in the and connected to life saving tools.

Zrozumienie zestawu narzędzi

Firma Medela jest dobrze znana ze wspierania szeroko zakrojonych badań klinicznych oraz tworzenia wysokiej jakości produktów opartych na dowodach naukowych. Robimy to, aby wspomagać personel medyczny pracujący na pierwszej linii frontu w jego codziennym zadaniu promowania, ochrony i wspierania opieki laktacyjnej oraz karmienia mlekiem matki na OIOM-ach dla noworodków i oddziałach położniczych. Dzięki zaawansowanym badaniom, obserwacji naturalnych zachowań i uwzględnieniu opinii naszych klientów przekształcamy NAUKĘ w  OPIEKE, aby dbać o zdrowie wszystkich pokoleń.

Dlatego właśnie opracowaliśmy ten bezpłatny zestaw narzędzi poświęconych poprawie jakości na OIOM-ach dla noworodków, w ramach naszego zaangażowania w działania na rzecz personelu medycznego, matek i dzieci na całym świecie. Chcemy wspierać pracowników służby zdrowia w każdy możliwy sposób poprzez:

  • Przedstawienie krok po kroku procesu poprawy jakości i wdrażania zmian w praktykach
  • Zapewnienie fachowych, opartych na wiedzy najlepszych praktyk i wiedzy
  • Umożliwienie matkom osiągnięcia celu, jakim jest skuteczna inicjacja w celu rozwinięcia i utrzymania laktacji oraz zapewnienia odpowiednio dużej dawki mleka matki biologicznej (OMM) dla delikatnych noworodków, przez długi okres