Wyzwania związane z logistyką pokarmu kobiecego na OIOM-ie dla noworodków

Powszechnym zjawiskiem na OIOM-ach dla noworodków jest brak standaryzacji procedur dotyczących karmienia mlekiem matki. Protokoły postępowania z mlekiem kobiecym różnią się w zależności od placówki i zależą od stosowanych przepisów oraz warunków w danym szpitalu. Ponieważ korzyści z karmienia mlekiem matki są ogromne, Medela dąży do rozwoju opartych na wiedzy metod, które umożliwią spójne i wydajne postępowanie z mlekiem matki na OIOM-ie.

Poniższa grafika przedstawia logistyczną ścieżkę mleka matki na OIOM-ie dla noworodków. Oferta firmy Medela w zakresie logistyki pokarmu kobiecego zawiera rozwiązania wspomagające specjalistów na jej każdym kroku.