Odpowiedź na wyzwania: Standaryzacja ścieżki logistycznej związanej z karmieniem mlekiem matki na OIOM-ie dla noworodków

Medela rozumie trudności związane z dostarczaniem mleka matki noworodkom na OIOM-ie: zanim zostanie podany niemowlęciu, pokarm musi przejść szereg procedur i procesów, które mogą obniżyć jego jakość i zmniejszyć ilość. Dlatego na OIOM-ach dla noworodków znaczące wyzwanie logistyczne stanowi podawanie mleka w formie jak najbardziej zbliżonej do świeżo odciągniętego.

Jeśli niemowlę nie może ssać piersi, procesy logistyczne na OIOM-ie muszą zapewnić:

  • Wystarczającą ilość mleka matki
  • Najwyższą możliwą jakość mleka
  • Wprowadzenie karmienia piersią do momentu wypisu

Wymagane są również działania gwarantujące zachowanie odpowiedniego poziomu higieny, prowadzenie dokumentacji procesów, poprawne opisywanie pojemników i właściwe warunki przechowywania mleka matki. Istotne jest też zaangażowanie rodziców poprzez informowanie ich o procedurach szpitalnych i udzielanie wskazówek umożliwiających stosowanie się do nich zarówno na oddziale, jak i w domu. Poniższa grafika przedstawia poszczególne kroki ścieżki logistycznej, jaką przechodzi mleko matki na OIOM-ie dla noworodków. Może ono być narażone na oddziaływanie zróżnicowanych temperatur i przechowywane przez zmienne okresy czasu, a jego podawanie często wymaga dostosowania do różnego zapotrzebowania na składniki odżywcze. Dlatego właśnie konieczne jest opracowanie logistyki postępowania z mlekiem matki. Jeśli tylko to możliwe, procesy te powinny być standaryzowane.