Logistyka pokarmu kobiecego na OIOM-ach – portfolio

Medela wspiera personel OIOM-ów dla noworodków kompleksowym zestawem rozwiązań logistycznych. Służą one standaryzacji i optymalizacji ścieżki, jaką przechodzi w szpitalu mleko matki i pomagają zapewnić wystarczającą ilość oraz jakość pokarmu podawanego wcześniakom.

Poniższa grafika przedstawia logistyczną ścieżkę mleka matki na OIOM-ie dla noworodków. Oferta firmy Medela w zakresie logistyki pokarmu kobiecego zawiera rozwiązania wspomagające specjalistów na jej każdym kroku.

Odciąganie mleka matki

Gdy niemowlę nie może być przystawione do piersi bądź nie potrafi skutecznie pobierać z niej mleka, konieczne jest wspieranie matki w zapoczątkowaniu i podtrzymaniu wystarczającej produkcji pokarmu. Wyzwania natury psychologicznej i emocjonalnej, jakie wiążą się z rozdzieleniem matki i dziecka oraz niewystarczająca stymulacja piersi mogą zakłócić wprowadzanie karmienia piersią i zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia komplikacji. W rezultacie procedura karmienia w przypadku wielu matek wcześniaków rozpoczyna się od odciągania pokarmu. Czynność ta ma za zadanie zainicjować, rozwinąć i utrzymać laktację w sytuacji braku karmienia piersią. Może jednak ona stanowić spore wyzwanie dla wielu kobiet.

Jeśli zainicjowanie laktacji następuje z opóźnieniem, a odciąganie nie jest od samego początku regularne, trudno jest zapewnić długotrwałą produkcję mleka na odpowiednim poziomie. Dlatego ważny jest dostęp do odpowiedniego sprzętu oraz stosowne wsparcie. Świadomość ochronnych właściwości mleka jest dla matki czynnikiem motywującym do podtrzymywania laktacji w obfitującym w stres i niepokój okresie przebywania niemowlęcia na OIOM-ie. Należy pamiętać, że aby zapewnić wystarczającą produkcję pokarmu, matka musi zainicjować, rozwinąć i utrzymać laktację. Kluczowe jest właściwe nastawienie kobiety, która musi być świadoma tego, że jej laktacja będzie wzrastać w miarę upływu czasu. Następujące działania mogą znacząco wesprzeć laktację i zapewnić utrzymanie jej właściwego poziomu przez kolejne tygodnie:

 • Nauczenie matki techniki masażu piersi
 • Wczesne rozpoczęcie odciągania – inicjacja w ciągu pierwszej godziny pozwala uzyskać więcej pokarmu w porównaniu z odciąganiem sześć godzin po porodzie i wiąże się ze zwiększoną laktacją w kolejnych tygodniach.
 • Zapoczątkowanie laktacji z wykorzystaniem specjalnej, stworzonej w oparciu o badania naukowe technologii inicjacji Symphony PLUS
 • Częste odciąganie: U matek korzystających z laktatorów, które odciągają pokarm więcej niż sześć razy dziennie laktacja jest silniejsza niż u kobiet odciągających rzadziej. Dobór pojemnika dostosowanego rozmiarem do ilości pokarmu, którą matka będzie w stanie odciągnąć, może pomóc w nabraniu właściwego nastawienia w pierwszych dniach odciągania
 • Odciąganie z obu piersi równocześnie: pozwala ono zwiększyć ilość wytwarzanego pokarmu, podobnie jak późniejsze odciąganie w łóżku lub nawet podczas fizycznego kontaktu „skóra do skóry” z niemowlęciem.

Maksymalizacja ilości pokarmu: zestaw do odciągania pokarmu Symphony

LaktatorSymphony , wyposażony w kartę z programem Symphony PLUS, zawierającym programy INICJACJA oraz UTRZYMANIE, często stanowi pierwszy punkt ścieżki, jaką mleko matki przemierza w szpitalu. Pierwszym z celów stosowania laktatora szpitalnego jest maksymalne zwiększenie produkcji pokarmu. Drugim jest osiągnięcie u matki takiego poziomu laktacji, który pozwoli na wykarmienie dziecka po powrocie do domu.

Dzięki swoim właściwościom i dostępnym akcesoriom, odciągacz pokarmu Symphony jest doskonałym narzędziem wspierającym każdą matkę i jej potrzeby związane z karmieniem piersią.

Wsparcie w pierwszych dniach laktacji: technologia inicjacji Medela

Program INICJACJA wspiera zapoczątkowanie laktacji u matek korzystających z laktatorów. Główną cechą programu jest zmienny wzorzec odciągania oraz przerwy między 15-minutowymi sesjami. Nieregularny wzorzec odciągania naśladuje sposób ssania donoszonego niemowlęcia w pierwszych dniach po porodzie, zanim u mamy nastąpi aktywacja wydzielania mleka. Dlatego program INICJACJA powinien być stosowany, dopóki matka nie odciągnie co najmniej 20 ml pokarmu podczas trzech kolejnych sesji. Następnie można zacząć korzystać z programu UTRZYMANIE, opracowanego, by skutecznie odciągać pokarm, gdy pierś matki zacznie wydzielać mleko.

Badania wykazały, że:

 • program INICJACJA jest skuteczny u matek wcześniaków oraz niemowląt donoszonych
 • matki stosujące program INICJACJA, a następnie UTRZYMANIE, osiągały znacznie większą produkcję pokarmu w pierwszych dwóch tygodniach
 • matki muszące korzystać z laktatorów wytwarzały wystarczającą ilość pokarmu, by zaspokoić potrzeby żywieniowe swoich dzieci

Naśladowanie natury dla osiągnięcia optymalnej laktacji: Program UTRZYMANIE, wykorzystujący technologię odciągania 2-Phase Expression

Przystawione do piersi niemowlę ssie szybko, dopóki nie nastąpi wypływ mleka; wówczas rytm ssania staje się wolniejszy, jeżeli laktacja jest rozwinięta. Program UTRZYMANIE zaprojektowano tak, by naśladował te dwie fazy ssania u niemowląt. Oparta na badaniach technologia odciągania 2-Phase Expression stosowana przez urządzenie Symphony rozpoczyna się od fazy stymulacyjnej o częstotliwości 120 zassań na minutę, mającej pobudzić wypływ mleka. Gdy to nastąpi, można przejść do fazy odciągania właściwego, w której częstotliwość zassań wynosi ok. 60 na minutę, co umożliwia skuteczne i wygodne pobieranie pokarmu. Matka powinna przełączyć laktator w fazę odciągania, gdy tylko pokarm zacznie płynąć; następnie należy odpowiednio ustawić podciśnienie, to znaczy wybrać najwyższą wartość, która nie powoduje uczucia dyskomfortu. Wykazano, że używany w opisany powyżej sposób odciągacz pokarmu Symphony:

 • nie powoduje dyskomfortu
 • jest wydajny
 • wywołuje odczucia podobne do ssania piersi przez dziecko
 • pozwala uzyskać większą ilość mleka w krótszym czasie
 • wspomaga utrzymanie laktacji

Odciąganie z obu piersi równocześnie

Laktator Symphony umożliwia odciąganie pokarmu z obu piersi równocześnie. Taki sposób odciągania to nie tylko oszczędność czasu; badania wykazały również, że matki używające tej metody w połączeniu z technologią 2-Phase Expression uzyskiwały ilość mleka większą o 18% w porównaniu do efektów odciągania z każdej piersi po kolei. Udowodniono też, że dodatkowa stymulacja wypływu mleka podczas odciągania z obu piersi równocześnie przyczynia się do ich lepszego opróżnienia, zaś pobrany pokarm ma wyższą wartość energetyczną.

Zbieranie mleka matki

Odciągnięte mleko matki musi być następnie zebrane i przechowywane. Niesie to ze sobą ryzyko utraty wartości odżywczej oraz zanieczyszczenia. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do najskuteczniejszych metod postępowania z pokarmem kobiecym.

Procedury postępowania z mlekiem matki, często złożone i czasochłonne, wymagają optymalizacji pod kątem wydajności. Placówki medyczne powinny standaryzować te procesy, by zminimalizować:

 • straty mleka spowodowane niepotrzebnym przelewaniem go do innych pojemników
 • utratę jakości lub integralności składników mleka
 • zanieczyszczenie mleka
 • ryzyko podania niemowlęciu mleka niewłaściwej kobiety

Możliwość adaptacji do różnych procesów i potrzeb: zestawy do odciągania i butelki Medela

Każdy szpital to inne warunki wymagające indywidualnego podejścia. Oferta produktów firmy Medela pozwala wybrać rozwiązanie odpowiednie do każdej sytuacji.  Zestawy do odciągania i butelki dostępne są zarówno w wersjach do wielokrotnego użytku, jak i jednorazowych. Produkty wielokrotnego użytku Medela nadają się do sterylizacji w autoklawach i mogą być używane przez wiele matek, co pozwala na wykorzystywanie ich w szpitalach, gdzie stosowane są procedury sterylizacji oraz dezynfekcji. Jednorazowe produkty Medela zostały natomiast zaprojektowane jako higieniczne rozwiązania pozwalające wyeliminować konieczność stosowania tych procedur.

Jednorazowe produkty Medela dostępne są w wersji sterylizowanej tlenkiem etylenu lub Ready-to-Use. Przeznaczone są one do jednorazowego lub jednodniowego stosowania w szpitalu. Nie wymagają mycia przed pierwszym użyciem.

Wszystkie produkty firmy Medela mające kontakt z mlekiem matki wykonane są z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością i niezawierających BPA.

Różne rozmiary lejków i pojemników

Użycie lejka o odpowiednim rozmiarze jest jednym z kluczowych elementów odciągania pokarmu. Niewłaściwy dobór może prowadzić do tarcia bądź uczucia dyskomfortu, a nawet ograniczyć wypływ mleka. Aby temu zapobiec, Medela oferuje lejki w szerokim zakresie rozmiarów.

Pojemniki na odciągnięty pokarm firmy Medela posiadają dokładną podziałkę, pozwalającą łatwo i precyzyjnie określić i zapisać ilość pobranego mleka. Dostępne pojemności mieszczą się w przedziale od 35 ml do 250 ml. Gdy tylko to możliwe, mleko należy przechowywać w pojemniku o odpowiednim rozmiarze. Może być on dostosowany do ilości odciąganej przez matkę lub podawanej niemowlęciu w ciągu dnia bądź podczas jednego karmienia. W każdym przypadku powinno się stosować procedury minimalizujące przenoszenie mleka między pojemnikami. Zmniejsza to ryzyko niezachowania higieny i strat mleka oraz pozwala zaoszczędzić czas, materiały i miejsce potrzebne do przechowywania.

Jednorazowy pojemnik na siarę firmy Medela został opracowany z myślą o matkach oraz pracownikach służby zdrowia. Wypukłe dno minimalizuje utratę siary i mleka podczas nabierania do strzykawki. Z kolei niewielka, wynosząca 35 ml pojemność motywuje matki do odciągania, zapewniając punkt odniesienia odpowiedni dla ich oczekiwań w początkowej fazie produkcji pokarmu.

Oznaczanie i identyfikowanie pojemników

Niezmiernie ważne jest wdrożenie procedur zapobiegających pomyłkom w dystrybucji odciągniętego pokarmu. Podanie odciągniętego mleka matki niewłaściwemu niemowlęciu na OIOM-ie może mieć poważne konsekwencje. Takie błędy mogą także powodować znaczący stres u matki, której dziecko nakarmiono mlekiem pochodzącym od innej kobiety. Z tych względów kluczowe jest monitorowanie odciągania i właściwa identyfikacja odciągniętego pokarmu.

Monitorowanie, przenoszenie i podgrzewanie mleka matki

Dzienniczek odciągania

Dzienniczek odciągania opracowano z myślą o matkach korzystających z laktatorów. Ma on pomóc w przyjęciu odpowiedniego nastawienia wobec procesu odciągania, wyjaśniać korzyści płynące z karmienia mlekiem matki oraz udzielać porad i wskazówek. Dodatkowo dzienniczek może pomóc personelowi medycznemu w monitorowaniu laktacji i rozwiązywaniu problemów, zanim staną się one poważne.

Etykiety na pojemniki

Aby zapewnić optymalne żywienie niemowlęcia, konieczne jest właściwe przechowywanie odciągniętego mleka na OIOM-ie. Obejmuje ono odpowiednie opisywanie, pozwalające uniknąć pomyłek przy podawaniu pokarmu. Etykiety Medela ułatwiają kontrolę ścieżki odciągniętego mleka.

Aby ułatwić ten proces, etykiety Medela wymagają uzupełnienia następujących danych:

 • imię i nazwisko niemowlęcia
 • data odciągnięcia mleka
 • godzina odciągnięcia mleka
 • ilość odciągniętego mleka

Podanie tych informacji to gwarancja tego, że niemowlę otrzyma pokarm pochodzący od jego matki. Trzeba także pamiętać, że zamrożenie mleka w pojemniku znajdującym się w pozycji innej niż pionowa uniemożliwia dokładną ocenę jego ilości.

W utrzymaniu porządku i uniknięciu pomyłek pomocne może być przeznaczenie na mleko oddzielnej przestrzeni w lodówkach i zamrażarkach oraz użycie indywidualnie opisanych tac.

Utrzymanie ciągłości przechowywania w niskiej temperaturze

Matka odciągająca mleko w domu, gdy jej dziecko przebywa na OIOM-ie dla noworodków, musi pamiętać o ważnych zasadach, mających na celu zachowanie jakości pokarmu:

 • mleko powinno zostać schłodzone bezpośrednio po odciągnięciu
 • należy utrzymać ciągłość przechowywania w niskiej temperaturze
 • Decyzja o tym, czy zamrozić, czy tylko schłodzić mleko zależy od odległości między domem a szpitalem, ilości mleka już przechowywanego na OIOM-ie oraz przepisów danej placówki.

Chłodziarka

Największym wyzwaniem dla utrzymania ciągłości przechowywania w niskiej temperaturze może być transport mleka z domu na OIOM. Butelki powinny być transportowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i utrzymanie temperatury pokarmu. Z myślą o tym etapie Medela opracowała specjalną chłodziarkę. Izolujący materiał, z którego ją wykonano oraz wstępnie zamrożony element chłodzący sprawiają, że mleko pozostaje schłodzone lub zamrożone.

Przechowywanie pokarmu

Niezbędny na OIOM-ie proces mrożenia wpływa na integralność składników mleka matki. Obecnie większość tych zmian uważa się za nieszkodliwe, nie zmienia to jednak faktu, że zamrożony pokarm traci część swoich cennych właściwości. Przykładowo, donoszone niemowlęta codziennie przyjmują wraz z mlekiem matki miliony żywych komórek. Komórki te niestety giną, gdy mleko zostaje zamrożone.

Kluczowe jest określenie wytycznych schładzania i zamrażania, które zminimalizują utratę wartości odżywczej mleka oraz zawartych w nim czynników ochronnych i wspomagających wzrastanie niemowlęcia.

Wskazówki dotyczące przechowywania mleka matki na OIOM-ie dla noworodków

Zalecenia dotyczące przechowywania i rozmrażania pokarmu różnią się w zależności od środowiska (dom, oddział położniczy lub OIOM) oraz stanu niemowlęcia (przebywające na OIOM-ie, znajdujące się w stanie zagrożenia życia, zdrowe i donoszone niemowlę lub niemowlę starsze). Niezależnie od sytuacji, okres przechowywania powinien być zawsze jak najkrótszy, szczególnie w przypadku OIOM-ów.

 

Podane poniżej oparte na badaniach naukowych zalecenia odnoszą się do poszczególnych etapów karmienia mlekiem matki na OIOM-ie dla noworodków.

Mleko kobiece to żywy, dynamiczny pokarm posiadający unikalne właściwości, które wpływają na sposób jego przechowywania i zasady postępowania. Łatwą do zaobserwowania cechą jest unoszenie się frakcji tłuszczowej mleka wkrótce po odciągnięciu; często tworzy ona warstwę w górnej części pojemnika. Jeśli kluczowe składniki mleka, takie jak właśnie tłuszcz, nie występują w nim równomiernie, każdy podział lub przelewanie mleka między pojemnikami może skutkować różnicami w wartości odżywczej poszczególnych porcji. Aby osiągnąć jak najbardziej zbliżone wartości odżywcze pokarmu w różnych pojemnikach i podczas każdej sesji karmienia, można zastosować następujące środki:

 • Przed każdą procedurą łagodnie obrócić pojemnikiem z mlekiem, aby składniki mogły się wymieszać
 • Tłuszcz jest składnikiem o najwyższej zmienności w mleku matki, dlatego zlewanie mleka z kilku odciągnięć może ujednolicić zawartość odżywczą podawanego pokarmu
 • Aby zachować ilość i jakość mleka, przelewanie go do innych pojemników należy ograniczyć do minimum

Każda zmiana pojemnika prowadzi do utraty części zawartości, co ma szczególne znaczenie w przypadku przechowywania małych ilości, np. siary. Dla niemowląt, które po urodzeniu nie mogą być normalnie karmione, podawanie siary i jej odpowiednie przechowywanie ma kluczowe znaczenie ze względu na jej szczególne właściwości.

Zapisywanie na pojemniku ilości odciągniętego mleka przed zamrożeniem go ułatwia późniejsze procedury. Obejmują one wybór porcji mleka do danego karmienia, obliczenie potrzebnej ilości substancji wzmacniających oraz zapewnienie w pojemniku odpowiedniej ilości miejsca na ich dodanie. Opisane poniżej proste kroki mogą zmniejszyć konieczną liczbę zmian pojemnika:

 • Zapisanie na etykiecie ilości mleka przed zamrożeniem
 • Zachowanie dodatkowej przestrzeni w pojemniku, uwzględniając wzrastanie objętości mleka podczas zamrażania oraz miejsce potrzebne na dodanie środków wzmacniających, zwłaszcza płynnych.
 • Stosowanie się do wytycznych producenta substancji wzbogacających; często zalecają one dodawanie środka do pokarmu o określonej temperaturze albo w określonym czasie przed karmieniem.

Odciągane mleko powinno zawsze być oznaczane w tej samej kolejności, w jakiej było pobrane. Ogólna kolejność podawania mleka niemowlętom jest następująca:

 • Siara – jak najwcześniej po urodzeniu
 • Mleko świeże przed mlekiem zamrożonym
 • Zamrożone mleko odciągnięte w pierwszych tygodniach laktacji przed zamrożonym mlekiem odciągniętym później

Podgrzewanie mleka matki

Łagodne podgrzewanie jest kluczowe dla zachowania cennych żywych i bioaktywnych składników przechowywanego mleka matki, tak by było ono jak najbardziej zbliżone do świeżego.

Temperatura oddziałuje nie tylko na delikatne składniki mleka matki; ma ona wpływ także na wrażliwe organizmy wcześniaków, które rodzą się z bardzo niską zawartością tkanki tłuszczowej, cienką skórą i słabo rozwiniętymi termoreceptorami oraz gruczołami potowymi, co powoduje problemy z termoregulacją. Nie są one w stanie wyczuć, czy mleko jest zbyt zimne lub zbyt ciepłe, ani odpowiednio zareagować na zmiany temperatury. Przypuszcza się, że temperatura podawanego pokarmu może mieć wpływ na temperaturę ciała niemowlęcia. Dlatego też na wielu OIOM-ach dla noworodków podgrzewanie stanowi ważny etap przygotowywania mleka matki.

Łagodne rozmrażanie i podgrzewanie mleka matki: Calesca

Calesca to przeznaczone do opieki indywidualnej na OIOM-ie dla noworodków urządzenie do podgrzewania/rozmrażania mleka bez użycia wody, wspierające optymalizację i standaryzację procesów związanych z mlekiem kobiecym. Calesca pozwala zachować integralność mleka matki dzięki łagodnemu podgrzewaniu do temperatury ciała, bez narażania na zbyt intensywne ciepło. Prosta obsługa sprawia, że z urządzenia mogą korzystać rodzice niemowlęcia, co sprzyja włączeniu rodziny w opiekę i zwiększa elastyczność czasową przygotowywania posiłków. Calesca może podgrzewać mleko o trzech różnych temperaturach wyjściowych: pokojowej, chłodzenia lub zamrażania.

 

Aby zachować elastyczność procesów związanych z mlekiem, Calesca utrzymuje temperaturę pokarmu przez 30 minut po zakończeniu cyklu podgrzewania.

Karmienie mlekiem matki

W przypadku niemowląt, które nie mogą ssać piersi, priorytetem staje się zapewnienie jak największych korzyści z karmienia mlekiem matki i jednoczesny rozwój naturalnej zdolności doustnego przyjmowania pokarmu, tak by przy wypisie ze szpitala były karmione wyłącznie piersią. Pamiętając o tym nadrzędnym celu, należy z należytą uwagą podchodzić do prawidłowego rozwoju karmienia doustnego. Na OIOM-ach wzrasta świadomość procesów rozwoju karmienia, co pozwala zapewnić matce i dziecku większą szansę na osiągnięcie korzyści z karmienia piersią.

Medela wspiera OIOM-y dla noworodków kompleksową ofertą rozwiązań w zakresie karmienia, dostosowanych do różnorodnych wyzwań i etapów rozwoju karmienia u wcześniaków i niemowląt hospitalizowanych.

Więcej informacji na temat zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie długości okresu karmienia piersią można znaleźć na stronie www.medela.com/who

Źródła

Lau, C. Effects of stress on lactation. Pediatr Clin North Am 48, 221-234 (2001).

Chatterton, R.T., Jr. et al. Relation of plasma oxytocin and prolactin concentrations to milk production in mothers of preterm infants: Influence of stress. J Clin Endocrinol Metab 85, 3661-3668 (2000).

Meier, P.P. & Engstrom, J.L. Evidence-based practices to promote exclusive feeding of human milk in very low-birthweight infants. NeoReviews 18, c467-c477 (2007).

Dewey, K.G. Maternal and fetal stress are associated with impaired lactogenesis in humans. J Nutr 131, 3012S-3015S (2001).

Newton, M. & Newton, N. The let-down r eflex in human lactation. J Pediatr 33, 698-704 (1948).

Morton, J., Hall, J.Y., Wong, R.J., Benitz, W.E., & Rhine,W.D. Combining hand techniques with electric pumping increases milk production in mothers of preterm infants. J Perinatol 29, 757–764 (2009).

Jones, E., Dimmock, P.W., & Spencer, S.A. A randomised controlled trial to compare methods of milk expression after preterm delivery. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 85, F91-F95 (2001).

Morton,J. et al. Combining hand techniques with electric pumping increases the caloric content of milk in mothers of preterm infants. J Perinatol 32, 791-796 (2012).

Hill, P.D., Aldag, J.C., & Chatterton, R.T. Initiation and frequency of pumping and milk production in mothers of non-nursing preterm infants. J Hum Lact 17, 9–13 (2001).

Hopkinson, J., Schanler, R., & Garza, C. Milk production by mothers of premature infants. Pediatrics 81, 815–820 (1988).

Furman, L., Minich, N., & Hack, M. Correlates of lactation in mothers of very low birth weight infants. Pediatrics 109, e57 (2002).

Parker, L.A., Sullivan, S., Krueger, C., & Mueller, M. Association of timing of initiation of breastmilk expression on milk volume and timing of lactogenesis stage II among mothers of very low-birth-weight infants. Breastfeed Med (2015).

Meier, P.P., Engstrom, J.L., Janes, J.E., Jegier, B.J. i Loera, F. Breast pump suction patterns that mimic the human infant during breastfeeding: Greater milk output in less time spent pumping for breast pumpdependent mothers with premature infants. J Perinatol 32, 103-110 (2012).

Hill, P.D., Aldag, J.C., & Chatterton, R.T., Jr. Breastfeeding experience and milk weight in lactating mothers pumping for preterm infants. Birth 26, 233-238 (1999).

Prime, D.K., Garbin, C.P., Hartmann, P.E., & Kent, J.C. Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression. Breastfeed Med 7, 442-447 (2012).

Hill, P.D., Aldag, J.C., & Chatterton, R.T. The effect of sequential and simultaneous breast pumping on milk volume and prolactin levels: A pilot study. J Hum Lact 12, 193-199 (1996).

Meier, P.P. Breastfeeding in the special care nursery. Prematures and infants with medical problems. Pediatr Clin North Am 48, 425-442 (2001).

Bier, J.A. et al. Comparison of skin-to-skin contact with standard contact in low-birth-weight infants who are breast-fed. Arch Pediatr Adolesc Med 150, 1265-1269 (1996).

Charpak, N., Ruiz-Pelaez, J.G., Figueroa de, C.Z., & Charpak, Y. A randomized, controlled trial of kangaroo mother care: Results of follow-up at 1 year of corrected age. Pediatrics 108, 1072-1079 (2001).

Hurst, N.M., Valentine, C.J., Renfro, L., Burns, P., & Ferlic, L. Skin-to-skin holding in the neonatal intensive care unit influences maternal milk volume. J Perinatol 17, 213-217 (1997).

Hill, P.D. & Aldag, J.C. Milk volume on day 4 and income predictive of lactation adequacy at 6 weeks of mothers of nonnursing preterm infants. J Perinat Neonatal Nurs 19, 273-282 (2005).

Wolff,P.H. The serial organization of sucking in the young infant. Pediatrics 42, 943–956 (1968).

Woolridge, M.W. The ‘anatomy’ of infant sucking. Midwifery 2, 164-171 (1986).

Kent, J.C., Ramsay, D.T., Doherty, D., Larsson, M., & Hartmann, P.E. Response of breasts to different stimulation patterns of an electric breast pump. J Hum Lact 19, 179-186 (2003).

Kent, J.C. et al. Importance of vacuum for breastmilk expression. Breastfeed Med 3, 11-19 (2008).

Meier, P.P. et al. A comparison of the efficiency, efficacy, comfort, and convenience of two hospitalgrade electric breast pumps for mothers of very low birthweight infants. Breastfeed Med 3, 141-150 (2008).

Burton, P. et al. Randomized trial comparing the effectiveness of 2 electric breast pumps in the NICU. J Hum Lact 29, 412-419 (2013).

Mitoulas, L., Lai, C.T., Gurrin, L.C., Larsson, M., & Hartmann, P.E. Effect of vacuum profile on breast milk expression using an electric breast pump. J Hum Lact 18, 353-360 (2002).

Mitoulas, L., Lai, C.T., Gurrin, L.C., Larsson, M., & Hartmann, P.E. Efficacy of breast milk expression using an electric breast pump. J Hum Lact 18, 344-352 (2002).

Kent, J.C. et al. Volume and frequency of breastfeeds and fat content of breastmilk throughout the day. Pediatrics 117, e387-e395 (2006).

Prime, D.K., Geddes, D.T., Hepworth, A.R., Trengove, N.J., & Hartmann, P.E. Comparison of the patterns of milk ejection during repeated breast expression sessions in women. Breastfeed Med 6, 183 (2011).

Cossey, V., Jeurissen, A., Thelissen, M.J., Vanhole, C., & Schuermans, A. Expressed breast milk on a neonatal unit: A hazard analysis and critical control points approach. Am J Infect Control 39, 832-838 (2011).

Cossey, V., Johansson, A.B., de, H., V, & Vanhole, C. The use of human milk in the neonatal intensive care unit: practices in Belgium and Luxembourg. Breastfeed Med 7, 302-306 (2012).

Human Milk Banking Association of North America 2011 Best practice for expressing, storing and handling human milk in hospitals, homes, and child care settings (HMBANA, Fort Worth, 2011).

Jones, E. Initiating and establishing lactation in the mother of a preterm infant. Neonatal Nursing 15, 56-59 (2009).

Drenckpohl, D., Bowers, L., & Cooper, H. Use of the six sigma methodology to reduce incidence of breast milk administration errors in the NICU. Neonatal Netw 26, 161-166 (2007).

Dougherty, D. & Nash, A. Bar coding from breast to baby: A comprehensive breast milk management system for the NICU. Neonatal Netw 28, 321-328 (2009).

Hassiotou, F. et al. Breastmilk cell and fat contents respond similarly to removal of breastmilk by the infant. PLoS. One. 8, e78232 (2013).

Lawrence, R. Storage of human milk and the influence of procedures on immunological components of human milk. Acta Paediatr Suppl 88, 14-18 (1999).

Stellwagen, L.M., Vaucher, Y.E., Chan, C.S., Montminy, T.D., & Kim, J.H. Pooling expressed breastmilk to provide a consistent feeding composition for premature infants. Breast Med 8, 205-209 (2013).

Mathur, N.B., Dwarkadas, A.M., Sharma, V.K., Saha, K., & Jain, N. Anti-infective factors in preterm human colostrum. Acta Paediatr Scand 79, 1039-1044 (1990).

Rodriguez, N.A. et al. A pilot study to determine the safety and feasibility of oropharyngeal administration of own mother’s colostrum to extremely low-birthweight infants. Adv Neonatal Care 10, 206-212(2010).

Narayanan, I., Prakash, K., Verma, R.K., & Gujral, V.V. Administration of colostrum for the prevention of infection in the low birth weight infant in a developing country. J Trop Pediatr 29, 197-200 (1983).

Hanna, N. et al. Effect of storage on breast milk antioxidant activity. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 89, 518-520 (2004).

Anderson, G.H., Atkinson, S.A., & Bryan, M.H. Energy and macronutrient content of human milk during early lactation from mothers giving birth prematurely and at term. Am. J. Clin. Nutr. 34, 258-265 (1981).

Eckburg, J.J., Bell, E.F., Rios, G.R., & Wilmoth, P.K. Effects of formula temperature on postprandial thermogenesis and body temperature of premature infants. J Pediatr 111, 588-592 (1987).

Gonzales, I., Durvea, E.J., Vasquez, E., & Geraghty, N. Effect of enteral feeding temperature on feeding tolerance in preterm infants. Neonatal Netw 14, 39-43 (1995).

Knobel, R. & Holditch-Davis, D. Thermoregulation and heat loss prevention after birth and during neonatal intensive-care unit stabilisation of extremely low-birthweight infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 36, 280-287 (2007).

Meier, P. Bottle- and breast-feeding: Effects on transcutaneous oxygen pressure and temperature in preterm infants. Nurs Res 37, 36-41 (1998).

Nilsson, K. Maintenance and monitoring of body temperature in infants and children. Paediatr Anaesth 1, 13-20 (1991).

Beauchamp, G.K. & Mennella, J.A. Early flavor learning and its impact on later feeding behavior. J Pediatr Gastroenterol Nutr 48, S25-S30 (2009).

Cruz, A. & Green, B.G. Thermal stimulation of taste. Nature 403, 889-892 (2000).

Meier, P.P., Engstrom, J.L., Patel, J.L., Jegier, B.J., & Bruns, N.E. Improving the use of human milk during and after the NICU stay. Clin Perinatol 37, 217-245 (2010).