Edukacja dla OIOM-ów

Medela współpracuje z ekspertami z całego świata, aby pokonać bariery zdrowotne i umożliwić jak najczęstsze karmienie piersią oraz mlekiem matki na oddziałach intensywnej terapii dla noworodków. Poza bezpośrednim wspieraniem badań, Medela rozpowszechnia wiedzę w przystępnej formie za pośrednictwem różnorodnych mediów oraz wydarzeń.

„Przegląd badań”

Infografiki: „Przegląd badań”

Firma Medela przeprowadziła gruntowny przegląd dostępnej literatury fachowej. Jego wyniki wyróżniają najnowsze, poparte dowodami

  • metody wspierania karmienia piersią i mlekiem matki na oddziałach intensywnej terapii noworodków.
  • metody wspierania rozwoju kompleksowych, standaryzowanych procesów związanych z postępowaniem z pokarmem kobiecym na OIOM-ie dla noworodków.
  • metody wspierania bezpiecznego i higienicznego postępowania z mlekiem matki na OIOM-ach dla noworodków.

Więcej informacji o przeglądzie badań znajduje się w Download form

Abstrakty opracowań

Abstrakty z opracowań nakreślają naukowy i kliniczny kontekst dla innowacji różnych procesów i produktów. Streszczają, analizują i wyjaśniają one wyniki badań klinicznych, co pozwala przyjąć właściwe założenia przy wdrażaniu nowej procedury bądź technologii.

Więcej informacji o abstraktach znajduje się w centrum pobierania

Infografiki

Infografiki wyjaśniają skomplikowane zagadnienia za pomocą obrazów, dając czytelnikom szybki i łatwy dostęp do najważniejszych danych. Wizualne przedstawienie informacji oraz materiałów instruktażowych jest szybkim i odpowiednim dla każdego odbiorcy sposobem na zorientowanie się w tematyce karmienia piersią.

Więcej informacji o abstraktach znajduje się w centrum pobierania

Plakaty i DVD

Medela wspiera liczne projekty badawcze. Plakaty i płyty DVD pozwalają wyróżnić najważniejsze wyniki tych badań, na przykład wyjaśnione z naukowego punktu widzenia ssanie u niemowląt lub pobieranie mleka matki.

Więcej informacji o plakatach i płytach DVD znajduje się w centrum pobierania

Rozpowszechnianie wiedzy dot. OIOM-ów dla noworodków

Medela organizuje różnorodne sympozja poświęcone wielu zagadnieniom związanym z mlekiem matki — zarówno samodzielne sympozja regionalne, jak i te w ramach konferencji ogólnokrajowych.

Jednakże najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez firmę jest coroczne Międzynarodowe Sympozjum na temat Karmienia Piersią i Laktacji. Podczas tego sympozjum Medela zapewnia lekarzom bezpośredni dostęp do wiedzy. Jest ono dla uznanych badaczy okazją do podzielenia się wynikami swoich najnowszych prac w trzech kluczowych obszarach:

  • Najnowsze zalecenia dotyczące praktyki opartej na badaniach naukowych;
  • Unikalne składniki mleka matki
  • Znaczenie mleka matki na OIOM-ie dla noworodków

Więcej informacji na temat rozpowszechniania wiedzy dotyczącej OIOM-ów dla noworodków znajduje się tutaj