Rozwiązania logistyczne dotyczące karmienia mlekiem matki na OIOM-ach dla noworodków

Wcześniakom na OIOM-ach (Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej) dla noworodków powinno się zapewnić mleko matki w wystarczającej ilości. Dla zachowania wymaganej ilości i jakości pokarmu konieczna jest optymalizacja całego procesu na OIOM-ach. Jeżeli niemowlę nie może być karmione piersią, wówczas należy podjąć wszelkie kroki niezbędne do zapewnienia mu korzyści z karmienia mlekiem matki. Medela zna i rozumie potencjalne zagrożenia i wyzwania natury logistycznej, z którymi mierzyć się muszą pracownicy OIOM-ów dla noworodków i dostarcza im gotowe, sprawdzone procedury postępowania z pokarmem kobiecym w szpitalu, w których wspomagać ich mogą rozwiązania przygotowane przez firmę Medela.

Z pasją o mleku matki

Medela, matka trzymająca swoje dziecko

Wyniki badań naukowych oraz opinie lekarzy są jednoznaczne: mleko matki jest najlepszym źródłem składników odżywczych dla wzrastania i rozwoju niemowlęcia, a karmienie piersią to najbardziej naturalna i najbezpieczniejsza metoda jego dostarczania. Więcej...