Odpowiedź na wyzwania: Karmienie hospitalizowanego niemowlęcia

Personel OIOM-ów stale usprawnia procedury związane z karmieniem chorych lub przedwcześnie urodzonych niemowląt, aby móc sprostać ich potrzebom. Wykorzystując oparte na badaniach, zoptymalizowane pod względem procesów innowacje, jak również dostarczając przeglądy i streszczenia wyników badań, Medela wspiera personel OIOM-ów oraz rodziców w dokonywaniu świadomych wyborów.

Pozaustne metody żywienia

Noworodki urodzone wyjątkowo przedwcześnie znajdują się w krytycznej sytuacji żywieniowej. Aby zmniejszyć ich stopień wygłodzenia, stosuje się metody skupione na całkowicie lub częściowo pozajelitowym dostarczeniu składników odżywczych drogą dożylną. Gdy niemowlę jest już gotowe, można przejść na żywienie dojelitowe, które przeważnie polega wówczas na podawaniu mleka przez sondę żołądkową wprowadzaną przez nos lub usta.

Z pozaustnymi metodami żywienia wiąże się pewne ryzyko. Dotyczy ono potencjalnych infekcji, błędnego obliczenia dawki lub niewłaściwego podania, problemów związanych z wprowadzaniem sondy lub wkłuwaniem dożylnym, jak również nienaturalnym charakterem tego sposobu karmienia. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie żywienia doustnego tak wcześnie, jak to możliwe.

Przejście na karmienie doustne

Przejście na karmienie doustne najczęściej wspierane jest wprowadzeniem nieodżywczego ssania. Wcześniaki, które przyzwyczajają się do karmienia doustnego tą metodą wykazują zwiększoną tolerancję na nową formę pokarmu, szybciej przechodzą proces zmiany, łatwiej przybierają na wadze i krócej przebywają w szpitalu. Można również ocenić gotowość niemowlęcia do doustnego przyjmowania pokarmu, by przeprowadzić zmianę metody odżywiania w optymalnym momencie.

Karmienie doustne

Częścią procesu zmiany metody karmienia są pierwsze próby doustnego podawania pokarmu równolegle z karmieniem dojelitowym. Oferta produktów firmy Medela do karmienia doustnego zawiera szeroką gamę produktów wspierających karmienie od momentu rozpoczęcia aż do wypisu ze szpitala; wspomagają one rozwój karmienia piersią i umożliwiają podawanie pokarmu w formie jak najbardziej do niego zbliżonej. Dzięki temu karmienie doustne może stać się pozytywnym doświadczeniem dla niemowlęcia, rodziców i personelu OIOM-u.

Źródła

Schanler R.J., Lau, C., Hurst, N.M., & Smith, E.O. Randomized trial of donor human milk versus preterm formula as substitutes for mothers’ own milk in the feeding of extremely premature infants. Pediatrics 116, 400–406 (2005).

Medeiros, A.M.C. et al. Characterization of the transition technique from enteral tube feeding to breastfeeding in preterm newborns. J Soc Bras Fonoaudiol 23, 57–65 (2011).

Quandt, D., Schraner, T., Ulrich Bucher, H., & Arlettay Mieth, R. Malposition of feeding tubes in neonates: Is it an issue? Pediatr Gastroenterol Nutr 48, 608–611 (2009).

Hurrell, E. et al. Neonatal enteral feeding tubes as loci for colonisation by members of Enterobacteriaceae. BMC Infectious Disease 9, 146 (2009).

Bingham, P.M., Ashikaga, T., & Abbasi, S. Prospective study of non-nutritive sucking and feeding skills in premature infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 95, F194–F200 (2010).