Czas przed „napłynięciem” pokarmu – rezultat skutecznej inicjacji

Czas przed „napłynięciem” pokarmu jest wskaźnikiem efektywności interwencji wspomagających skuteczne rozpoczęcie laktacji. Gdy to się wydarzy w ciągu 72 godzin od porodu, staje się ważnym czynnikiem prognozującym właściwą ilość mleka po czterech tygodniach.

Critical time period of time to milk coming 72 hours after birth.

Co określamy czasem przed „napłynięciem” pokarmu?

Czas przed „napłynięciem” pokarmu to czas, w którym następuje aktywacja wydzielania po porodzie.1,2

„Napłynięcie” pokarmu (aktywacja wydzielania) zwykle następuje w okresie od 24 do 72 godzin po urodzeniu łożyska.3-5

Oznakami aktywacji wydzielania mogą być:

 • Odciąganie co najmniej 20 ml pokarmu trzy razy pod rząd z obydwu piersi (łącznie) w przypadku matek wyłącznie używających laktatora.6
 • Oznaki fizjologiczne, takie jak uczucie pełności piersi w przypadku matek karmiących piersią i odciągających pokarm laktatorem.7

Dlaczego czas przed „napłynięciem” pokarmu jest ważny?

Opóźniona aktywacja wydzielania (> 72 godzin po porodzie) wiąże się z większym ryzykiem produkcji małej ilości pokarmu i skrócenia czasu trwania laktacji.3,8

Kobiety doświadczające opóźnionej aktywacji wydzielania są o 60% bardziej narażone na zaprzestanie karmienia piersią po 4 tygodniach.8

„Napływanie” mleka jest zdarzeniem jednorazowym, które ma kluczowe znaczenie dla dalszej produkcji mleka matki.9

Możliwe do zidentyfikowania przed porodem i w okresie okołoporodowym czynniki ryzyka wskazujące na możliwość opóźnienia aktywacji wydzielania to:

 • pierwsza ciąża3,7
 • wiek matki7
 • poród przedwczesny7,10
 • cesarskie cięcie11
 • wysoki wskaźnik masy ciała (BMI >30)3,12
 • wysoki poziom bólu i stresu okołoporodowego4,13,14
 • krwotok poporodowy15
 • oddzielenie matki od niemowlęcia16-19
 • opóźnione pierwsze karmienie piersią4
 • mała częstotliwość karmienia piersią/odciągania pokarmu7,8

Jak zoptymalizować czas do „napłynięcia” pokarmu?

Opracować/zmodyfikować protokoły karmienia piersią i odciągania pokarmu w celu

 • Zidentyfikowania kobiet, w przypadku których przed porodem i w okresie okołoporodowym występują czynniki ryzyka związane z opóźnionym „napływaniem” mleka
 • Informowania kobiet z grupy ryzyka o etapach laktacji i znaczeniu skutecznego inicjowania laktacji: czas przed pierwszym odciąganiem, częstotliwość odciągania, korzystanie z programu INICJACJA laktatora, odciąganie z obu piersi jednocześnie oraz prawidłowo dopasowane lejki.
 • Zachęcania i wspierania kobiet w zakresie
  • wczesnego odciągania pokarmu w ciągu 3 godzin od porodu20,21
  • odciągania pokarmu 8 lub więcej razy w ciągu 24 godzin20,21
  • stymulowania i odciągania pokarmu za pomocą programu INICJACJA laktatora6,22,23
 • Dostarczenia matkom dzienniczka odciągania, aby mogły śledzić
  • dobowe odciąganie i ilość mleka
  • rozpoczęcie aktywacji wydzielania, którą można rozpoznać po uzyskaniu łącznie 20°ml z°obu piersi podczas 3 kolejnych sesji odciągania
 • Zapewnienia regularnych szkoleń personelu, aby podkreślić znaczenie etapów produkcji mleka
 • Upewnienia się, że personel rozumie konsekwencje opóźnienia aktywacji wydzielania i jest w stanie zapewnić większe wsparcie laktacyjne matkom, u których występują czynniki ryzyka

 

Jak monitorować czas do „napłynięcia” pokarmu?

• Sprawdzaj, ile procent matek doświadcza „napływania” mleka w ciągu 72 godzin po porodzie

• Identyfikuj matki, u których „napływanie” mleka było opóźnione (> 72 godz.)

Źródła

1 Neville MC, Morton J. Physiology and endocrine changes underlying human lactogenesis II. J Nutr. 2001; 131(11):3005S-3008S.

2 Hoban R et al. Human milk biomarkers of secretory activation in breast pump-dependent mothers of premature infants. Breastfeed Med. 2018; 13(5):352–360.

3 Nommsen-Rivers LA et al. Delayed onset of lactogenesis among first-time mothers is related to maternal obesity and factors associated with ineffective breastfeeding. Am J Clin Nutr. 2010; 92(3):574–584.

4 Dewey KG et al. Risk factors for suboptimal infant breastfeeding behavior, delayed onset of lactation, and excess neonatal weight loss. Pediatrics. 2003; 112(3):607–619.

5 Boss M et al. Normal human lactation: Closing the gap. F1000Res. 2018; 7.

6 Meier PP et al. Breast pump suction patterns that mimic the human infant during breastfeeding: greater milk output in less time spent pumping for breast pump-dependent mothers with premature infants. J Perinatol. 2012; 32(2):103–110.

7 Hurst NM. Recognizing and treating delayed or failed lactogenesis II. J Midwifery Womens Health. 2007; 52(6):588–594.

8 Brownell E et al. Delayed onset lactogenesis II predicts the cessation of any or exclusive breastfeeding. J Pediatr. 2012; 161(4):608–614.

9 Meier PP et al. Which breast pump for which mother: An evidence-based approach to individualizing breast pump technology. J Perinatol. 2016; 36(7):493–499.

10 Parker LA et al. Indicators of Secretory Activation in Mothers of Preterm Very Low Birth Weight Infants. J Hum Lact. 2020:890334420980424.

11 Hobbs AJ et al. The impact of caesarean section on breastfeeding initiation, duration and difficulties in the first four months postpartum. BMC. Pregnancy. Childbirth. 2016; 16:90.

12 Poston L et al. Preconceptional and maternal obesity: epidemiology and health consequences. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016; 4(12):1025–1036.

13 Grajeda R, Pérez-Escamilla R. Stress during labor and delivery is associated with delayed onset of lactation among urban Guatemalan women. J Nutr. 2002 [cited 2019 Jan 18]; 132(10):3055–3060.

14 Brown A, Jordan S. Impact of birth complications on breastfeeding duration: an internet survey. Journal of Advanced Nursing. 2013; 69(4):828–839.

15 Thompson JF et al. Women's breastfeeding experiences following a significant primary postpartum haemorrhage: A multicentre cohort study. Int Breastfeed J. 2010; 5:5.

16 Dewey KG. Maternal and fetal stress are associated with impaired lactogenesis in humans. J Nutr. 2001; 131(11):3012S-3015S.

17 Lau C. Breastfeeding Challenges and the Preterm Mother-Infant Dyad: A Conceptual Model. Breastfeed Med. 2018; 13(1):8–17.

18 Billett HH. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations: Hemoglobin and Hematocrit. 3rd. Boston; 1990.

19 Hurst N et al. Providing mother's own milk in the context of the NICU: a paradoxical experience. J Hum Lact. 2013; 29(3):366–373.

20 UNICEF, WHO. Protecting, promoting and supporting breastfeeding: The baby-friendly hospital initiative for small, sick and preterm newborns. Geneva, New York: WHO; UNICEF; 2020. 42 p.

21 Spatz DL et al. Pump early, pump often: A continuous quality improvement project. J Perinat Educ. 2015; 24(3):160–170.

22 Torowicz DL et al. Human milk and breastfeeding outcomes in infants with congenital heart disease. Breastfeed Med. 2015; 10(1):31–37.

23 Post EDM et al. Milk production after preterm, late preterm and term delivery; effects of different breast pump suction patterns. J Perinatol. 2016; 36(1):47–51.