Skuteczna inicjacja – poprawa jakości opieki laktacyjnej na OIOM-ie dla noworodków, faza 1

Chociaż karmienie piersią jest czynnością naturalną, zdobycie odpowiednich umiejętności może potrwać trochę czasu i wymagać praktyki zarówno od matki, jak i jej dziecka. W miarę nabierania wprawy karmienie piersią będzie stawać się łatwiejsze i przyjemniejsze.

Skuteczna inicjacja – poprawa jakości opieki laktacyjnej na OIOM-ie dla noworodków, faza 1

Inicjowanie karmienia piersią i laktacji

Gdy rodzice otrzymują prawdziwe informacje naukowe o znaczeniu mleka matki biologicznej (OMM), matki mogą podejmować świadome, oparte o wiedzę decyzje o laktacji. 1-3

Wczesne, częste i skuteczne odciąganie pokarmu ma kluczowe znaczenie. Ilość mleka matki musi być monitorowana w celu śledzenia skuteczności interwencji w praktyce klinicznej. 3,4

Badania wykazały, że matki uzyskujące co najmniej 500 ml mleka dziennie przed 14 dniem po porodzie mają znacząco wyższe wskaźniki karmienia piersią przy wypisie ze szpitala. 3

Ciągle przybywa dowodów na istnienie zależności dawka-odpowiedź między ilością OMM otrzymaną przez wcześniaki a ryzykiem wystąpienia chorób.5 Dlatego największą ochronę osiąga się, gdy wrażliwe noworodki otrzymują dużą dawkę mleka matki biologicznej przez długi czas.

Healthcare professional informs mother about the importance of own mothers milk

Świadoma decyzja – skuteczna inicjacja

Wszystko zaczyna się od świadomej decyzji, co oznacza, że każda rodzina powinna otrzymywać pełne, sprawdzone i spójne informacje na temat korzyści płynących z karmienia piersią oraz dostarczania dzieciom mleka matki biologicznej.

Dowiedz się więcej

Woman who uses double breast pump looking at healthcare

Czas do pierwszego odciągania – skuteczna inicjacja

Wykazano, że w przypadku niemowląt, które nie mogą być skutecznie karmione piersią, wczesne odciąganie pokarmu – w ciągu 3 godzin po porodzie – ma znaczący wpływ na przyszłą laktację, karmienie i późniejsze efekty zdrowotne.

Dowiedz się więcej

Woman using breast pump and looking at her newborn child

Częste odciąganie – skuteczna inicjacja

Stymulacja piersi poprzez częste odciąganie pokarmu to oparta na wiedzy naukowej interwencja laktacyjna na OIOM-ie dla noworodków, pomagająca matkom zainicjować i°zwiększyć ilość produkowanego mleka do ilości wystarczającej na długotrwałe karmienie.

Dowiedz się więcej

 

Critical time period of time to milk coming 72 hours after birth.

Czas przed „napłynięciem” pokarmu – rezultat skutecznej inicjacji

Czas przed „napłynięciem” pokarmu jest wskaźnikiem efektywności interwencji wspomagających skuteczne rozpoczęcie laktacji. Gdy to się wydarzy w ciągu 72 godzin od porodu, staje się ważnym czynnikiem prognozującym właściwą ilość mleka po czterech tygodniach. Istnieje związek pomiędzy opóźnionym „napływem” mleka a negatywnymi wynikami laktacji istotnymi z klinicznego punktu widzenia.

Dowiedz się więcej

Graph showing critical window to build milk supply

Nawał pokarmu – rezultat skutecznej inicjacji

Nawał pokarmu jest wskaźnikiem efektywności interwencji we wspomaganiu skutecznej inicjacji. Matki, które produkują mniej niż 500 ml mleka dziennie przed 14 dniem po porodzie mają mniejsze szanse na wystarczającą produkcję mleka w dłuższym okresie.

Dowiedz się więcej

 

A newborn baby is fed own mothers milk with the help of a feeding tool.

Dawka mleka matki biologicznej (OMM) – rezultat skutecznej inicjacji

Dawka mleka matki biologicznej jest ostatecznym wskaźnikiem efektywności interwencji we wspomaganiu skutecznej inicjacji. Długotrwałe podawanie dużych dawek mleka matki biologicznej w krytycznym okresie to niedrogie działania zapobiegawcze pozwalające uzyskać lepsze wyniki zdrowotne u wszystkich dzieci przebywających na OIOM-ie.

Dowiedz się więcej

Źródła

1. Meier, P.P. et al. Evidence-based methods that promote human milk feeding of preterm infants: An expert review. Clin Perinatol. 2017; 44(1):1–22.

2. Miracle DJ et al. Mothers' decisions to change from formula to mothers' milk for very-low-birth-weight infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2004; 33(6):692–703.

3. Hoban R et al. Milk volume at 2 weeks predicts mother's own milk feeding at Neonatal Intensive Care Unit discharge for Very Low Birthweight infants. Breastfeed Med. 2018; 13(2):135–141.

4. Hoban R et al. Proactive Lactation Care is Associated With Improved Outcomes in a Referral NICU. J Hum Lact. 2021:890334421993467.

5. Meier, P.P. et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, editor. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1st ed. Stuttgart: Thieme; 2018.