Odpowiedź na wyzwania: bezpieczne i higieniczne postępowanie z pokarmem kobiecym

Jeśli karmienie bezpośrednio piersią nie jest możliwe, ścieżka logistyczna mleka na OIOM-ie dla noworodków musi zapewniać niemowlęciu bezpieczny pokarm naturalny o najwyższej możliwej jakości.

Dlatego wszelkie procesy związane z pokarmem kobiecym muszą:

• minimalizować ryzyko skażenia,
• promować bezpieczne metody zbierania pokarmu i czyszczenia sprzętu,
• utrzymywać integralność bioaktywnych składników pokarmu,
• minimalizować ryzyko transmisji zakażeń,
• jak najwydajniej wykorzystywać dostępną ilość pokarmu,
• minimalizować ryzyko omyłkowej zamiany pojemników z mlekiem.

Medela realizuje te cele. Wykorzystując oparte na badaniach naukowych, zoptymalizowane pod względem procesów innowacje, jak również dostarczając przeglądy i streszczenia wyników badań, Medela wspiera personel OIOM-u dla noworodków oraz pacjentów w dokonywaniu świadomych wyborów.

Na OIOM-ach dla noworodków kluczowe znaczenie ma zapobieganie skażeniu mleka matki, zapewnienie kontroli zakażeń i jak najpełniejsze zachowanie właściwości odżywczych i ochronnych mleka. Niewłaściwe postępowanie z mlekiem może doprowadzić do pogorszenia jego jakości, zanieczyszczenia lub omyłkowego podania niewłaściwemu niemowlęciu. Jeśli zostaną wykryte zagrożenia dotyczące higieny, najprawdopodobniej konieczne będzie wylanie cennego pokarmu. Jeszcze większym zagrożeniem jest możliwość niewykrycia zanieczyszczenia i narażenia niemowlęcia na ryzyko.

Źródła

Gransden, W.R., Webster, M., French, G.L., & Phillips, I. An outbreak of Serratia marcescens transmitted by contaminated breast pumps in a special care baby unit. J Hosp Infect 7, 149-154 (1986).

Brown, S.L., Bright, R.A., Dwyer, D.E., & Foxman, B. Breast pump adverse events: Reports to the food and drug administration. J Hum Lact 21, 169-174 (2005).

Donowitz, L.G., Marsik, F.J., Fisher, K.A., & Wenzel, R.P. Contaminated breast milk: A source of Klebsiella bacteremia in a newborn intensive care unit. Rev Infect Dis 3, 716-720 (1981).