Poprawa jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków

Od ponad 50 lat firma Medela opracowuje rozwiązania, które wpływają na poprawę zdrowia matki i dziecka dzięki wyjątkowym właściwościom mleka matki. Zrozumienie potrzeb matek i zachowania niemowląt, szczególnie tych znajdujących się na oddziałach intensywnej terapii, jest jednym z najważniejszych zadań naszej firmy.

Poprawa jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków

Poprawa wyników laktacji na OIOM-ie dla noworodków

Mother’s hand holding foot of baby

Współpracując z wiodącymi ekspertami, firma Medela stworzyła proste, ale skuteczne zasoby, z których OIOM-y dla noworodków mogą korzystać w celu oceny stosowanych praktyk związanych z mlekiem matki, zbierania danych, rozpoznawania możliwości poprawy oraz wdrażania opartych na wiedzy najlepszych praktyk.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

Skuteczna inicjacja

Woman who uses double breast pump looking at healthcare

Pierwsze godziny i dni po porodzie są decydującym okresem dla rozpoczęcia laktacji. Przejście z różnicowania wydzielniczego na aktywację wydzielania, które powinno nastąpić w ciągu 72 godzin od porodu, ma wpływ na długotrwałą produkcję mleka. Dlatego tak ważne są terminowe interwencje mające na celu uniknięcie opóźnienia aktywacji wydzielania.

Dowiedz się więcej

Przejście na karmienie piersią

Newborn on mother’s chest, mother feeding baby with help of feeding tool.

Karmienie piersią jest ostatecznym celem dla matek wcześniaków. Jednakże z opieką nad dziećmi przebywającymi na OIOM-ie wiążą się unikalne wyzwania utrudniające rozpoczęcie karmienia piersią. Proces przystosowywania niemowlęcia do karmienia piersią często komplikują niedojrzałość układów nerwowego i pokarmowego, a także choroby współistniejące. Zapewnienie opartego na wiedzy wsparcia zapewni matkom motywację i pomoże w rozpoczęciu karmienia piersią.

Dowiedz się więcej

Narzędzia poprawy jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków

NICU baby being cared for in the and connected to life saving tools.

Poprawa jakości to systematyczne podejście do analizy zmian w praktach, mające na celu poprawę wyników. Narzędzia poprawy jakości mogą pomóc w zbieraniu, analizie, zrozumieniu i przesyłaniu danych we wszystkich działaniach w ramach poprawy jakości.

Dowiedz się więcej