Przegląd: Rozwiązania dla OIOM-ów

Medela rozumie trudności związane z dostarczaniem mleka matki noworodkom przebywającym na OIOM-ie. Matka musi zapewnić odpowiednią ilość pokarmu, zaś noworodek stoi przed wyzwaniami związanymi z przyjmowaniem mleka. Należy też wziąć pod uwagę kwestie logistyczne i zapewnienie odpowiedniego poziomu higieny.

Badania naukowe

Medela dąży do osiągnięcia perfekcji w zakresie prowadzonych badań naukowych – podejście to pozwoliło firmie opracować zaawansowane rozwiązania w zakresie odciągania pokarmu i technologie wspomagające karmienie piersią, które sprawdzają się także w trudnych sytuacjach, takich jak przedwczesny poród. Medela współpracuje z profesjonalistami z dziedziny medycyny i szuka możliwości współpracy z uniwersytetami, szpitalami oraz instytucjami badawczymi na całym świecie.

Produkty

Kluczowym obszarem kompetencji firmy Medela jest pomoc matkom w odciąganiu pokarmu. Obejmuje ona zbieranie mleka matki i przechowywanie go w pojemnikach niezawierających BPA przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności i higieny. Proste w użyciu rozwiązania pozwalają bezpiecznie opisywać, przechowywać, transportować, podgrzewać i rozmrażać cenny pokarm. Medela opracowała również szereg innowacyjnych produktów przeznaczonych do podawania mleka matki niemowlętom w różnych warunkach karmienia.

Edukacja dla pracowników OIOM-ów

Medela ściśle łączy badania naukowe z edukacją. Umożliwia kontakt, wymianę wiedzy, rozwój zawodowy i interakcję w szerszej społeczności naukowej zarówno lekarzom, jak i edukatorom medycznym.