COVID-19

Choroba koronawirusowa (COVID-19) szybko rozprzestrzeniła się na całym świecie wraz z informacjami, które są często niedokładne lub nieprawdziwe. Pracownicy służby zdrowia mogą zostać przytłoczeni pytaniami od zainteresowanych mam i rodziców, którzy chcą ochronić swoje dzieci przed zakażeniem i którzy nie są pewni, co do bezpieczeństwa i najlepszych praktyk, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się choroby.       

Aby dostarczyć Państwu najnowszych i najbardziej wiarygodnych informacji dotyczących karmienia piersią, mleka ludzkiego oraz bezpieczeństwa i zdrowia w przypadku karmienia piersią noworodków i niemowląt, Medela stworzyła dedykowany kontent informacyjny.  Zebraliśmy  w nim z wiarygodnych źródeł odpowiedzi na  pytania, które zadają rodzice. Będziemy go często aktualizować w miarę pojawiania się nowych danych.

Podzielcie się tymi informacjami ze swoimi współpracownikami i pacjentami. Pomóżcie swoim współpracownikom w zapewnieniu pacjentom poczucia bezpieczeństwa opartego na wiarygodnych i odpowiedzialnych źródłach.

 

Czy mogę karmić piersią, jeśli zdiagnozowano u mnie COVID-19?

UNICEF  stwierdza, że biorąc pod uwagę korzyści płynące z karmienia piersią i nieznaczną rolę mleka matki w przenoszeniu innych wirusów układu oddechowego, matka może kontynuować karmienie piersią, stosując jednocześnie wszystkie niezbędne środki ostrożności. Ograniczone na ten moment badania na temat kobiet karmiących piersią z COVID-19 i innymi zakażeniami koronawirusami nie wykryły patogenów w mleku matki. Nie wiemy obecnie, czy matki z COVID-19 mogą przenosić wirusa w pokarmie. Obecnie głównym problemem nie jest to, czy wirus może być przenoszony przez mleko matki, ale raczej to, czy zakażona matka może przenosić wirusa drogą kropelkową w okresie karmienia piersią. Środki ostrożności, aby uniknąć rozprzestrzeniania się wirusa na niemowlę obejmują: mycie rąk przed trzymaniem dziecka i noszenie maski na twarz w bliskim kontakcie z dzieckiem, na przykład podczas bezpośredniego karmienia piersią. W przypadku stosowania odciągacza pokarmu do  pozyskania mleka matki, należy umyć ręce przed dotknięciem każdej części odciągacza lub butelki i stosować zalecenia prawidłowego czyszczenia  laktatora po każdym użyciu. Sprzęt osobisty wielorazowy stosowany w warunkach pozaszpitalnych powinien być poddawany dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania.  Według zaleceń UNICEF, dziecko powinno być karmione odciągniętym mlekiem matki przez zdrowego opiekuna.

Jak chronić dziecko przed COVID-19?

Mleko matki jest najlepszym źródłem pożywienia dla większości niemowląt i zapewnia ochronę przed wieloma chorobami. Ale, jak zauważa CDC, istnieje wiele niewiadomych na temat koronawirusa. Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, zalecamy, aby spojrzeć na  wytyczne CDC i skontaktować się z lekarzem, jeśli masz jakieś szczególne obawy.

  • Myj często ręce za pomocą mydła i wody lub płynem na bazie alkoholu
  • Unikaj osób chorych (kaszel i kichanie)
  • Codziennie czyść i dezynfekuj często używane powierzchnie w pomieszczeniach ogólnodostępnych (np. stoły, krzesła z twardym oparciem, klamki, przełączniki świetlne, piloty, uchwyty, biurka, toalety, umywalki)
  • Pierz przedmioty, w tym pluszowe zabawki, w zależności od ich rodzaju, zgodnie z instrukcjami producenta. Jeśli to możliwe, pierz przedmioty przy użyciu najcieplejszego odpowiedniego ustawienia temperatury wody. Jeśli to możliwe, susz je w suszarce mechanicznej.  Brudne ubrania chorego można prać z przedmiotami innych osób.

Pełen przegląd wytycznych CDC dotyczących COVID-19 można znaleźć na stronie: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-guidance-breastfeeding.html.

Ponadto zalecenia UNICEF można znaleźć na stronie:
www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know

W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Jak rozprzestrzenia się koronawirus (COVID-19)?   
Wiele jeszcze nie wiadomo o tym, jak choroba się rozprzestrzenia.  UNICEF  i WHO stwierdzają, że rozprzestrzenianie się pomiędzy osobami występuje głównie poprzez wdychanie kropli aerozoli oddechowych wytwarzanych, gdy osoba zakażona kaszle lub kicha, podobnie jak grypa i inne   choroby układu oddechowego. Krople osadzają się również na obiektach lub powierzchniach, a osoby dotykające powierzchni zanieczyszczonych wirusem mogą  się zarazić, dotykając oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami.  Wirus COVID-19 może przetrwać na powierzchniach przez kilka godzin, ale proste środki dezynfekujące są w stanie go zniszczyć.

 

Jak mogę chronić siebie i innych??

Oficjalne organy, takie jak WHO i UNICEF zalecają częste i dokładne mycie rąk wodą z  mydłem  lub  środkiem do dezynfekcji oraz unikanie  bliskiego kontaktu z chorymi osobami. Ponadto, nie  dotykanie okolic oczu, nosa i ust nieumytymi rękoma, kaszlenie i kichanie osłaniając twarz jednorazową chusteczką, wyrzucaną do zamkniętego pojemnika oraz częste mycie rąk. Czynności te pomagają  zminimalizować  ryzyko  infekcji  i  rozprzestrzeniania się choroby.

Należy unikać podawania rąk,  przytulania  lub  całowanie  ludzi  podczas powitania.

Należy bezwzględnie unikać  bliskiego  kontaktu  z  osobami,  które  są wyraźnie chore.

Należy zachować  wystarczającą odległość od innych  ludzi (około 2 m) i jeśli czujesz się źle, pozostać w domu.

Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności w oddychaniu, należy zwrócić się o pomoc lekarską i zadzwonić z wyprzedzeniem do miejsca, do którego udajesz się po poradę.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami lokalnych instytucji sanitarnych i ochrony zdrowia.

 

Jakie są objawy zakażenia koronawirusem?

Główne  objawy  to:

o  gorączka  (>37,8  stopni Celsjusza),

o  kaszel  i/lub

  • duszność lub trudności w oddychaniu
  •   i /lub  zmęczenie.

Jak pomóc matce w utrzymaniu laktacji do czasu wyleczenia z COVID-19?

Stosowanie profesjonalnego laktatora Symphony z funkcją inicjacji laktacji, odciąganiem z dwóch piersi jednocześnie oraz technologią 2-Phase Expression pozwala na efektywne odciąganie pokarmu przez dłuższy okres czasu. W niektórych sytuacjach matki odciagają mleko nawet przez wiele miesięcy. Jeśli matka jest zmuszona do przerwania karmienia a chce utrzymać laktację, może skorzystać z możliwości wypożyczenia laktatora Symphony www.wypozyczlaktator.pl lub innego wiarygodnego źródła, gwarantującego bezpieczne i higieniczne serwisowanie sprzętu laktacyjnego. Pomocne mogą być również laktatory osobiste, z możliwością odciągania z dwóch piersi jednocześnie, stosowane zgodnie z wymogami higienicznymi, tylko przez jedną osobę przez cały okres użytkowania.

Jaki sprzęt laktacyjny powinna używać matka zakażona koronawirusem, przebywająca w szpitalu?

Zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi, akcesoria do laktatora powinny być jednorazowe (np. Zestaw sterylny do laktatora Symphony, butelka sterylna do pokarmu) i powinny być utylizowane po każdorazowym użyciu. Dopuszcza się używanie jedynie laktatorów klasy szpitalnej, możliwych do stosowania, po prawidłowo przeprowadzonej dezynfekcji, przez wiele użytkowniczek,  z pełną separacją mediów, do których możliwe jest zastosowanie zestawów sterylnych jednorazowych.

Gdzie mogę uzyskać bieżące informacje na temat wytycznych dotyczących karmienia piersią przez zdrową matkę i w sytuacji zakażenia?

Polskie (Minister Zdrowia, CNOL, Bank Mleka Kobiecego) i międzynarodowe (UNICEF, WHO, CDC) organizacje zajmujące się promocją i ochroną zdrowia stale monitorują najnowsze doniesienia, analizując i dostarczając wiarygodnych dancyh. Korzystaj z aktualnych informacji na stronach www i facebook. Obecne stanowisko Ministra Zdrowia mówi, że: wyniki badań dotyczące braku przedostania się koronawirusa do pokarmu matek są oparte na niewielu przypadkach, dlatego powinny być traktowane z dużą ostrożnością. W przypadku kobiet zakażonych koronawirusem lub w okresie diagnozowania w kierunku COVID zalecana jest izolacja dziecka od matki. Należy umożliwić matce odciągane mleka za pomocą dedykowanego laktatora, aby utrzymać laktację.

Po potwierdzeniu ustania ryzyka transmisja zakażenia z matki na dziecko (dwukrotny ujemny test u matki zakażonej i pojedynczy test ujemny u podejrzanej) możliwe jest karmienie naturalne.”

https://pl-pl.facebook.com/FundacjaBankMlekaKobiecego

http://bankmleka.pl/userfiles/files/Stanowisko_FBMK_SARS%20CoV-2%282%29.pdf

http://cnol.kobiety.med.pl/pl/algorytm-postepowania-na-czas-pandemii/

www.medela.com

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-kobiet-w-okresie-okoloporodowym-w-zwiazku-z-zakazeniami-sars-cov-2