Dowody na wpływ COVID-19 na karmienie piersią

Podtrzymanie karmienia piersią w czasach COVID-19: Wezwanie do działania

Jak dotąd pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na praktykę kliniczną w okresie ciąży, doradztwo i wsparcie laktacyjne. Ponad połowa personelu medycznego na oddziałach położniczych i OIOM-ach dla noworodków zgłosiła istotne zmiany w praktyce klinicznej. Ponadto system opieki zdrowotnej znajduje się pod znaczną presją, a personel wspierający jest w znacznym stopniu ograniczony, co dotyczy szczególnie położnych i specjalistek ds. karmienia piersią. W związku z tym młode matki są pozbawione niezbędnego wsparcia w pierwszych dniach karmienia piersią lub, jeśli niemowlę nie może od razu zostać nakarmione, w zainicjowaniu i rozwinięciu laktacji długoterminowo. Ponadto pandemia COVID-19 wywołuje znaczący stres u matek karmiących piersią z różnych powodów.

Pomimo początkowych dobrych chęci matek, pandemia COVID-19 ma znacząco negatywny wpływ na karmienie piersią oraz odsetek mam karmiących, ponieważ ograniczony dostęp do pomocy położniczej stał się normą.

Kliknij tutaj, aby pobrać opracowanie z badań FMR

Janis Müller, doktor w Institute of Molecular Virology, Ulm University Medical Centre, Niemcy W naszym badaniu zaobserwowaliśmy, że przedostawanie się wirusowego RNA do mleka może mieć charakter przejściowy, zdarza się rzadko i w bardzo krótkich okresach. Choć wykryliśmy RNA wirusa w mleku matki, nie oznacza to, że jest on zakaźny. Nie znam też żadnej publikacji, w której potwierdzono obecność aktywnego wirusa w mleku matki.

Mleko matki, COVID-19 i karmienie piersią — przegląd literatury naukowej na temat COVID-19 i karmienia piersią

W okresie trwania pandemii zadano wiele pytań na temat dróg transmisji i rodzajów infekcji, ze szczególnym naciskiem na związek matki i niemowlęcia oraz status karmienia piersią i mleka matki. Choć korzyści płynące z karmienia mlekiem matki oraz karmienia piersią dla matki i dziecka są dobrze udokumentowane, na wczesnych etapach pandemii występowała niepewność co do praktyk szpitalnych oraz zaleceń dotyczących COVID-19 i karmienia piersią. Było jednak jasne, że konieczna jest oparta na dowodach rekomendacja dotycząca dróg przekazywania infekcji przy jednoczesnym uwzględnieniu korzyści płynących z karmienia piersią. Takie zalecenia umożliwiłyby młodym matkom i ich dzieciom czerpanie korzyści z karmienia piersią i stosowania mleka matki w okresie pandemii COVID-19.

Kliknij tutaj, aby pobrać kompletną i aktualną literaturę na temat dotychczasowych dowodów naukowych: Leon Mitoulas, Nania Schärer-Hernandez i Severine Liabat (Front. Pediatr. 20 listopada 2020)

Kliknij tutaj, aby pobrać podsumowanie przeglądu literatury

 

Lars Bode, profesor pediatrii i dyrektor Centrum Badań nad Matką i Niemowlęciem (MOMI CORE), Uniwersytet Kalifornijski, San Diego, USA Żadna z próbek mleka pochodzących od matek chorych na COVID-19 nie zawierała aktywnego wirusa, a obecność RNA wirusa jest rzadka. Dane wskazują, że transmisja od matki do niemowlęcia za pośrednictwem mleka jest bardzo mało prawdopodobna.

Interdyscyplinarne zespoły naukowe, stworzone by zrozumieć wpływ COVID-19 na praktykę kliniczną w okresie ciąży i wsparcie karmienia piersią

Dyskusja ze specjalistami z całego świata
Dyskusja ekspercka w Niemczech

Firma Medela zorganizowała serię wirtualnych dyskusji z wiodącymi badaczami, aby zrozumieć wpływ COVID-19 na karmienie piersią na poziomie globalnym i lokalnym oraz podzielić się swoimi przemyśleniami na temat aktualnych zmian w praktykach klinicznych dla matek i wsparcia karmienia piersią.

Dziewięcioro ekspertów i ekspertek w dziedzinie karmienia piersią, laktacji, immunologii i wirusologii, w tym Lars BodeRiccardo DavanzoDonna GeddesJanis MüllerHans van GoudoeverRebecca PowellVirginie Rigourd, Diane Spatz i Ann Yates podzielili się swoimi obserwacjami, badaniami oraz zaleceniami dotyczącymi wspierania karmiących mam i lekarzy podczas pandemii. Kluczowe wnioski dotyczyły tego, że obecność RNA wirusa SARS-CoV-2 jest rzadka w mleku matki, a ogromna większość matek wykazuje silną odpowiedź w postaci przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w mleku matki, w czasie infekcji lub po wyzdrowieniu. Obawiając się zmian w praktyce klinicznej, wszyscy specjaliści podkreślili, jak ważne jest zapewnienie matkom opartych na dowodach informacji i wskazówek oraz wsparcia w zakresie karmienia piersią, ponieważ istnieją kluczowe przedziały czasowe dla możliwości skutecznego rozwinięcia laktacji.

Podczas dyskusji przeprowadzonej w Niemczech, w której uczestniczyli Silke Mader, Aleyd von Gartzen, Ursula Felderhoff-Müser, Monika Berns, Vera Hesels, prof. dr med. Michael Abou-Dakn, Thomas Kühn, Johannes Middelanis, eksperci omówili wpływ COVID-19 na karmienie piersią w Niemczech i stwierdzili, że należy promować karmienie piersią szczególnie w czasach pandemii COVID-19, aby uniknąć separacji matki i dziecka oraz aby jak najszybciej poinformować rodziców o karmieniu piersią i o odpowiednich środkach higieny.

Seria webinariów Medela 2020/21 na temat karmienia piersią i laktacji w czasach pandemii COVID-19

W związku z nagłym pojawieniem się koronawirusa na całym świecie, rozprzestrzeniły się niedokładne i błędne informacje, które doprowadziły do dużej niepewności matek i pracowników służby zdrowia. Ponadto sytuacja związana z COVID-19 spowodowała zmiany w praktyce klinicznej na oddziale położniczym: krótszy czas pobytu w szpitalu po porodzie, możliwość oddzielenia matki od dziecka oraz zwiększona presja na personel medyczny. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na inicjację i czas karmienia piersią. Aby zapewnić dostęp do najnowszych informacji i wyników badań dotyczących karmienia piersią, mleka matki, bezpieczeństwa i zdrowia kobiet w ciąży, matek karmiących oraz ich dzieci w okresie pandemii COVID-19, opracowaliśmy serię seminariów internetowych.                                

Mleko matki — źródło przeciwciał SARS-CoV-2
Prof. dr J. (Hans) B. van Goudoever, dr nauk med.

Dowody silnej i specyficznej odpowiedzi w postaci przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 w mleku matki
Adiunkt Rebecca Powell, doktor

Wykorzystanie pandemii COVID-19 jako okazji do zaadresowania zastosowania mleka matki i karmienia piersią jako interwencji medycznej ratującej życie
Diane L. Spatz, doktor, RN-BC, FAAN.

Wpływ pandemii COVID-19 na wykorzystanie mleka matki i karmienie piersią na OIOM-ach dla noworodków
Prof. Jae Kim, Dr nauk med.

Ochrona laktacji u matki podczas pandemii COVID-19
Diane L. Spatz, doktor, RN-BC, FAAN

COVID-19 w mleku matki: Co wiemy?
Lars Bode, profesor pediatrii i dyrektor Centrum Badań nad Matką i Niemowlęciem...

Karmienie piersią, mleko ludzkie i COVID-19 — co mówią dowody?
Dr Leon Mitoulas i dr Nania Schärer-Hernández

Rebecca Powell, asystentka na oddziale chorób zakaźnych, Icahn School of Medicine w Mount Sinai, Nowy Jork, USA Stwierdziliśmy, że znaczna większość matek reaguje na SARS-CoV-2 produkcją przeciwciał znajdujących się w mleku i że te przeciwciała mogą neutralizować wirusa. Jest to ważne dla mam i personelu medycznego, ponieważ pokazuje, jak istotne jest karmienie piersią.
At-risk conditions for initiation Czytaj więcej Breastfeeding education material Czytaj więcej