Zasoby umożliwiające udane przejście ze szpitala do domu

Pracownicy służby zdrowia odgrywają specyficzną i ważną rolę we wspieraniu matek w karmieniu piersią. Odpowiednie informacje i wsparcie oparte na dowodach naukowych, a także odpowiednia technologia odciągania, o ile jest to potrzebne, umożliwiają matkom bezproblemowe przejście ze szpitala do domu, co może mieć ogromny wpływ na osiągnięcie celów laktacyjnych.

Staramy się edukować personel medyczny i matki — zwłaszcza w czasach takich jak obecne. W tej sekcji znajdziesz nasze najnowsze materiały edukacyjne na temat laktacji i karmienia piersią w czasach COVID-19, aby wesprzeć personel medyczny i matki oraz zapewnić pomyślne przejście ze szpitala do domu.

Wspomaganie karmienia piersią w szpitalu i w domu

Dla niektórych matek karmienie piersią jest łatwe i nieskomplikowane, podczas gdy dla innych może być zdecydowanie trudniejsze. Przy wyborze właściwej technologii odciągania pokarmu, kluczowe znaczenie ma uwzględnienie nie tylko specyficznych potrzeb matki w zakresie laktacji, ale także tego, na jakim etapie laktacyjnym się ona znajduje. 

Pobierz infografikę dotyczącą wyboru właściwej technologii umożliwiającej udane przejście ze szpitala do domu

Donna Geddes, profesor w zakresie laktacji na Uniwersytecie Australii Zachodniej, Perth Rodzenie dziecka może być stresujące, a jeszcze bardziej podczas pandemii COVID-19. Krótszy pobyt w szpitalu po porodzie oznacza, że problemy z laktacją pojawiają się w domu. Cała społeczność medyczna musi współpracować, aby pomóc matkom w rozwinięciu odpowiedniej laktacji już od pierwszego dnia.

Wsparcie dla matek dzięki serii filmów prezentujących wsparcie laktacyjne

COVID-19 miał i nadal ma znaczny wpływ na system opieki okołoporodowej. Pracownicy służby zdrowia oddziałów położniczych i OION zgłosili poważne zmiany w praktyce klinicznej oraz zmniejszenie liczby personelu położniczego i laktacyjnego. Wizyty w szpitalu są krótsze, wypisy ze szpitala po porodzie następują wcześniej, a pourodzeniowe wizyty w domu odbywają się rzadziej; pozostawiając potencjalne braki w informacjach, które kobiety otrzymują na temat karmienia piersią i laktacji.

Ta seria filmów o laktacji ma na celu zmotywowanie pracowników służby zdrowia, kobiet w ciąży i młodych matek poprzez dostarczanie informacji, przygotowanie i wskazówki dotyczące najczęściej spotykanych problemów związanych z karmieniem piersią. Mamy nadzieję, że dzięki przedstawionymi w delikatny sposób i opartymi na dowodach informacjom będziemy w stanie wspierać młode matki w pomyślnym karmieniu piersią, osiąganiu odpowiednie ilości mleka i tworzeniu podstawy do długofalowego karmienia.

Kliknij tutaj, aby przekazać matkom wskazówki i porady specjalistów ds. laktacji dotyczące karmienia piersią w domu

Informacje o COVID-19 i karmieniu piersią dla matek

Aby przekazać mamom najnowsze i najbardziej wiarygodne informacje dotyczące COVID-19 i karmienia piersią, a także mleka matki, bezpieczeństwa i higieny pracy, Medela zebrała powiązane artykuły oraz zbiór odpowiedzi na pytania, których mogą poszukiwać rodzice. Odpowiedzi te zostały zebrane z wiarygodnych źródeł, aby dostarczyć użytecznych informacji oraz są one na bieżąco aktualizowane.

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę

Ann Yates, Główna położona na International Confederation of Midwives (ICM), Regentessekwartier, południowa Holandia Podczas COVID-19 wiele młodych matek zostało odesłanych ze szpitala do domu w ciągu kilku godzin po porodzie, bez niezbędnego wsparcia ze strony specjalistów i położnych, aby rozpocząć prawidłowo karmienie piersią. Trudności w uzyskaniu wsparcia mogą powodować ogromny stres u młodych matek, a nawet szybkie odstawienie dziecka od piersi.
A call to action Czytaj więcej At-risk conditions for initiation Czytaj więcej