GLOBALNY WPŁYW COVID-19 NA KARMIENIE PIERSIĄ

Pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na praktyki kliniczne stosowane w przypadku matek i noworodków, w szczególności w kwestii wsparcia kobiet w ciąży i matek w zakresie karmienia piersią, co negatywnie wpłynęło na zachowania związane z karmieniem piersią oraz doprowadziło do niespotykanego dotąd spadku ilości kobiet karmiących piersią.

Ponad połowa pracowników służby zdrowia na oddziałach położniczych i OIOM-ach dla noworodków zgłasza istotne zmiany w praktyce klinicznej. Dodatkowo system opieki zdrowotnej znajduje się pod znaczną presją, a personel wspierający jest mocno zredukowany. W związku z tym matki nie otrzymują potrzebnego w pierwszych krytycznych dniach wsparcia, aby zapewnić długotrwałą laktację, co może prowadzić do problemów z karmieniem piersią w domu oraz do przedwczesnego odstawienia dziecka od piersi.

Jako globalny adwokat karmienia piersią oraz mleka matki zebraliśmy dowody z obszernego przeglądu literatury oraz opinii lekarzy z całego świata, a także ankiet przeprowadzonych wśród matek na temat niewidocznego ale ogromnego wpływu COVID-19 na karmienie piersią. Chcemy współpracować z personelem medycznym, aby podejmować dalsze działania mające na celu pomoc matce i dziecku, wspieranie ich w podejmowaniu świadomych decyzji oraz umożliwienie matkom osiągnięcia odpowiedniego poziomu wytwarzanego pokarmu od momentu narodzin dziecka przez cały kluczowy czas kształtowania się laktacji. W ten sposób wszyscy możemy wywierać pozytywny wpływ, aby zapobiegać długotrwałemu wpływowi COVID-19 na karmienie piersią.


Pobierz opracowanie na temat wpływu COVID-19 na karmienie piersią

Riccardo Davanzo, neonatolog w Instytucie Zdrowia Matki i Dziecka, Triest, Włochy Ze względu na znaczące zmiany w opiece nad matkami karmiącymi piersią istnieje ryzyko „długotrwałej bezczynności” i trudno będzie przywrócić praktyki szpitalne promujące karmienie piersią. Byłoby to szkodliwe nie tylko dla zdrowia niemowlęcia, ale również dla zdrowia publicznego.

Dowody na wpływ COVID-19 na karmienie piersią

 • Opracowanie na temat wpływu COVID-19 na karmienie piersią
 • Mleko matki, COVID-19 i karmienie piersią — obszerny i aktualny przegląd literatury naukowej
 • Wyniki badań przeprowadzonych w zespołach globalnych i lokalnie z udziałem czołowych badaczy i lekarzy
 • Seria seminariów internetowych z ekspertami ds. laktacji
Czytaj więcej

Inicjacja produkcji mleka z naciskiem na matki z czynnikami ryzyka laktacyjnego

 • Etapy wspierające matki w osiągnięciu odpowiedniej laktacji
 • Wskazówki kliniczne dotyczące karmienia piersią i odciągania pokarmu podczas pandemii COVID-19
 • Identyfikowanie matek z czynnikami ryzyka laktacji oraz narzędzia wspomagające 
 • Opracowanie na temat wsparcia opóźnionej laktogenezy (stadium wydzielania siary i mleka przejściowego) i zahamowania laktacji u matek zagrożonych
 • Seminarium internetowe prof. Spatz na temat kluczowych strategii klinicznych dotyczących kwestii związanych z laktacją, poświęcone matkom, u których występują czynniki ryzyka laktacyjnego
Czytaj więcej

Zasoby konieczne do przeniesienia ze szpitala do domu

 • Wybór właściwej technologii, jeśli potrzebne jest wsparcie przy karmieniu piersią
 • Seria filmów o wspieraniu laktacji
 • Materiały dla matek o karmieniu piersią podczas pandemii COVID-19

 

Czytaj więcej
Rebecca Powell, asystentka na oddziale chorób zakaźnych, Icahn School of Medicine w Mount Sinai, Nowy Jork, USA COVID-19 podkreślił znaczenie udzielania wsparcia i dostarczania matkom opartych na dowodach informacji i wskazówek dotyczących karmienia piersią oraz tego, do kogo się zwrócić przed, w trakcie i po urodzeniu dziecka.

Pytania? Coś do dodania? A może chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszej firmie lub zaproszenia na wydarzenia?

* Pola wymagane

W ramach tej inicjatywy i poza nią regularnie organizujemy seminaria internetowe lub dzielimy się nowymi wynikami. badań Czy chcesz otrzymywać wiadomości firmowe i zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia w przyszłości? A może masz pytania lub uwagi dotyczące umieszczonych treści? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.