Najczęściej zadawane pytania dotyczące COVID-19: Mleko matki, szczepionki i przeciwciała

Medela zebrała najbardziej aktualne zalecenia od wiodących światowych organów ds. zdrowia, aby wesprzeć pracowników służby zdrowia i matki w niepewnych czasach. Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące COVID-19, szczepień i przeciwciał.

a midwife talking to a pregnant mother with masks on

Czy przeciwciała COVID-19 są przekazywane z mlekiem matki?

Badania wykazały, że karmienie piersią podczas pandemii COVID-19 przynosi korzyści. Naukowcy odkryli, że przeciwciała przeciw chorobie COVID-19 są obecne w mleku matek, które wcześniej chorowały na COVID-19 lub otrzymały szczepionkę na COVID-19.

Szczepienia przeciw COVID-19 są uważane za skuteczne u matek karmiących piersią i pozwalają na przekazanie dziecku przeciwciał zawartych w mleku matki. W związku z tym WHO SAGE zaleca, aby matki, które zostały zaszczepione, nadal karmiły piersią.

Czy matka powinna odciągać pokarm i wylewać go po zaszczepieniu się przeciw COVID-19?

Nie, według WHO SAGECDC karmienie piersią może być normalnie kontynuowane bezpośrednio po szczepieniu przeciw COVID-19. Po szczepieniu matka nie musi “odciągać i wylewać” swojego mleka.

Czy szczepienia są bezpieczne podczas karmienia piersią?

Tymczasowe zalecenia WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) mówią, że jeśli matka karmiąca piersią należy do grupy wysokiego ryzyka, np. jest pracownikiem służby zdrowia lub należy do grupy, której zaleca się szczepienia, można jej zaoferować szczepionkę.

Chociaż badania nad szczepionkami przeciw COVID-19 nie obejmowały kobiet karmiących piersią, brak bezpośrednich danych nie oznacza, że szczepionki nie są bezpieczne.

Według CDC ani szczepionki inaktywowane, ani z żywym wirusem, takie jak AstraZeneca i Janssen, nie stanowią zagrożenia dla matek karmiących piersią lub ich dzieci. (Za wyjątkiem szczepionek przeciwko ospie i żółtej febrze — nie podaje się ich matkom karmiącym)

Szczepionki Pfizer–BioNTech oraz Moderna nie zawierają żywego wirusa. mRNA w szczepionce nie przedostaje się do środka komórki oraz ulega szybkiej degradacji. Według CDCszczepionki przeciw COVID-19 nie stanowią ryzyka dla dziecka karmionego piersią lub odciąganym pokarmem.

Uważa się, że szczepionki są skuteczne u matek karmiących piersią, a nawet zapewniają ochronę dziecku poprzez mleko matki.

W związku z tym wytyczne WHO SAGE zalecają, aby matki, które zostały zaszczepione, nadal karmiły piersią.

Jak długo przeciwciała pozostają w mleku matki?

Obecnie nie przeprowadzono jeszcze żadnych badań, które potwierdzają, jak długo trwa ochrona zapewniona przez przeciwciała u niemowląt, których matka chorowała na COVID-19 i nadal karmi piersią. Stwierdzono, że przeciwciała u matek, które przechorowały COVID-19, wydawały się być nadal obecne w mleku matki przez co najmniej 10 miesięcy po zakażeniu.

Badania nad matkami karmiącymi piersią, które otrzymały szczepionkę na COVID-19, sugerują, że mogą one przekazywać niemowlętom ochronne przeciwciała poprzez mleko przez co najmniej 80 dni po szczepieniu.

Informacje na temat bezpiecznego przechowywania odciągniętego mleka w domu znajdują się w naszych wytycznych.

Dalsze informacje

Webinaria:

Najnowsze:

The Antibody Response Against SARS-CoV-2 (COVID-19) in Human Milk (11.03.2021)

Ponadto:

Breast Milk - a Source of SARS-CoV-2 Antibodies (08.10.2020)

Evidence of a strong and specific antibody response against SARS-CoV-2 in human milk (16.07.2021)

Wiadomości:

COVID-19: Wsparcie projektów badawczych dotyczących mleka matki i przeciwciał

Nowe badania pokazują, że mleko matki zawiera długotrwałe, silne przeciwciała przeciw COVID-19

Zrzeczenie się odpowiedzialności:

Informacje i materiały zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej nie stanowią i nie mają na celu stanowić porady prawnej; jednocześnie wszelkie informacje dostępne w tej witrynie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Informacje zamieszczone w tej witrynie internetowej mogą nie być zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Firma Medela zastrzega sobie prawo do uzupełniania tej witryny w dowolnym momencie lub do zmiany lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów w niej zawartych.

Niniejsza witryna zawiera łącza prowadzące do innych witryn internetowych należących do stron trzecich. Podane linki mają wyłącznie wpłynąć na poprawę komfortu czytelników, użytkowników lub obsługę przez przeglądarki; firma Medela nie zaleca ani nie popiera stosowania się do treści zamieszczanych w witrynach stron trzecich.

Informacje i materiały zawarte w niniejszej witrynie internetowej dostarczane są w obecnej postaci; nie udziela się żadnych gwarancji dotyczących braku błędów w treści. Chociaż dołożyliśmy starań w celu zapewnienia dokładności i kompletności informacji oraz materiałów zawartych w niniejszej witrynie, nie gwarantujemy ani nie zapewniamy dokładności, kompletności, adekwatności ani aktualności informacji i materiałów zawartych w tej witrynie bądź też z nią powiązanych.

Niniejszym wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za podjęte lub zaniechane działania w odniesieniu do treści zawartych w tej witrynie internetowej. Korzystanie z treści zawartych w niniejszej witrynie lub z nią powiązanych odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Firma Medela nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z niniejszej witryny internetowej lub polegania na jej treści.