Najczęściej zadawane pytania dotyczące zakażenia COVID-19: niemowlęta i mleko matki

Medela zebrała najnowsze zalecenia, które pomogą personelowi medycznemu i matkom odpowiedzieć na pytania dotyczące COVID-19, takie jak ryzyko zachorowania na COVID-19 przez dzieci czy zakażenia poprzez mleko matki.

mum holding five month old baby-looking into each other's eyes and smiling

Czy wirus COVID-19 może być przenoszony w mleku matki? 

UNICEF, WHO oraz Amerykańska Akademia Epidemiologiczna informują, że na podstawie ograniczonych badań dotyczących karmienia piersią przez kobiety z COVID-19 stwierdza się, że nie wykryto aktywnego wirusa w mleku matki. Obecnie głównym problemem nie jest to, czy wirus może być przenoszony przez mleko matki, lecz to, czy zakażona matka może przenosić wirusa COVID-19 drogą kropelkową.

Istnieją ważne procedury, które należy podjąć, aby uniknąć przeniesienia wirusa na dziecko, takie jak mycie rąk przed wzięciem dziecka na ręce oraz noszenie maseczki podczas bliskiego kontaktu matki z dzieckiem – również w trakcie karmienia piersią.

Badania wykazały, że matki, które przeszły COVID-19, przekazują dziecku przeciwciała poprzez swoje mleko, co dodatkowo potwierdza zalecenia dotyczące kontynuacji karmienia piersią.

Czy dzieci mogą zachorować na COVID-19? 

Według ustaleń Amerykańskiej Agencji Epidemiologicznej noworodki bardzo rzadko chorują na COVID-19. W rzadkich przypadkach u noworodków stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Nie wiadomo jednak, czy zostały zakażone przed porodem, w jego trakcie czy po porodzie.

Noworodki z COVID-19 mają zazwyczaj łagodne objawy lub wcale i dobrze przechodzą chorobę. Odnotowano jedynie kilka przypadków noworodków z ciężką postacią COIVD-19.

 

Zrzeczenie się odpowiedzialności:

Informacje i materiały zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej nie stanowią i nie mają na celu stanowić porady prawnej; jednocześnie wszelkie informacje dostępne w tej witrynie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Informacje zamieszczone w tej witrynie internetowej mogą nie być zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Firma Medela zastrzega sobie prawo do uzupełniania tej witryny w dowolnym momencie lub do zmiany lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów w niej zawartych.

Niniejsza witryna zawiera łącza prowadzące do innych witryn internetowych należących do stron trzecich. Łącza te mają wyłącznie wpłynąć na poprawę komfortu czytelników, użytkowników lub obsługę przez przeglądarki; firma Medela nie zaleca ani nie popiera stosowania się do treści zamieszczanych w witrynach stron trzecich.

Informacje i materiały zawarte w niniejszej witrynie internetowej dostarczane są w obecnym stanie; nie udziela się żadnych gwarancji dotyczących braku błędów w treści. Chociaż dołożyliśmy starań w celu zapewnienia dokładności i kompletności informacji oraz materiałów zawartych w niniejszej witrynie, nie gwarantujemy ani nie zapewniamy dokładności, kompletności, adekwatności ani aktualności informacji i materiałów zawartych w tej witrynie bądź też z nią powiązanych.

Niniejszym wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za podjęte lub zaniechane działania w odniesieniu do treści zawartych w tej witrynie internetowej. Korzystanie z treści zawartych w niniejszej witrynie lub z nią powiązanych odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Firma Medela nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z niniejszej witryny internetowej lub polegania na jej treści.