Najczęściej zadawane pytania dotyczące COVID-19 oraz jego wpływu na ciążę i płód

W tych niepewnych czasach Medela dostarcza informacje personelowi medycznemu i matkom. Zebraliśmy najczęściej zadawane pytania dotyczące COVID-19, ciąży i dziecka. Medela przedstawia odpowiedzi w oparciu o najnowsze informacje i badania organów zajmujących się ochroną zdrowia, takich jak WHO i Amerykańska Agencja Epidemiologiczna.

pregnant woman with her hands gently supporting her pregnant tummy

Czy kobiety w ciąży są podatniejsze na zachorowanie na COVID-19?

Według Royal College of Obstetricians and Gynaecologists nie wydaje się, by kobiety w ciąży były grupą bardziej narażoną na zakażenia COVID-19 niż pozostała część populacji. Zmiany w organizmach kobiet będących w ciąży mogą jednak zwiększać ryzyko występowania niektórych infekcji. Wiadomo, że w przypadku wirusów pochodzących z tej samej rodziny co COVID-19, a także w przypadku innych wirusowych infekcji dróg oddechowych, takich jak chociażby grypa, kobiety znajdują się w grupie większego narażenia na wystąpienie poważnych chorób. Dlatego też Amerykańska Agencja Epidemiologiczna uważa, iż kobiety w ciąży zawsze powinny chronić się przed chorobami.

Czy COVID-19 może wpłynąć na płód w czasie ciąży? 

Obecnie nadal nie ma wystarczających dowodów na to, czy kobieta z COVID-19 w ciąży może przekazać wirusa dziecku w trakcie ciąży lub po porodzie. WHO pracuje nad poszerzeniem wiedzy i zrozumieniem procesu zakażenia COVID-19.

Odnotowano jednak nieliczne problemy związane z ciążą lub porodem (np. przedwczesny poród) w przypadku noworodków urodzonych przez matki, u których stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Badania wykazały jednak, że kobiety w ciąży lub krótko po przebytej ciąży chorujące na COVID-19 są częściej przyjmowane na oddział intensywnej opieki medycznej lub wymagają wspomagania oddechu w porównaniu z kobietami w wieku rozrodczym, które nie są w ciąży.  

Czy ciężarna kobieta z COVID-19 przekaże odporność dziecku? 

Obecnie istnieją ograniczone badania sugerujące, że przeciwciała ochronne mogą być przenoszone przez łożysko podczas ciąży, jeśli matka chorowała na COVID-19.

Co dzieje się po urodzeniu dziecka przez kobietę zakażoną COVID-19? 

Zgodnie z nowymi wytycznymi Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej z 22 lipca 2020 r. na temat rozdzielania matek i dzieci, matki podejrzane o zakażenie lub z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 mogą przebywać na jednej sali ze swoimi noworodkami, pod warunkiem zachowania środków ostrożności mających na celu ochronę niemowląt przed kontaktem z zakaźnymi wydzielinami pochodzącymi z dróg oddechowych matki.

Według Amerykańskiej Agencji Epidemiologicznej, w przypadku konieczności zastosowania dłuższej separacji matki i dziecka z uwagi na konieczność zapewnienia matce należytej opieki medycznej, zaleca się, aby dziecko było karmione odciągniętym mlekiem matki. O ile to możliwe, zalecane jest zapewnienie specjalnego laktatora. W przypadku, gdy nie ma możliwości wydzielenia specjalnego laktatora dla matki, która uzyskała pozytywny wynik testu na COVID-19, taka matka może korzystać z laktatora ogólnego. W takiej sytuacji szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe czyszczenie i dezynfekcję laktatora przed użyciem przez inną matkę.

Zrzeczenie się odpowiedzialności:

Informacje i materiały zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej nie stanowią i nie mają na celu stanowić porady prawnej; jednocześnie wszelkie informacje dostępne w tej witrynie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Informacje zamieszczone w tej witrynie internetowej mogą nie być zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Firma Medela zastrzega sobie prawo do uzupełniania tej witryny w dowolnym momencie lub do zmiany lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów w niej zawartych.

Niniejsza witryna zawiera łącza prowadzące do innych witryn internetowych należących do stron trzecich. Łącza te mają wyłącznie wpłynąć na poprawę komfortu czytelników, użytkowników lub obsługę przez przeglądarki; firma Medela nie zaleca ani nie popiera stosowania się do treści zamieszczanych w witrynach stron trzecich.

Informacje i materiały zawarte w niniejszej witrynie internetowej dostarczane są w obecnym stanie; nie udziela się żadnych gwarancji dotyczących braku błędów w treści. Chociaż dołożyliśmy starań w celu zapewnienia dokładności i kompletności informacji oraz materiałów zawartych w niniejszej witrynie, nie gwarantujemy ani nie zapewniamy dokładności, kompletności, adekwatności ani aktualności informacji i materiałów zawartych w tej witrynie bądź też z nią powiązanych.

Niniejszym wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za podjęte lub zaniechane działania w odniesieniu do treści zawartych w tej witrynie internetowej. Korzystanie z treści zawartych w niniejszej witrynie lub z nią powiązanych odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Firma Medela nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z niniejszej witryny internetowej lub polegania na jej treści.