Zalecenia dotyczące karmienia piersią podczas pandemii COVID-19

Medela zebrała najnowsze zalecenia, aby pomóc w znalezieniu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące karmienia piersią i COVID-19.

baby breastfeeding with hand touching mother's breast

1: Czy matka, która miała pozytywny wynik testu na COVID-19, może karmić swoje dziecko piersią? 

Zaleca się, aby matki z potwierdzeniem lub podejrzeniem zakażenia COVID-19 kontynuowały karmienie piersią lub dostarczały swoje mleko dziecku.  Ostatnie badania wykazały, że matki, które przeszły COVID-19, przekazują dziecku przeciwciała poprzez swoje mleko.

Aby uniknąć zakażenia dziecka wirusem, należy myć ręce przed dotykaniem dziecka oraz nosić maseczkę podczas karmienia piersią.

2: Czy matka, która miała pozytywny wynik testu na COVID-19, może przebywać z dzieckiem w tym samym pokoju? 

Zaleca się, aby dziecko przebywało z matką na sali oddziału położniczego nawet w przypadku potwierdzenia lub podejrzenia występowania COVID-19 u matki. Polecany jest również kontakt „skóra do skóry”, który pomaga w karmieniu piersią i zwiększeniu produkcji mleka.

22 lipca 2020 roku Amerykańska Akademia Pediatryczna (AAP) wydała oparte na najnowszych dowodach wytyczne dotyczące rozdzielania matek i dzieci.

Należy poinstruować matkę, jak unikać rozprzestrzeniania się wirusa, aby zapobiec zakażeniu drogą kropelkową poprzez drogi oddechowe.

Według UNICEF, Academy of Breastfeeding Medicine, WHOAmerykańskiej Agencji Epidemiologicznej, jeżeli matka i dziecko mogą przebywać razem, zachęca się do karmienia piersią. Obecnie głównym problemem nie jest to, czy wirus może być przenoszony przez mleko matki, lecz to, czy zakażona matka może przenosić wirusa drogą kropelkową poprzez drogi oddechowe. W związku z powyższym Amerykańska Agencja Epidemiologiczna zaleca noszenie maseczki, a także dbanie o higienę rąk zarówno przed karmieniem, jak i po zakończeniu karmienia piersią.

3: Czy dzieci na OIOM-ie dla noworodków mogą otrzymywać mleko od dawczyń? Czy w przypadku COVID-19 jest to bezpieczne? 

Jeśli matka nie może karmić piersią lub dostarczyć dziecku wystarczającej ilości mleka, zaleca się, aby w pierwszej kolejności podawano pasteryzowane mleko kobiece od dawczyń. Banki mleka badają wszystkie matki, które oddają mleko. Mleko matki jest następnie poddawane pasteryzacji w celu dodatkowego pozbycia się bakterii oraz wirusów. Wykazano, że wirus COVID-19 zostaje zniszczony poprzez standardowe techniki pasteryzacji. Pasteryzowane mleko matki od dawczyni jest lepszym rozwiązaniem niż mieszanka mleczna dla niemowląt.

4: Czy dzieci przebywające na OIOM-ie dla noworodków mogą otrzymywać odciągnięte mleko matki, jeśli została zakażona COVID-19? 

Matki mogą podawać odciągnięte mleko swojemu dziecku przebywającemu na OIOM-ie dla noworodków. Obowiązują te same zasady bezpieczeństwa, co w przypadku karmienia piersią przez matkę. Należy pouczyć matkę, aby nosiła maseczkę, dbała o higienę rąk i unikała kaszlu w kierunku swojej klatki piersiowej. Matki i ich rodziny powinny również otrzymać odpowiednie instrukcje dotyczące higieny w zakresie odciągania i zbierania mleka.

5: Jak chronić dziecko przed COVID-19 

Zaleca się, aby dziecko przebywało na sali oddziału położniczego z matką, nawet jeśli potwierdzono u niej COVID-19. Zachęca się również do karmienia piersią, ponieważ badania wykazały, że kobiety, które przeszły COVID-19, przekazują przeciwciała swoim dzieciom poprzez mleko. W miarę możliwości zaleca się również kontakt „skóra do skóry”, ponieważ wspomaga to skuteczne rozpoczęcie karmienia piersią i odpowiednią produkcję mleka. 


Należy poinstruować matkę, jak unikać rozprzestrzeniania się wirusa, aby zapobiec zakażeniu drogą kropelkową poprzez drogi oddechowe. Procedury te obejmują mycie rąk przed wzięciem dziecka na ręce oraz noszenie maseczki podczas karmienia piersią.

6: Czy matka, która ma COVID-19, powinna przejść na karmienie mieszanką mleczną? 

Według UNICEF oraz WHO karmienie piersią jest najbezpieczniejszą i najbardziej niezawodną metodą karmienia niemowląt w sytuacjach wyjątkowych i w związku z tym nie zaleca sie przejścia na mieszankę mleczną z powodu pozytywnego testu na obecność COVID-19 u matki.

7: Jeśli matka musiała przerwać karmienie piersią z powodu COVID-19, to czy może wznowić karmienie piersią? 

Jeśli przez pewien czas matka przebywała z dala od dziecka, w związku z czym karmienie piersią zostało przerwane, przywrócenie laktacji, gdy matka ponownie zacznie przebywać ze swoim dzieckiem, jest – ogólnie rzecz biorąc – możliwe i zdecydowanie warto podjąć taką próbę, nawet jeżeli powrót do karmienia piersią w pełnym wymiarze nie zawsze okaże się możliwy. Pomocne matkom w przywróceniu laktacji i kontynuacji karmienia piersią mogą okazać się wytyczne UNICEF UK.

UNICEF UK zaleca następujące podstawowe metody postępowania w przypadku przywracania laktacji oraz powrotu do karmienia piersią:

  • Rozpocznij działania mające na celu zwiększenie odpowiedzi hormonalnej, w tym częsty kontakt „skóra do skóry”, pocieranie i masaż piersi.
  • W przypadku oddzielenia matki od dziecka lub w okresach pomiędzy karmieniami pomocny może okazać się masaż piersi oraz odciąganie mleka metodą ręczną lub za pomocą laktatora (8-10 razy w ciągu 24 godzin).
  • Dziecko należy karmić z obu piersi co najmniej 8-12 razy w ciągu 24 godzin — poświęcając przynajmniej 15 minut na każdą pierś. Należy również rozważyć karmienie w nocy.
  • Spróbuj przystawiać dziecko do piersi także podczas odciągania pokarmu.
  • Aby umożliwić dziecku skuteczne ssanie pokarmu oraz uniknąć uszkodzenia brodawek sutkowych, należy pamiętać o prawidłowym przystawianiu dziecka do piersi.
  • Obserwuj również stolec i oddawany przez dziecko mocz

Specjalista w zakresie laktacji powinien zapewnić dodatkowe wskazówki i wsparcie dotyczące przywrócenia laktacji u matki oraz kontroli rozwoju dziecka.

8: Czy COVID-19 wpływa na laktację? 

Jest mało prawdopodobne, aby sam wirus COVID-19 powodował zmniejszenie lub zatrzymanie laktacji. Jednakże zmniejszenie częstotliwości karmienia piersią z powodu złego samopoczucia matki wywołanego COVID-19 może prowadzić do zmniejszenia laktacji. Laktacja opiera się na zasadzie „popytu i podaży”. Piersi muszą otrzymywać wystarczająco dużo sygnałów (poprzez karmienie piersią lub odciąganie pokarmu), aby możliwe było utrzymanie laktacji na odpowiednim poziomie. W przypadku problemów z laktacją należy skonsultować się ze specjalistą z zakresu karmienia piersią.

9: Czy COVID-19 zmienia kolor mleka matki? 

Nie istnieją badania, które dowodziłyby, że COVID-19 zmienia kolor mleka matki. Mleko matki może mieć różny kolor z wielu naturalnych przyczyn. Przeczytaj nasz artykuł na ten temat tutaj.

 

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje i materiały zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej nie stanowią i nie mają na celu stanowić porady prawnej; jednocześnie wszelkie informacje dostępne w tej witrynie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Informacje zamieszczone w tej witrynie internetowej mogą nie być zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Firma Medela zastrzega sobie prawo do uzupełniania tej witryny w dowolnym momencie lub do zmiany lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów w niej zawartych.

Niniejsza witryna zawiera łącza prowadzące do innych witryn internetowych należących do stron trzecich. Łącza te mają wyłącznie wpłynąć na poprawę komfortu czytelników, użytkowników lub obsługę przez przeglądarki; firma Medela nie zaleca ani nie popiera stosowania się do treści zamieszczanych w witrynach stron trzecich.

Informacje i materiały zawarte w niniejszej witrynie internetowej dostarczane są w obecnym stanie; nie udziela się żadnych gwarancji dotyczących braku błędów w treści. Chociaż dołożyliśmy starań w celu zapewnienia dokładności i kompletności informacji oraz materiałów zawartych w niniejszej witrynie, nie gwarantujemy ani nie zapewniamy dokładności, kompletności, adekwatności ani aktualności informacji i materiałów zawartych w tej witrynie bądź też z nią powiązanych.

Niniejszym wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za podjęte lub zaniechane działania w odniesieniu do treści zawartych w tej witrynie internetowej. Korzystanie z treści zawartych w niniejszej witrynie lub z nią powiązanych odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Firma Medela nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z niniejszej witryny internetowej lub polegania na jej treści.