Wpływ COVID-19 na karmienie piersią

Mother breastfeeding newborn

Zachowanie karmienia piersią w czasach COVID-19: Wezwanie do działania

Pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na praktyki kliniczne stosowane w przypadku matek i noworodków, w szczególności w kwestii wsparcia kobiet w ciąży i matek w zakresie karmienia piersią, co negatywnie wpłynęło na zachowania związane z karmieniem piersią oraz doprowadziło do niespotykanego dotąd spadku ilości kobiet karmiących piersią.

Ponad połowa pracowników służby zdrowia na oddziałach położniczych i OIOM-ach dla noworodków zgłasza istotne zmiany w praktyce klinicznej. Dodatkowo system opieki zdrowotnej znajduje się pod znaczną presją, a personel wspierający jest mocno zredukowany. W związku z tym matki nie otrzymują potrzebnego w pierwszych krytycznych dniach wsparcia, aby zapewnić długotrwałą laktację, co może prowadzić do problemów z karmieniem piersią w domu oraz do przedwczesnego odstawienia dziecka od piersi.

Jako globalny adwokat karmienia piersią oraz mleka matki zebraliśmy dowody z obszernego przeglądu literatury oraz opinii lekarzy z całego świata, a także ankiet przeprowadzonych wśród matek na temat niewidocznego ale ogromnego wpływu COVID-19 na karmienie piersią. Chcemy współpracować z personelem medycznym, aby podejmować dalsze działania mające na celu pomoc matce i dziecku, wspieranie ich w podejmowaniu świadomych decyzji oraz umożliwienie matkom osiągnięcia odpowiedniego poziomu wytwarzanego pokarmu od momentu narodzin dziecka przez cały kluczowy czas kształtowania się laktacji. W ten sposób wszyscy możemy wywierać pozytywny wpływ, aby zapobiegać długotrwałemu wpływowi COVID-19 na karmienie piersią.


Pobierz opracowanie na temat wpływu COVID-19 na karmienie piersią

 

Ze względu na znaczące zmiany w opiece nad matkami karmiącymi piersią istnieje ryzyko „długotrwałej bezczynności” i trudno będzie przywrócić praktyki szpitalne promujące karmienie piersią. Byłoby to szkodliwe nie tylko dla zdrowia niemowlęcia, ale również dla zdrowia publicznego.

Riccardo Davanzo, neonatolog w Instytucie Zdrowia Matki i Dziecka, Triest, Włochy

COVID-19 podkreślił znaczenie udzielania wsparcia i dostarczania matkom opartych na dowodach informacji i wskazówek dotyczących karmienia piersią oraz tego, do kogo się zwrócić przed, w trakcie i po urodzeniu dziecka.

Rebecca Powell, asystentka na oddziale chorób zakaźnych, Icahn School of Medicine w Mount Sinai, Nowy Jork, USA

Żadna z próbek mleka pochodzących od matek chorych na COVID-19 nie zawierała aktywnego wirusa, a obecność RNA wirusa jest rzadka. Dane wskazują, że transmisja od matki do niemowlęcia za pośrednictwem mleka jest bardzo mało prawdopodobna.

Lars Bode, profesor pediatrii i dyrektor Centrum Badań nad Matką i Niemowlęciem (MOMI CORE), Uniwersytet Kalifornijski, San Diego, USA

W naszym badaniu zaobserwowaliśmy, że przedostawanie się wirusowego RNA do mleka może mieć charakter przejściowy, zdarza się rzadko i w bardzo krótkich okresach. Choć wykryliśmy RNA wirusa w mleku matki, nie oznacza to, że jest on zakaźny. Nie znam też żadnej publikacji, w której potwierdzono obecność aktywnego wirusa w mleku matki.

Janis Müller, doktor w Institute of Molecular Virology, Ulm University Medical Centre, Niemcy