Ssanie u niemowląt z perspektywy naukowej

Skuteczność karmienia piersią zależy zarówno od matki, jak i od niemowlęcia. Aby zrozumieć trudności związane ze ssaniem u niemowląt i radzić sobie z nimi, konieczna jest znajomość i zrozumienie anatomii i fizjologii laktacji oraz wypływu mleka. Firma Medela wraz z czołowymi specjalistami z University of Western Australia zbadała budowę piersi podczas laktacji (Ramsay et al. 2005). Te przełomowe badania obaliły obowiązującą wcześniej wiedzę i wymusiły wprowadzenie zmian w fachowej literaturze. Nowe wnioski odniesiono do sposobu usuwania mleka z piersi przez niemowlę.

Cykl ssania

Podczas prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Australii Zachodniej badań nad ssaniem u niemowląt wykorzystano ultradźwięki i pomiar podciśnienia.

W trakcie cyklu ssania podciśnienie ma najpierw wartość bazową, która rośnie w miarę obniżania położenia języka i osiąga największą wartość, gdy język znajduje się w najniższym położeniu. Mleko zaczyna wypływać podczas obniżania języka. Następnie język ponownie unosi się z powrotem do położenia spoczynkowego, podciśnienie osiąga wartość bazową, a mleko przestaje płynąć.

Cykl ssania u niemowląt

Najważniejsze wnioski

Szczegółowe informacje na temat ruchów związanych ze ssaniem u niemowląt
  1. Podciśnienie odgrywa zasadniczą rolę podczas usuwania mleka
  2. Język nie porusza się wyraźnym ruchem robaczkowym
  3. Nie ma również wyraźnego wgniecenia brodawki
  4. Czubek brodawki nie dociera do połączenia podniebienia twardego i miękkiego
Film z badania ultradźwiękowego

Tutaj widoczny jest ultradźwiękowy zapis cyklu ssania

Odtwarzanie jest spowolnione, aby można było zobaczyć ruchy języka

Nałożony na obraz schemat ułatwia interpretację

Abstrakty opracowań
Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging (w języku angielskim)

The aim of this study was to use ultrasound imaging to re-investigate the anatomy of the lactating breast. The breasts of 21 fully lactating women ...

Ramsay DT, Kent JC, Hartmann RA and Hartmann PE (2005)

Journal of Anatomy 206, 525-534
Tongue movement and intra-oral vacuum in breastfeeding infants (w języku angielskim)

The mechanism by which the breastfeeding infant removes milk from the breast is still controversial. It is unclear whether the infant uses predominantly intra-oral vacuum ...

Geddes, D.T., Kent, J.C., Mitoulas, L.R. i Hartmann, P.E. (2008)

Early Human Development 84: 471-477
Źródła

Kent, J.C., Mitoulas, L.R., Cregan, M.D., Geddes, D.T., Larsson, M., Doherty, D.A. and Hartmann, P.E. Importance of vacuum for breastmilk expression. Breastfeeding Medicine 3(1): 11 - 19 (2008)

Geddes, D.T., Langton, D.B., Gollow, I., Jacobs, L.A., Hartmann, P.E. i Simmer, K. Frenulotomy for breastfeeding infants with ankyloglossia: Effect on milk removal and sucking mechanism as imaged by ultrasound. Pediatrics 122: e188 - e194 (2008)

McClellan, H.L, Geddes, D.T., Kent, J.C., Garbin, C.P., Mitoulas, L.R. and Hartmann, P.E. Infants of mothers with persistent nipple pain exert strong sucking vacuums. Acta Paediatrica (2008)

Woolridge, M.W. The anatomy of infant sucking: Midwifery Dec; 2(4): 164-71 (1986) sucking baby on mothers breast

Powiązane produkty