Odciąganie z obu piersi równocześnie

Nie od dziś wiadomo, jak wiele korzyści przynosi matkom odciąganie z obu piersi równocześnie (podwójne) w porównaniu z odciąganiem z każdej piersi po kolei (pojedyncze). Przeprowadzone ostatnio badania naukowe nie tylko to potwierdziły, ale ujawniły dalsze zalety tej metody. Należą do nich zwiększona ilość, dodatkowy wypływ i wyższa wartość energetyczna mleka.

Zwiększenie produkcji pokarmu

Choć już wcześniejsze badania dowiodły, że odciąganie z obu piersi równocześnie może przyczyniać się do zwiększenia ilości pokarmu, przyczyna tego zjawiska pozostawała nieznana. Niedawne badania pozwoliły wyjaśnić powód takiego stanu (Prime et al. 2012). W badaniu wzięły udział matki donoszonych niemowląt, które w losowej kolejności przeprowadzały dwie sesje odciągania. Jednego dnia matki odciągały pokarm z obu piersi równocześnie przez 15 minut, a drugiego — przez 15 minut z każdej piersi po kolei. Badania były wyjątkowe ze względu na zastosowanie urządzenia do pomiaru przepływu mleka.

Dr Prime twierdzi: „Odciąganie z obu piersi równocześnie jest nie tylko szybsze, ale też pozwala skuteczniej odprowadzać pokarm. Ta metoda stymuluje dodatkowy wypływ mleka. Dzięki temu podczas 15-minutowej sesji odciągania można uzyskać o 18 procent więcej mleka. To pozwala odprowadzić mleko o większej zawartości tłuszczu i kaloryczności oraz skuteczniej opróżnić pierś”.

Infografika jest dostępna tutaj: „Jak skutecznie odciągać pokarm?”

Dodatkowy wypływ mleka

Neurohormonalny odruch wydzielania mleka, w którym kluczowym hormonem jest oksytocyna, ma zasadnicze znaczenie dla usuwania pokarmu i utrzymania laktacji. Mleko jest dostępne wyłącznie podczas wypływów, czyli krótkich, nieciągłych wzrostów ciśnienia wewnątrzkanalikowego, średnicy kanalika mleczne i przepływu mleka.

Wypływ mleka występuje równocześnie w obu piersiach. Łączna liczba wypływów jest indywidualna dla każdej matki i mieści się w zakresie 2–14 (Prime et al. 2011a).  Tłumaczy to, dlaczego czas odciągania nie jest jednakowy u wszystkich kobiet: u niektórych z nich odciąganie może przebiegać szybko, podczas gdy inne potrzebują więcej czasu. Mimo różnic pomiędzy poszczególnymi matkami, w ciągu pierwszego roku laktacji wzorzec wypływów mleka u poszczególnych kobiet pozostaje niezmienny (Prime et al. 2011b).

Po zmierzeniu wydzielania mleka podczas odciągania z każdej piersi po kolei i z dwóch piersi równocześnie stało się jasne, dlaczego odciąganie podwójne prowadzi do zwiększenia produkcji pokarmu i lepszego opróżnienia piersi — podczas odciągania z obu piersi równocześnie następuje dodatkowy wypływ mleka.

Zalety odciągania z obu piersi równocześnie

Wyższa wartość energetyczna mleka

Po 15 minutach odciągania z obu piersi równocześnie zawartość tłuszczu w całości odciągniętego mleka wynosiła 8,3 procent — zdecydowanie więcej w porównaniu do 7,3 procent osiąganych podczas odciągania z każdej piersi po kolei.

Jest to ważne z następujących powodów:

  • W miarę karmienia piersią/odciągania zawartość tłuszczu stopniowo wzrasta. Wyższa zawartość tłuszczu oznacza, że pierś została opróżniona skuteczniej — tak dzieje się w przypadku odciągania z obu piersi równocześnie.
  • Wiadomo, że dobre opróżnienie piersi ma duży wpływ na utrzymanie i zwiększenie laktacji.
  • Wyższa zawartość tłuszczu może mieć duże znaczenie w przypadku niemowląt, które nie rozwijają się prawidłowo.

W małych żołądkach wcześniaków mieści się bardzo niewielka ilość mleka, w związku z czym ważne jest, aby było ono bardzo kaloryczne.

Należy zaznaczyć, że ogólne rezultaty odciągania z obu piersi równocześnie nie są bardziej korzystne niż karmienie piersią. Efekty odciągania z obu piersi równocześnie są bardziej zbliżone do karmienia piersią i przewyższają skuteczność odciągania z każdej piersi po kolei.

W dniu, gdy matki odciągały mleko z obu piersi równocześnie:

  • Średnio ilość odciągniętego mleka była o 18 procent większa.
  • Odciągnięta została większa ilość dostępnego pokarmu.
  • Odciągnięty pokarm miał wyższą wartość energetyczną.
  • Wystąpił dodatkowy wypływ mleka.
Zwiększona ilość mleka dzięki odciąganiu z obu piersi równocześnie
Streszczenie opracowań
Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression (w języku angielskim)

Simultaneous (SIM) breast expression saves mothers time compared with sequential (SEQ) expression, but it remains unclear whether the two methods differ in milk output efficiency ...

Prime,D.K., Garbin,C.P., Hartmann,P.E., & Kent,J.C. (2012)

Breastfeed Med 7, 442-447
Źródła

Prime DK, Kent JC, Hepworth AR, Trengove NJ i Hartmann PE. Dynamics of milk removal during simultaneous breast expression in women. Breastfeeding Medicine 2011a; Tom 0(0); 1-6

Prime DK, Geddes DT, Hepworth AR, Trengove NJ i Hartmann PE. Comparison of the patterns of milk ejection during repeated breast expression sessions in women. Breastfeeding Medicine 2011b; Tom 6(4): 183-190

Auerbach,K. Sequential and Simultaneous Breast Pumping: A Comparison. Int J Nurs Stud 27, 257-265 (1990)

Jones E, Dimmock PW i Spencer SA. A randomised controlled trial to compare methods of milk expression after preterm delivery. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001; 85: F91-F95

Zinaman MJ, Hughes V, Queenan JT, Labbok MH and Albertson B. Acute prolactin and Oxytocin responses and milk yield to infant suckling and artificial methods of expression in lactating women. Pediatrics 1992; Tom 89(3): 437-440

Hill PD, Aldag JC i Chatterton RT. The effect of sequential and simultaneous breast pumping on milk volume and prolactin levels: a pilot study. J Hum Lact 1996; 12(3): 193-199 g: a comparison. Int. J. Nurs Stud. 1990; Tom 27(3): 257-265

Powiązane produkty
Medela Odciągacz pokarmu Symphony Zestaw do odciągania Elektryczny laktator Symphony

Oparty na badaniach naukowych odciągacz pokarmu Symphony powstał z myślą o wsparciu matek podczas karmienia piersią: pomaga zainicjować, rozwinąć i utrzymać laktację na odpowiednim poziomie. ...