Kariera w firmie Medela

Firma Medela zawsze poszukuje pracowników uczciwych, zmotywowanych, doświadczonych, posiadających umiejętność wywierania pozytywnego wpływu. Firma Medela zobowiązana jest do inwestowania w ludzi oraz działania na rzecz dbania o reputację firmy.
Kariera w firmie Medela

Międzynarodowa kultura i różnorodność

Różnorodność obejmuje potencjał pomysłów i innowacji, a także jest ważnym czynnikiem poprawy konkurencyjności firmy Medela. Jak na firmę o zasięgu globalnym przystało, Medela jest miejscem pracy cechującym się zarówno różnorodnością kulturową, jak i międzynarodową.

Jako odpowiedzialny pracodawca, firma Medela promuje równe szanse, niezależnie od narodowości, płci, religii, wieku, sytuacji życiowej lub niepełnosprawności. Medela promuje bezpieczne i zdrowe środowisko pracy wolne od dyskryminacji, molestowania lub represji.

Wraz ze swoimi pracownikami, Medela dąży do podtrzymania wysokich wartości firmy. Firma Medela wierzy w różnorodności ludzi – w podobieństwa, które łączą, a także w różnice, które uzupełniają się nawzajem. Medela angażuje się w otwarty dialog i sprzyja wzajemnemu poszanowaniu – na każdym poziomie. W firmie Medela zarządzanie różnorodnością zastosowano w celu wspierania wszystkich pracowników oraz grup pracowniczych.

Zarządzanie talentami oraz edukacja

Firma Medela oferuje utalentowanym osobom na całym świecie wyzwania, zróżnicowane oraz pełne wsparcia środowisko pracy, w którym ceniona jest pasja, zaangażowanie i ciężka praca.

Długotrwały sukces firmy Medela zależy od umiejętności wzbudzania zaufania i osiągania satysfakcji klienta. Dlatego tak ważne dla firmy Medela jest przyciąganie, rozwój i utrzymanie wykwalifikowanych, odpowiedzialnych i zmotywowanych pracowników.

Firma Medela oferuje ciekawe ścieżki pracy, szeroki zakres kursów i szkoleń, stopni i dyplomów, możliwości i doradztwa dla liderów, jak i możliwości rozwoju zdolności poprzez wyzwania na stanowisku pracy.

Medela wspiera rozwój młodych specjalistów. W Szwajcarii Medela oferuje szereg praktyk. Medela skupia się również na interesach wszystkich grup wiekowych i zachęca do wymiany doświadczeń oraz wiedzy i umiejętności między różnymi pokoleniami.

Kompetencje przywódcze i behawioralne

Kompetencje przywódcze firmy Medela są centralnym punktem jej filozofii zarządzania. Określają one sposób mierzenia wydajności pracowników i kadry kierowniczej, oraz indywidualne umiejętności, które powinni oni posiadać.

Firma Medela zachęca do stałego dialogu pomiędzy pracownikami i kierownikami, a także promuje kształcenie ustawiczne oraz wymianę wiedzy z zachowaniem wzajemnego szacunku i zaufania.

Przeprowadzane są regularne kontrole wyników pomiędzy kierownikami i pracownikami, podczas których ustanawiane są osobiste i obowiązujące cele. W ten sposób połączone zostają interesy obu stron. Pracownicy są zachęcani do osiągania doskonałych wyników oraz tworzenia podstaw kultury firmy Medela.

Równowaga życiowa i rodzina

Ludzie, którzy cenią zdrową równowagę życia są nie tylko bardziej zadowoleni, są również bardziej zmotywowani i produktywni. Firma Medela wspiera równowagę życiową swoich pracowników dzięki wprowadzeniu elastycznych warunków pracy, a tym samym pomaga im utrzymać zdrową równowagę między życiem zawodowym a życiem prywatnym.

Medela rozwija program międzynarodowych krótko- i długoterminowych wymian, co pozwala na dalszy rozwój kariery naszych pracowników.

W firmie Medela, w oparciu o przepisy lokalne, zróżnicowane w zależności od kraju, oferowany jest szeroki zakres udogodnień.