Praca w firmie Medela

Medela dąży do osiągnięcia perfekcji oraz profesjonalizmu we wszystkich swoich działaniach, a zaczyna od własnych pracowników. U podstaw sukcesu firmy Medela leży zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych pracowników, pomoc w ich rozwoju oraz skuteczne podnoszenie ich umiejętności.