Nasze zaangażowanie w promowanie karmienia piersią

Nowe wytyczne marketingowe

Firma Medela jest dumna z tego, że już od 1960 roku pomaga w karmieniu piersią i kwestiach związanych z laktacją. Mleko matki to nie tylko klucz do zapewnienia dobrego startu; to także bogactwo korzyści mających wpływ na całe życie. Dlatego właśnie firma Medela stawia sobie za cel poprawę zdrowia matki i dziecka dzięki unikalnym korzyściom płynącym z karmienia piersią. Aby zrealizować nasz cel, postanowiliśmy zapewniać wszystkim matkom na całym świecie pomoc w zakresie karmienia piersią.

W celu zwiększenia naszego zaangażowania w realizację celów wyznaczonych w kodeksie WHO oraz dbałości o to, aby nasze produkty i usługi dla matek i niemowląt zawsze podkreślały korzyści płynące z karmienia piersią, opracowaliśmy nowe wytyczne marketingowe wyznaczające ramowe zasady dotyczące naszej komunikacji:

Zgodnie z kodeksem WHO Medela nigdy nie będzie wspierać, sprzedawać ani promować zamienników mleka matki.

Karmienie piersią jest i pozostanie priorytetem dla firmy Medela. Nasza gama laktatorów, akcesoriów  (m.in. do karmienia) i usług ma pomagać matkom i niemowlętom w realizacji celów związanych z karmieniem piersią oraz wydłużyć jego okres, nawet pomimo ich rozłąki. Dlatego w ofercie firmy Medela znajdują się produkty pozwalające korzystać z innych rozwiązań w zakresie karmienia mlekiem matki, w tym butelki i smoczki, system wspomagający karmienie, zestaw smoczka Special Needs oraz kubeczki.

Wszystkie pisemne, dźwiękowe i graficzne materiały komunikacyjne firmy Medela dotyczące karmienia niemowląt i adresowane do kobiet w ciąży oraz matek niemowląt i małych dzieci powinny spełniać następujące wymogi:

 • Zgodność z zaleceniami WHO na temat karmienia piersią
 • Podkreślanie korzyści karmienia piersią i wyższości tej metody nad karmieniem mieszanką mleczną
 • Podkreślanie celu firmy Medela, którym jest maksymalne możliwe wydłużenie karmienia niemowląt mlekiem matki
 • Zrozumienie wpływu, jaki przejście na karmienie mieszanką mleczną może mieć na laktację

Sprostamy tym wymogom, umieszczając we wszystkich materiałach dotyczących karmienia niemowląt następujące elementy:

 • Stała, łatwo rozpoznawalna ikona zaleceń WHO w sprawie karmienia piersią oznaczona napisem „Zgodność z zaleceniami WHO w sprawie karmienia piersią”
 • Obok ikony powinno znajdować się łącze do specjalnej części naszej strony internetowej: www.medela.com/WHO, na której znajdują się następujące informacje:
 1. Oświadczenie o tym, ze firma Medela popiera zalecenia WHO na temat długości okresu karmienia piersią – optymalnym rozwiązaniem dla dzieci i ich matek jest karmienie wyłącznie mlekiem matki przez pierwsze 6 miesięcy, a do ukończenia 2 roku życia, a nawet dłużej, powinno być ono kontynuowane i urozmaicone innymi pokarmami.
 2. Szczegółowe informacje na temat zaleceń, podkreślające zalety mleka matki i jego wyższości nad mieszanką mleczną.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące wpływu rozpoczęcia karmienia mieszanką mleczną na laktację oraz wyjaśnienia mówiące o tym, że karmienie piersią powinno zostać zapoczątkowane przed rozpoczęciem karmienia mlekiem matki za pomocą butelki.
 4. Materiały edukacyjne pomagające matkom karmiącym piersią w osiągnięciu celów w tym zakresie oraz wydłużeniu okresu karmienia piersią.

Materiały nie będą zawierać reklam ani innych elementów mających na celu promowanie wśród ogółu odbiorców karmienia butelką i smoczkiem, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na popularność karmienia piersią.
Oznacza to, że:

 • Wszystkie odpowiednie materiały będą zawierać wspomniane powyżej ikonę i łącze.
 • Nie idealizujemy karmienia butelką (nie umieszczamy obok butelek stwierdzeń, takich jak „ułatwia karmienie piersią”, „najłatwiejsza metoda karmienia”, „karmienie nigdy wcześniej nie było tak łatwe” itp.)
 • Nie będziemy publikować żadnych stwierdzeń sugerujących podobieństwo do karmienia piersią („równie dobra metoda, co karmienie piersią”, „smoczki idealnie odwzorowujące kształt brodawki sutkowej”, „metoda zbliżona do karmienia piersią” itp.).
 • W materiałach poświęconych smoczkom i butelkom nie będą umieszczane wizerunki niemowląt pijących z butelki.
 • Butelki do przechowywania zawierające mleko będą pokazywane w kontekście odciągania pokarmu.

Nie będziemy dostarczać bezpośrednio ani pośrednio kobietom w ciąży, matkom lub członkom ich rodzin próbek produktów objętych kodeksem. Próbki produktów objętych kodeksem nie będą dostarczane pracownikom służby zdrowia w celach innych niż przeprowadzenie profesjonalnej oceny lub badań na poziomie konkretnej instytucji.

Medela nie będzie wykorzystywać ośrodków służby zdrowia do prezentowania produktów objętych kodeksem.

Medela przekaże instytucji, z którą związany jest pracownik służby zdrowia otrzymujący produkty, informacje na temat wszelkich korzyści przekazanych jemu lub na jego rzecz w związku ze współpracą, wyjazdami naukowymi, grantami badawczymi, udziałem w specjalistycznych konferencjach itp. albo dopilnuje, aby taki pracownik sam przekazał tego typu informacje.

Karmienie piersią nadal będzie dla firmy Medela kwestią priorytetową; naszym celem jest pomaganie matkom i niemowlętom w okresie karmienia – realizujemy ten cel, oferując laktatory, produkty do karmienia, niezbędne akcesoria oraz usługi.

Jeśli zauważysz jakiekolwiek niezgodności z wytycznymi marketingowymi Medela, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: marketingguidelines@medela.com.