Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zarówno na poziomie światowym, jak i lokalnym firma Medela wspiera inicjatywy na rzecz poprawy środowisk społecznych i kulturowych. Firma Medela prowadzi prace w zakresie posiadanej wiedzy, jak również wspiera sport, kulturę i sztukę w obrębie oraz poza rynkami, na których działa.

Odpowiedzialność społeczna biznesu

Medela na arenie światowej: „Inicjatywa wspólnych wartości” Indie

„Inicjatywa wspólnych wartości” firmy Medela w Indiach ma na celu poprawę wskaźników karmienia piersią, zarządzanie mlekiem matki i poprawę standardów edukacyjnych dotyczących opieki nad noworodkami. Inicjatywa to oficjalne zaangażowanie w ruch Każda kobieta, każde dziecko (EWEC) ruch wspierany przez Sekretarza Generalnego ONZ Bana Ki-Moona.  Podstawowym celem EWEC jest uzupełnienie prac WHO i UNICEF-u, co ma doprowadzić do zmniejszenia ogólnej światowej zachorowalności i przypadków śmierci noworodków.

Inicjatywa firmy Medela opiera się na poprawie zdrowia matek i dzieci dzięki wykorzystaniu życiodajnych korzyści płynących z karmienia piersią. Proste działania, takie jak wspieranie karmienia piersią w ciągu pierwszej godziny po urodzeniu wykazały, że dzięki temu śmiertelność noworodków zmniejszyła się o 20%. Podnoszenie świadomości związanej z wartościowością ludzkiego mleka poprzez kształcenie i szkolenia jest skutecznym pierwszym krokiem w kierunku takiej poprawy. W tym celu firma Medela będzie lokalnie szkolić specjalistów, którzy z kolei będą dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi pracownikami służby zdrowia. Współpraca z instytucjami o podobnych poglądach ułatwi ekspansję działań, które chronią, promują i wspierają karmienie piersią i właściwe wykorzystanie mleka ludzkiego.

Sport, kultura, zdrowie kobiety i noworodka

W Szwajcarii firma Medela wspiera Lucerne Symphony Orchestra oraz „Theater- und Musikgesellschaft” w Zug. Medela sponsoruje także kobiecą drużynę piłki ręcznej, LK Zug (mistrzów szwajcarskich, roku 2013 i 2014), a także kampanię karmienia piersią oraz Pink Ribbon Walk oraz Szwajcarską Fundację Promowania Karmienia Piersią.

Firma Medela jest sponsorem Europejskiej Fundacji Opieki Nad Noworodkami (EFCNI), która ma na celu zapewnienie wcześniakom oraz ich rodzinom indywidualnej i specjalistycznej opieki, której potrzebują. Firma Medela tworzy obecnie, we współpracy z EFCNI, broszurę dotyczącą karmienia noworodków na OIOM-ach, która ma zostać rozpowszechniona wśród kluczowych liderów opinii w Europie.

Co roku spółki zależne i dystrybutorzy firmy Medela chętnie biorą udział w różnych korporacyjnych działaniach społecznych. To zaangażowanie we wspieranie prac społecznych zarówno wewnątrz, jak i poza naszymi rynkami cieszy się dużym uznaniem Globalnego Zarządu firmy Medela.

Opieka firmy Medela

Opieka firmy Medela to kontynuacja długiej historii firmy Medela związanej z troską o mamy, dzieci, społeczności oraz nasze środowisko w Stanach Zjednoczonych. Inicjatywa ta skupia się na dwóch obszarach, gdzie odciąganie mleka jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów.

W Programie Ciągłości Opieki Medela Inc. zapewnia matkom ten sam wysokiej jakości sprzęt, którego używają w szpitalu podczas pobytu w Ronald McDonald House®.  Inicjatywa Recyklingu Medela pozwala mamom, które skończyły karmić piersią pomóc innym mamom, które dopiero zaczynają. Każdy laktator firmy Medela przeznaczony do użytku osobistego poddawany jest recyklingowi w ramach programu wspierania inicjatywy przekazywania laktatorów Medela Symphony® Preemie+™ dopuszczonych do użytku szpitalnego oraz wspierania karmienia piersią.

W okresie powrotu do pracy, firma Medela w Stanach Zjednoczonych dąży do wspierania młodych matek na polu kontynuowania karmienia piersią również po powrocie do pracy. Inicjatywa ta dostarcza matkom informacji na temat ich praw oraz praktycznych aspektów karmienia piersią oraz pracy.