Nasze zaangażowanie w promowanie karmienia piersią i zobowiązanie do przestrzegania kodeksu WHO

WHO Code banner

Każde dziecko zasługuje na najlepszy start w życie

Mleko matki to nie tylko klucz do zapewnienia dobrego startu; to także bogactwo korzyści mających wpływ na całe życie. Karmienie piersią ma podstawowe znaczenie dla zdrowia populacji, stanowi bowiem jeden z najskuteczniejszych profilaktycznych środków ochrony zdrowia dzieci i matek, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. WHO i UNICEF zalecają karmienie wyłącznie piersią w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia dziecka. Medela w pełni popiera tę rekomendację.

W 1981 r. Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło zalecenie w postaci Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece WHO. Określany jako „Kodeks” zbiór zaleceń został opracowany w celu objęcia przepisami prawnymi marketingu produktów zastępujących mleko kobiece, butelek do karmienia oraz smoczków. Promuje bezpieczne i adekwatne do potrzeb żywienie niemowląt poprzez ochronę i wspieranie karmienia piersią.

Zaangażowanie w karmienie piersią od 1961 roku

Od momentu powstania w 1961 roku firma Medela ukierunkowuje wszystkie swoje działania na wspieranie matek karmiących piersią. To właśnie te działania założyciel firmy, Olle Larsson, uczynił centralnym punktem jej misji, składając w 1981 roku deklarację dotyczącą promowania karmienia piersią:

„Zobowiązujemy się do zaangażowania we wspieranie karmienia piersią jako najlepszej formy żywienia dla niemowląt i rodzin. Oświadczamy również, że nasze akcesoria do karmienia piersią i materiały nie będą wykorzystywane, aby nakłaniać matki do rezygnacji z karmienia piersią i przejścia na sztuczny pokarm. Nasze akcesoria i materiały nie będą także w żaden sposób promować sztucznego mleka dla dzieci”.

Te słowa nadal są aktualne. Około 1800 pracowników naszej firmy z całego świata deklaruje respektowanie naszego oświadczenia dotyczącego rozwoju: „Naszym celem jest poprawa zdrowia matek i niemowląt poprzez życiodajne korzyści płynące z karmienia pokarmem kobiecym” oraz naszej misji i obietnicy dotyczącej marki i bycia „wiodącym światowym adwokatem i promotorem mleka matki”.

Zgodnie z Misją, przyjmujemy holistyczne podejście zmierzające do:

  • Lepszego zrozumienia laktacji dzięki nauce i badaniom
  • Lepszego wsparcia personelu medycznego na całym świecie poprzez edukację
  • Wsparcia matek w okresie karmienia piersią poprzez edukowanie i zapewnienie dostępu do usług
  • Zapewnienia najlepszych produktów do odciągania i podawania mleka kobiecego

Wsparcie, którego potrzebują matki

W ciągu ponad 50 lat zdobyliśmy bogatą wiedzę dotyczącą okresu karmienia piersią oraz praktycznych trudności i wyzwań, z jakimi w tym czasie musi zmierzyć się matka, a które prowadzić mogą do znaczącego spadku odsetka kobiet karmiących piersią już na jego wczesnym etapie. Oferujemy pakiet rozwiązań – od produktów i usług po edukację i wsparcie zapewniane matkom na wczesnym etapie karmienia, aby ułatwić im bezproblemowe łączenie karmienia piersią ze swoim stylem życia.

Działania firmy Medela sprawiły, że dużą uwagę zwrócono na technologię odciągania pokarmu. Nasza oferta jednak to znacznie więcej niż laktatory – to również kompleksowe wsparcie obejmujące system wspomagający karmienie, zestaw smoczka special needs oraz system żywienia dojelitowego, dzięki któremu osłabione i chore niemowlęta mogą otrzymywać mleko matki.

Produkty te stanowią uzupełnienie planu karmienia piersią przy korzystaniu z laktatorów. Niezbędnym dopełnieniem kompletnego systemu są butelki i smoczki.

Ponieważ pragniemy zapewnić matkom pełne wsparcie i dostęp do kompleksowego rozwiązania, artykuły te będą nadal stanowić część naszej oferty niezbędnych produktów. Jako firma wykorzystująca badania naukowe, podobnie jak w przypadki laktatorów i wszystkich oferowanych produktów, dostarczymy rzetelnych informacji dotyczących prawidłowego korzystania z butelek i smoczków. Angażując się w opracowywanie opartych na badaniach metod, współpracujemy z naukowcami, personelem medycznym, matkami, członkami rodzin oraz opiekunami z całego świata, którzy robią wszystko, aby wspomagać matki w karmieniu piersią i zapewniać dzieciom dostęp do pokarmu ich matek.

Nasze zobowiązanie do przestrzegania Kodeksu WHO

W pełni podzielamy cele wyznaczone przez Kodeks WHO i należymy do największych promotorów karmienia piersią wśród obecnych na rynku firm. Niezmiennie i zdecydowanie wspieramy matki, dzieci oraz rodziny w okresie karmienia piersią oraz wyraźnie powstrzymujemy się od promowania produktów zastępujących mleko kobiece.

Działania firmy Medela będą jak zawsze zgodne z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach, zmierzając do wspierania karmienia piersią i praktyk związanych z podawaniem mleka kobiecego. Ponadto dzięki nowym wytycznym marketingowym butelki i smoczki będziemy promować tak, aby nie wykraczać poza ramy karmienia piersią i nie przedstawiać go w negatywnym świetle. Wytyczne te w jasny sposób odzwierciedlają nasze zaangażowanie w pomoc matkom karmiącym oraz stanowią podstawę naszych działań komunikacyjnych.

Nadal pozostaniemy wierni naszemu oświadczeniu dotyczącemu rozwoju, propagując zdrowie matek
i dzieci poprzez podkreślanie życiodajnych korzyści mleka kobiecego oraz
starając się ze wszystkich sił, aby matki mogły jak najdłużej karmić piersią swoje dzieci.

Baar, Szwajcaria, 1 maja 2019 r.

Michael Larsson, Przewodniczący i Przedstawiciel Rady Dyrektorów
Annette Brüls, Dyrektor naczelny Medela AG