Firma oparta na badaniach naukowych

Badania naukowe są dla firmy Medela najważniejsze. Podczas gdy wiele innych firm jedynie używa słowa „badania” w swoich prezentacjach, firma Medela posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu badań podstawowych i eksploracyjnych, które wyróżniają ją na tle konkurencji. „Opieranie się na badaniach” jest jedną z podstawowych wartości firmy od ponad trzydziestu lat i nadal jest centralnym punktem wszystkich jej działań.

Badania naukowe Medela ma w genach

Długotrwała współpraca

Dwie jednostki organizacyjne firmy Medela „Karmienie piersią” oraz „Sprzęt medyczny”, w kwestii badań opierają się na tych samych wartościach i zasadach. Firma inwestuje w podstawowe badania we współpracy z kluczowymi opiniotwórcami, najlepszymi naukowcami, przedstawicielami zawodów medycznych i uniwersytetami.

Prowadzenie badań naukowych zajmuje dużo czasu. Firmie Medela udało się wypracować długotrwałe relacje z czołowymi badaczami, co stanowi punkt odniesienia dla współpracy branżowej ze środowiskiem akademickim. Medela nieustannie poszukuje uczelni wyższych, szpitali i instytucji badawczych z całego świata gotowych podjąć współpracę.

Kwestionowanie istniejących norm

Badania odkrywcze często prowadzą do wniosków, które podają w wątpliwość fundamentalne zasady. To zapewnia podstawy naukowe do prowadzenia badań stosowanych, a następnie rozwoju produktów i badań klinicznych. Poprzez zaangażowanie w tego rodzaju zróżnicowane aktywności, firma Medela sprawia, że badania przekładają się na życie, z nadrzędnym celem kształcenia specjalistów, poprawy przyszłej opieki nad pacjentem i ogólnej jakości życia.

Celem firmy Medela jest osiągnięcie pozycji eksperta zarówno w zakresie karmienia piersią, jak i w dziedzinie sprzętu medycznego. Badania to nieodłączna część procesu opracowywania innowacyjnych rozwiązań pozwalających tworzyć produkty kwestionujące obowiązujące praktyki.   

Kontynuacja badań naukowych

Zaangażowanie firmy Medela w badania, dotyczące produktów i innych rozwiązań, nie jest tylko pustym stwierdzeniem.  Medela, jako firma opierająca swoją działalność na badaniach naukowych, będzie kontynuować je w przyszłości.