Odciąganie pokarmu

Jak wybrać odpowiedni laktator i jak prawidłowo z niego korzystać? Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z odciągania pokarmu z obu piersi równocześnie, bez użycia rąk lub podczas podróży. Sprawdź, jak prawidłowo przechowywać i rozmrażać pokarm oraz jak zostać dawczynią mleka.