Polityka prywatności oraz plików cookies

Zasady firmy Medela dotyczące zachowania prywatności i plików cookie określają sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe podczas Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej i korzystania z niej.

Polityka prywatności oraz plików cookies („Polityka prywatności oraz plików cookies”) dotyczy witryny internetowej www.medela.com (łącznie z jej podstronami) („Witryna internetowa”) obsługiwanej przez firmę Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Szwajcaria („Medela” lub „my”). Inne witryny internetowe bezpośrednio lub pośrednio powiązane z naszą, na przykład, poprzez hiperłącza, nie są objęte zakresem niniejszej polityki prywatności oraz plików cookies, bez względu na to, czy są one obsługiwane przez firmę Medela, spółki z grupy stowarzyszonej lub partnera.

Niniejsza polityka prywatności oraz plików cookies reguluje kwestie dotyczące gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania Twoich danych osobowych, gdy odwiedzasz i/lub korzystasz z naszej witryny internetowej oraz wyjaśnia nasze działania w odniesieniu do umieszczania plików cookie, w tym typów plików cookie, których używamy oraz sposobu, w jaki użytkownik może nimi zarządzać.

Ostatnia zmiana polityki prywatności oraz plików cookies została dokonana 28 sierpnia 2015 roku.

1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

1.1 Anonimowe korzystanie z naszej witryny internetowej

Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej, pozostając anonimowym i nie ujawniając żadnych danych osobowych. W takim przypadku, będziemy gromadzić tylko pewne anonimowe informacje, które nie dotyczą bezpośrednio Twojej osoby. Na przykład, możemy gromadzić informacje na temat liczby odwiedzających naszą witrynę, schematy przeglądania oraz obszary zainteresowania. Analizujemy te informacje, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z naszej witryny internetowej oraz aby ocenić trendy, statystyki i potrzeby naszych klientów, które pomogą nam ulepszyć naszą witrynę internetową oraz lepiej służyć naszym klientom.

Jeśli wyraziłeś zgodę, możemy dalej umieszczać lub odczytywać pliki cookie, również te pochodzące od podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia i analizy pewnych informacji statystycznych (na podstawie Twoich odwiedzin naszej witryny internetowej oraz innych miejsc w Internecie) oraz dostarczać treści powiązane z Twoimi określonymi zainteresowaniami. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą sekcją 2., zawierającą szczegółowy opis ciasteczek oraz narzędzi wykorzystywanych do analizy witryn internetowych, z których korzystamy oraz Twoich praw do rezygnacji.

Gromadzimy Twoje dane osobowe wyłącznie w sytuacji, gdy wyrazisz zgodę na ich udostępnienie, na przykład wysyłając zapytanie (za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego) lub żądanie dotyczące skorzystania z określonej usługi. Jeśli nie otrzymamy Twojej wyraźnej zgody i o ile w niniejszej Polityce Prywatności nie wskazano inaczej, będziemy wykorzystywać jedynie te dane osobowe, które nam udostępniłeś na poziomie koniecznym do umożliwienia korzystania z naszej witryny internetowej, w tym obsługi Twoich żądań i dostarczania wymaganych usług. Poza tym, możemy wykorzystywać wszelkie dane osobowe, które otrzymujemy wyłącznie w formie anonimowej (czyli niepozwalającej na zidentyfikowanie danej osoby) do celów statystycznych oraz do oceny wewnętrznej dotyczącej ulepszania naszych produktów i usług. Twoje dane nie będą przetwarzane w innych celach lub poza zakresem niniejszej Polityki Prywatności, chyba że jest to wyraźnie dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

1.2. Korzystanie z naszego formularza kontaktowego

Zbieramy dane osobowe, które dobrowolnie ujawniłeś, kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej witrynie internetowej, na przykład, jeśli wyślesz do nas zapytanie lub złożysz specjalny wniosek za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta i wsparcia. Bez Twojej zgody, Twoje dane zostaną wykorzystane tylko do obsługi Twoich żądań/zapytań, np. w celu dostarczenia Ci informacji serwisowych, o które prosiłeś. Dane te nie mogą być wykorzystywane do innych celów, chyba że jest to wyraźnie dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Twoje żądanie/zapytanie będzie obsługiwane przez firmę Medela lub, w razie potrzeby, przez jedną z naszych lokalnych zrzeszonych spółek należących do grupy, odpowiedzialną za obsługę zagadnień poruszanych w Twoim żądaniu/zapytaniu.

2. Pliki cookies (ciasteczka)

2.1 Ważne pliki cookies i zgoda na wykorzystanie plików cookie

Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które nasza witryna chce umieścić w Twoim komputerze lub na innych urządzeniach z dostępem do Internetu, takich jak tablety lub smartfony. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie, to przeglądarka doda tekst znajdujący się w małym pliku.

O ile w niniejszej Polityce Prywatności nie wskazano inaczej, używane przez nas pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania naszej witryny internetowej, poprzez zwiększenie jej efektywności oraz umożliwienie korzystania z jej funkcjonalności i usług; ciasteczka te zostaną usunięte z Twojego urządzenia po zakończeniu korzystania z przeglądarki (ciasteczka dla jednej sesji). Nie będziemy wykorzystywać informacji przechowywanych w niezbędnych plikach cookie do celów innych niż te absolutnie niezbędne do udostępnienia Tobie wymaganych usług i funkcji.

Po uzyskaniu dostępu do naszej witryny internetowej, będziemy prosić o zgodę na umieszczenie w urządzeniu dodatkowych plików cookie, które nie są absolutnie niezbędne do funkcjonowania naszej witryny internetowej. Ich celem jest prowadzenie analiz dotyczących witryny oraz remarketingu (patrz poniżej, sekcja 2.3 i 2.4) oraz umożliwienie wyświetlania banera związanego z plikami cookie pochodzącego z serwisu ShareThis (patrz poniższa sekcja 3). Banner ciasteczek informuje o głównych celach związanych z umieszczaniem dodatkowych plików cookie. Daje możliwość wyboru, tj. zaakceptowania ciasteczek lub ich odrzucenia oraz informuje, gdzie można uzyskać dostęp do dodatkowych informacji. Treść deklaracji zgody na korzystanie z plików cookies można znaleźć na końcu Polityki Prywatności oraz Plików Cookies. Poniżej określamy i przedstawiamy kategorie plików cookie oraz ich przeznaczenie w kontekście korzystania z różnych usług, które nie są niezbędne, a mogą zostać umieszczone na urządzeniu (patrz sekcja 2.3., 2.4 i 3). W każdej chwili będziesz mieć możliwość zrezygnowania z umieszczenia ciasteczek na swoim urządzeniu oraz gromadzenia jakichkolwiek informacji na Twój temat, wraz z zachowaniem tego ustawienia podczas kolejnych odwiedzin naszej witryny. Informacje te zawarto w kolejnych sekcjach.

2.2 Zarządzanie swoimi ustawieniami dotyczącymi plików cookies

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli chcesz, możesz zmienić swoje ustawienia, aby odrzucać pliki cookies, usunąć pliki cookies, które zostały już umieszczone na Twoim urządzeniu lub otrzymywać ostrzeżenia przed zainstalowaniem takich plików. Aby dowiedzieć się więcej na temat ustawień swojej przeglądarki oraz ich zmiany, zapoznaj się z instrukcją obsługi przeglądarki lub odwiedź www.aboutcookies.org bądź www.allaboutcookies.org.

Jeśli zdecydujesz się na odrzucanie plików cookie, może to mieć negatywny wpływ na korzystanie z witryny internetowej, co oznacza, że niektóre funkcje oraz usługi mogą być niedostępne.

W przypadku korzystania z różnych urządzeń, w celu uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej (np. smartfon, tablet, komputer itp.) upewnij się, że każda przeglądarka na każdym urządzeniu jest ustawiona w sposób odpowiadający Twoim preferencjom względem instalowania plików cookies.

2.3 Korzystanie z Google Universal Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Universal Analytics („Google Analytics”), usługi w zakresie analizy danych internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, aby pomóc nam analizować korzystanie z naszej witryny internetowej, w tym liczbę odwiedzających naszą stronę, z jakich witryn internetowych do nas trafili oraz stron, które odwiedzają. Informacje te są wykorzystywane przez nas do poprawy oferty i usług naszej witryny internetowej. Co do zasady, wszelkie informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z naszej witryny internetowej będą przekazywane do i przechowywane przez Google na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Odkąd w niniejszej witrynie internetowej wdrożono funkcjonalność anonimizacji IP oferowaną przez Google, Twój adres IP, zanim zostanie przekazany do USA, zostanie skrócony przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach Twój pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google znajdującego się w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam zostanie skrócony.

Firma Google będzie korzystała z tych informacji na nasze zlecenie jako firma przetwarzająca dane, aby pomóc nam w ocenie wykorzystania naszej witryny internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności oraz świadczenia innych usług statystycznych i analitycznych związanych z korzystaniem z naszej witryny internetowej. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach funkcji Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Możesz uniknąć gromadzenia danych pochodzących z plików cookies, dotyczących korzystania z tej witryny (w tym adresu IP) i zrezygnować z bycia śledzonym przez usługę Google Analytics we wszystkich witrynach internetowych, które odwiedzasz przez pobranie i zainstalowanie w przeglądarce wtyczki, którą znajdziesz tutaj.

Inną możliwością, która nie wymaga instalowania wtyczki w przeglądarce lub w przypadku korzystania z naszej witryny internetowej za pomocą przeglądarek zainstalowanych na urządzeniach mobilnych, jest rezygnacja z bycia śledzonym przez usługę Google Analytics. Wystarczy kliknąć na poniższy link rezygnacji: Kliknij tutaj, aby zrezygnować z usługi Google Analytics.

W takim przypadku w Twojej przeglądarce umieszczony zostanie plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi jakiekolwiek dalsze śledzenie Ciebie podczas korzystania z niniejszej witryny przez usługę Google Analytics. Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookies przechowywanych na Twoim urządzeniu konieczne będzie ponowne złożenie rezygnacji.

Konieczne będzie dokonanie rezygnacji na każdym urządzeniu, które będziesz wykorzystywać do odwiedzania naszej witryny internetowej.

Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi prywatności firmy Google, kliknij tutaj.

2.4 Korzystanie z funkcji reklam Google Analytics

W zależności od tego, które ze stron w obrębie naszej witryny internetowej odwiedzasz, nadal możemy korzystać z niektórych funkcji Google Analytics umożliwiających wyświetlanie reklam oraz funkcji takich jak statystyki demograficzne oraz zainteresowania i remarketing.

Aby funkcje te mogły zostać włączone, konieczne jest zainstalowanie przez firmę Google na Twoim urządzeniu ciasteczek DoubleClick podmiotu zewnętrznego (podczas odwiedzania niektórych stron naszej witryny internetowej lub innych witryn internetowych, które wdrożyły funkcje reklamowe oparte na ciasteczkach DoubleClick).

Ciasteczka DoubleClick przechowują informacje na temat sposobu korzystania z naszej witryny internetowej (a także ewentualnie z innych odwiedzanych witryn internetowych w obrębie sieci reklamowej Google), w tym odwiedzanych stron, wyświetleń reklam, wyświetleń stron, danych dotyczących interakcji użytkownika, informacji o przeglądarce, adresie IP, identyfikatorze pliku cookie, oraz Twojej historii wyszukiwania. Google nie będzie umieszczać Twojego nazwiska ani innych danych osobowych, które mogłyby Cię identyfikować w plikach cookies DoubleClick bez Twojej zgody.

Korzystamy z Google Analytics do analizy danych przechowywanych w ciasteczkach DoubleClick w celu uzyskania demograficznych raportów statystycznych naszych użytkowników (wiek, płeć) i oraz ich zainteresowań. Raporty te pomagają nam lepiej zrozumieć naszych użytkowników oraz usprawnić witrynę internetową oraz usługi.

Ponadto, korzystamy z funkcji remarketingu Google Analytics do prowadzenia kampanii reklamowych (m.in. Google AdWords) pod kątem użytkowników naszej witryny internetowej. Na podstawie ich poprzednich odwiedzin naszej witryny internetowej (i ich zainteresowań, które przedstawili podczas poprzednich sesji), użytkownicy ci będą widzieć spersonalizowane reklamy podczas przeglądania innych stron w Internecie, będących częścią sieci reklamowej Google. Możemy również wykorzystywać usługę Google Analytics Advertising do mierzenia efektywności kampanii reklamowych.

Prosimy także pamiętać, że ciasteczka DoubleClick umożliwiają Google i innym stronom trzecim tworzenie reklam celowych (w oparciu o Twoje wcześniejsze wizyty na naszej witrynie i/lub innych stronach internetowych). Te reklamy mogą być widoczne na witrynach Google i/lub należących do innych uczestników sieci reklamowej Google.

Możesz zarządzać preferencjami i wyłączać reklamy Google oparte na zainteresowaniach użytkownika w Ustawieniach Google Ads. W takiej sytuacji niepowtarzalny numer identyfikacyjny ciasteczka DoubleClick jest nadpisywany i nie może być kojarzony z daną przeglądarką. Prosimy pamiętać, że nowe ciasteczko DoubleClick może się pojawić po wykasowaniu wszystkich ciasteczek z urządzenia i wtedy będzie trzeba ponownie wejść w ustawienia wyłączania.

Jeśli chcesz wykasować ciasteczko DoubleClick na stałe, pobierz i zainstaluj wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępna tutaj.

Można rozszerzyć odmowę akceptacji ciasteczek stron trzecich służących do reklamy online, korzystając z amerykańskiej strony aboutads.info.choices, lub z europejskiej Your Online Choices.

Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi prywatności firmy Google, kliknij tutaj.

2.5 Ciasteczka innych podmiotów zewnętrznych

Niektóre treści lub aplikacje, łącznie z reklamami, mogą być na danej stronie obsługiwane przez niezależne podmioty trzecie. Mogą one umieszczać ciasteczka na Twoim komputerze dla swoich celów. Nie mamy nadzoru nad tymi technologiami stron trzecich ani wpływu na sposób ich użycia.

Możesz zapobiec umieszczaniu i śledzeniu przez ciasteczka stron trzecich poprzez odpowiednie dostosowanie lub modyfikację swojej przeglądarki.

3. Wtyczka społecznościowa ShareThis

Ta strona posiada wtyczkę społecznościową usługi ShareThis („Wtyczka ShareThis”), obsługiwaną przez ShareThis Inc., 4005 Miranda Avenue, Suite 100, Palo Alto, CA 94394, USA („ShareThis”). Usługa ShareThis ułatwia użytkownikom udostępnianie treści na naszej witrynie przez sieci społecznościowe, takie jak facebook.com, twitter.com, LinkedIn.com i pinterest.com („Sieci społecznościowe”).

Jeśli odwiedzasz stronę będącą częścią naszej witryny, zawierającą wtyczkę ShareThis, Twoja przeglądarka może nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami ShareThis i pobrać wtyczkę i jej zawartość do przeglądarki, w celu zintegrowania jej z witryną, którą odwiedzasz. Wtyczka ShareThis umieści na Twoim komputerze ciasteczka i udostępni ShareThis informacje, które przeglądałeś podczas wizyty na stronie należącej do naszej witryny. Mogą być zbierane dalsze informacje, gdy wejdziesz w interakcję z wtyczką ShareThis, np. poprzez kliknięcie na ikonę i/lub udostępnianie treści ikonom udostępniającym. Informacje zebrane przez ShareThis mogą zawierać dane dot. użytkowania, łącznie z Twoim adresem IP i lokalizacją, oraz informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki lub stosowany system operacyjny.

Zgodnie z polityką prywatności ShareThis, Twoje informacje służą do zbierania danych bezosobowych, demograficznych i behawioralnych (użytkownicy grupowi mający wspólne zainteresowania segmentami społeczności), oraz do innych celów (aby np. lepiej zrozumieć zainteresowania lub zachowania użytkowników usług ShareThis), oraz do statystycznych analiz użytkowania witryny. ShareThis nie przechowuje danych umożliwiających identyfikację osób, chyba że wyraziłeś na to wyraźną zgodę.

Twoja przeglądarka może ponadto nawiązać połączenie z serwerami Sieci Społecznościowych, która to funkcja jest wbudowana we wtyczkę ShareThis, podczas Twojej wizyty na stronie będącej częścią naszej witryny, zawierającej wtyczkę ShareThis. Te sieci społecznościowe mogą umieszczać ciasteczka na Twoim komputerze do własnych celów i mogą przekazywać im dane osobowe.

Medela nie sprawuje kontroli nad zbieraniem, przechowywaniem i wykorzystywaniem takich informacji przez ShareThis lub daną sieć społecznościową, ani nie ma dostępu do zebranych informacji. Należy dokładnie zapoznać się z polityką prywatności ShareThis oraz innych sieci społecznościowych przed rozpoczęciem korzystania z funkcji, jakie oferują. Polityka prywatności ShareThis znajduje się tutaj.

Możesz zapobiec zbieraniu i wykorzystywaniu Twoich i technicznych danych przez ShareThis, klikając przycisk „Zaprzestań śledzenia” w dolnej części wyskakującego okna ShareThis, które pojawi się w momencie kliknięcia ikony ShareThis na Twojej witrynie. Zostaniesz przekierowany do polityki prywatności ShareThis, gdzie możesz wyłączyć funkcje, klikając górny przycisk „Kliknij tu, by zrezygnować”. Możesz też przejść bezpośrednio do przycisku rezygnacji tutaj.

4. YouTube

Ta witryna oferuje również treści video przekazane przez YouTube LLC („YouTube”). Korzystanie z oferty YouTube wymaga nawiązania połączenia z serwerami YouTube w USA. W trakcie tego procesu przekazywane są pewne informacje do YouTube. Dla wszystkich video YouTube dostępnych w naszej witrynie uruchomiliśmy wzmożony tryb prywatności, oferowany przez YouTube. Oznacza to, że YouTube przechowuje informacje o odwiedzających naszą witrynę tylko wtedy, gdy ta osoba zdecyduje się odtworzyć treść video. Medela nie sprawuje kontroli nad zbieraniem, przechowywaniem i wykorzystywaniem Twoich informacji przez YouTube ani nie ma dostępu do zebranych informacji. Należy dokładnie zapoznać się z polityką prywatności YouTube przed rozpoczęciem korzystania z funkcji aplikacji.

Dalsze informacje o tym, w jaki sposób Twoje dane są gromadzone i wykorzystywane przez YouTube oraz o Twoim prawach w tej sferze można uzyskać, zapoznając się z polityką prywatności YouTube pod adresem http://www.youtube.com/.

5. Google Maps

Niniejsza witryna korzysta z Google Maps („Google Maps”), usługi udostępniania map udostępnianej przez Google, Inc. („Google”), która wyświetla interaktywne mapy.

Aby udostępnić Ci żądane mapy, Google pobiera Twój adres IP, który może zostać przekazany do i przechowywany na serwerach Google w USA. Google może zbierać także inne informacje dotyczące Twojego korzystania z Google Maps. Należy pamiętać, że Medela nie sprawuje kontroli nad zbieraniem, przechowywaniem i wykorzystywaniem takich informacji przez Google ani nie ma dostępu do zebranych informacji. Należy dokładnie zapoznać się z polityką prywatności Google przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Google Maps. Polityka prywatności Google znajduje się tutaj.

Gdy korzystasz z Google Maps na naszej witrynie, godzisz się na przestrzeganie Warunków Użytkowania Google, które znajdują się tutaj.

Jeśli nie chcesz, by Google mogło zbierać informacje o Twoim korzystaniu z Google Maps, możesz zapobiec zbieraniu takich informacji przez całkowite wyłączenie usługi Google Maps. W tym celu musisz wyłączyć JavaScript w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że w takim wypadku nie będziesz mógł w ogóle korzystać z Google Maps.

6. Ankiety i konkursy

Na tej witrynie Medela może przeprowadzać ankiety i konkursy. O ile osobne postanowienia nie stanowią inaczej, Medela będzie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane ujawnione przez Ciebie do celów uczestnictwa w takich konkursach lub ankietach tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzania takiej ankiety lub konkursu. Przed dołączeniem do takiego wydarzenia powiadomimy Cię o tym, jakie informacje będziemy gromadzić i jak je zamierzamy wykorzystywać,

Nasze ankiety i konkursy są często wygenerowane z użyciem Wufoo, usługi oferowanej przez SurveyMonkey Inc., 101 Lytton Avenue, Palo Alto, CA 94301, USA. Posiadamy odpowiednie umowy gwarantujące, że Wufoo będzie zbierać i przetwarzać Twoje informacje tylko w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Wufoo nie będzie sprzedawać ani udostępniać Twoich informacji stronom trzecim. W celu zapoznania się ze szczegółami, przeczytaj oświadczenie o prywatności Wufoo.

7. Ujawnienie danych osobowych

7.1 Aby zapewnić, że relacje z Tobą – klientem – są prawidłowo zarządzane i abyś odniósł pozytywne wrażenia jako klient, wiele z dostępnych produktów i usług będzie Ci udostępnianych bezpośrednio przez firmę z nami stowarzyszoną i działającą w Twoim kraju. Na przykład Medela może udostępniać Twoje dane osobowe firmom stowarzyszonym w ramach naszej grupy, gdy istnieje konieczność odpowiedzi na konkretne pytania lub żądania przekazywane przez Ciebie za pośrednictwem naszej witryny, zapewnienia Ci żądanych usług, lub w innych sytuacjach wymagających działań w ramach naszych wzajemnych relacji. W tym celu stowarzyszone w ramach naszej grupy firmy otrzymają ograniczony dostęp do Twoich danych osobowych przechowywanych przez Medelę.

7.2 Ponadto Medela wykorzystuje zewnętrznych usługodawców uprawnionych do świadczenia usług w naszym imieniu oraz zgodnie z naszymi instrukcjami. Podmioty te mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, ale wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z naszej witryny, łącznie ze świadczeniem naszych usług lub obsługą Twoich zapytań i żądań. Na przykład możemy wykorzystywać usługodawców do administrowania naszą witryną lub do przechowywania Twoich danych osobowych. Ci usługodawcy nie będą mogli ujawniać Twoich danych osobowych żadnym nieupoważnionym stronom trzecim do żadnych celów innych niż te, do których zostały nam przekazane. Posiadamy z tymi usługodawcami odpowiednie umowy, które gwarantują, że podejmą oni wszelkie wysiłki na rzecz ochrony Twoich danych osobowych zgodnie ze stosownymi przepisami.

7.3 Poza przypadkami opisanymi powyżej, nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody, chyba że zobowiążą nas do tego przepisy prawa.

8. Przechowywanie Twoich danych osobowych i bezpieczeństwo danych

Twoje dane będą przechowywane na serwerach w Szwajcarii.

Będziemy traktować Twoje dane osobowe jako poufne. Zastosowaliśmy odpowiednie rozwiązania techniczne oraz środki organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa, które zapewniają ochronę Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, zmianami, niewłaściwym wykorzystaniem, przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem i utratą.

9. Twoje prawa/Kontakt z nami

Zgodnie z przepisami lokalnie obowiązującego, stosownego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, masz prawo do żądania informacji o tym, jaki rodzaj Twoich danych osobowych przechowujemy. Ponadto w uzasadnionych przypadkach masz prawo żądać korekty, usunięcia i/lub zablokowania swoich danych osobowych i/lub nie wyrazić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa.

Jeśli będziesz mieć jakieś pytania na temat zbierania, przetwarzania i/lub wykorzystania Twoich danych osobowych, lub będziesz chcieć skorzystać z przysługujących Ci praw, prześlij nam email na adres websupport@medela.ch.

10. Zmiany niniejszej polityki prywatności i dotyczącej ciasteczek

Zastrzegamy sobie na przyszłość prawo do każdorazowego wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności i dotyczącej ciasteczek. Wtedy aktualna wersja niniejszej polityki prywatności i dotyczącej ciasteczek zostanie udostępniona na naszej witrynie. Choć nie jest naszym zamiarem zbyt częste wprowadzanie zmian do tej polityki, to jednak zawsze warto sprawdzić nasze najnowsze deklaracje związane z tą polityką; podczas odwiedzin na stronie pamiętaj, by zapoznać się i wyrazić zgodę na zbieranie przez nas pewnych typów informacji oraz na to, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach możemy je ujawniać.

Aneks: Wyrażenie zgody

Aby zapewnić całkowitą przejrzystość naszych działań, MEDELA udostępnia użytkownikom treść deklaracji zgody uzyskanych za pośrednictwem swojej witryny. W kontekście Twojego korzystania z naszej witryny, możesz złożyć jednoznacznie jedną z poniższych deklaracji zgody:

„Lubisz ciasteczka? Używamy ciasteczek do analiz korzystania z naszej witryny oraz do zapewnienia jak najwyższej jakości usług podczas każdej z Twoich wizyt. Prosimy pamiętać: zamykając to okno lub kontynuując korzystanie z witryny automatycznie, akceptujesz ciasteczka”.

Możesz w każdym momencie wycofać na przyszłość swoją zgodę. W tym celu możesz skorzystać z mechanizmów wypisania się lub zrezygnowania z różnych usług (patrz opis w odpowiednich rozdziałach niniejszej polityki prywatności i dotyczącej ciasteczek, odnoszących się do różnych usług), lub przesłać nam oświadczenie o rezygnacji emailem lub pocztą tradycyjną na adres wymieniony w Rozdziale 9. niniejszej polityki prywatności i dotyczącej ciasteczek.